/  Ochrona przeciwpożarowa   /  Kto powinien wziąć udział w szkoleniu pożarowym?
szkolenie ppoż

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu pożarowym?

Szkolenia przeciwpożarowe przeznaczone są dla wszystkich firm i powinno się je przeprowadzać z uwzględnieniem ich zróżnicowanych profesji. Wiedza i umiejętności wyniesione z zajęć mogą pomóc we właściwym korzystaniu z technologii przeciwpożarowych oraz podjęciu skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych. W niniejszym artykule porozmawiamy natomiast o tym, w których branżach nauka bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest przede wszystkim zalecana i kto powinien wziąć udział w szkoleniu pożarowym?Szkolenie przeciwpożarowe

Według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie stanowiskom pracy wszystkich niezbędnych instrukcji BHP, także z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pracownik powinien być wyposażony nie tylko w wiedzę pozwalającą na ochronę swojego życia i zdrowia, ale także odpowiednie do tego narzędzia. Poziom szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego jest zależny od profesji firmy i stopnia styczności z materiałami łatwopalnymi. Przed podjęciem właściwego rodzaju szkolenia jest to najważniejszy czynnik decydujący.

Istota ochrony przeciwpożarowej 

Umiejętne zachowanie się w kryzysowej sytuacji spowodowanej niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się ognia może uratować życie, ludzkie mienie, środowisko, a nawet zapobiec katastrofie ekologicznej. W obliczu wydarzeń minionego roku związanymi z pożarami lasów w Biebrzańskim PN, a także z katastrofą puszczy amazońskiej i australijskiej wydaje się, że znaczenie ochrony przed ogniem jest większe niż kiedykolwiek. Specjalistyczna wiedza z zakresu korzystania technologii przeciwpożarowej oraz podejmowania właściwych decyzji jest obowiązkowa dla każdej osoby pracującej w branży o większym ryzyku wystąpienia pożaru.

Branże o większym ryzyku wystąpienia pożaru

Pożar należy do największych i najczęściej spotykanych zagrożeń, jakie mogą mieć miejsce w zakładzie pracy. Według Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w 2019 doszło do około 150 tys. pożarów, przy czym 10 tys. przypadków miało miejsce w obiektach produkcyjnych. To potwierdza teorię, że są branże, które na ewentualne wystąpienie pożaru powinny przygotować się w sposób szczególny. Oprócz wszelkich branż inżynieryjno-technicznych należą do nich między innymi:

  • Rolnictwo – największe ryzyko powstania pożaru występuje przy czynnościach związanych z obróbką zboża.
  • Przemysł – pożarem zagrożone są wszelkie hale produkcyjne, gdzie występuje intensywna eksploatacja maszyn.  
  • Miejsce obróbki odpadów – w 2019 roku doszło aż do 19 tysięcy przypadków pożarów w miejscach składowania odpadów. Nowe wymogi prawa związane z poziomem recyklingu w Polsce stały się bodźcem dla pojawienia się większej ilości maszyn i technologii. Fakt ten połączony z wysoką gęstością obciążenia ogniowego na niewielkiej powierzchni tworzy dogodne warunki dla powstania pożaru. (Odpady wydzielają gazy łatwopalne).
  • Nadleśnictwo – Punkty Alarmowo-Dyspozycyjne to jednostki należące do jednych z najbardziej wyszkolonych w kontekście ochrony przeciwpożarowej. Zagrożenie pożarowe obszarów leśnych, które bada codziennie Instytut Badawczy Leśnictwa, jest bowiem niezwykle wysokie.

Dla kogo szkolenie przeciwpożarowe?

W każdej firmie powinna się znaleźć choć jedna osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w zakładzie. Aby mogła ona pełnić określone obowiązki, potrzebuje kwalifikacji, które zdobywa się dzięki szkoleniom, kursom lub studiom kierunkowym. Taka osoba może należeć do jednostki ochrony przeciwpożarowej lub spełniać wymogi zawarte w art. 4 punkt 2 a i 2 b ustawy.

Szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników

Nie ulega wątpliwości, że każdy pracownik musi mieć podstawową wiedzę zakresie ochrony przeciwpożarowej, zawartą w szkoleniu BHP. Każde poszczególne szkolenie pracowników powinno jednak uwzględnić rodzaj i poziom występowania zagrożeń pożarowych w danym zakładzie. Poziom ten pomoże w sposób wymierny określić art. 2091 § 3 K.p. Warto natomiast zauważyć, że sam pracodawca również powinien odbyć szkolenie przeciwpożarowe, które można podzielić na wstępne i okresowe.

Kto powinien zrobić szkolenie przeciwpożarowe?

Szkolenia z zakresu ppoż. przeprowadza powołany do tego inspektor i dotyczą one odpowiedzialności właścicieli budynków, terenów, obiektów i przedsiębiorstw w zakresie ochrony ppoż. Podstawą stanowiska inspektora jest kurs inspektora ppoż., który można odbyć, gdy ma się już tytuł inżyniera lub technika pożarnictwa. Kwalifikacje specjalisty ppoż. znacznie wykraczają natomiast poza kompetencje inspektora i dotyczą między innymi strategii ochrony przeciwpożarowej w zakładzie i podejmowanie ważnych decyzji w tym obszarze. Stanowisko specjalisty ppoż. wymaga wcześniej wymienionych tytułów, a także ukończenie kursu specjalisty ppoż. 

Do obowiązków inspektora należy:

  • doradztwo właścicielom firmy w zakresie szkoleń pracowników i wyposażenia firmy,
  • dokonywanie napraw i konserwacji wszystkich mechanizmów i narzędzi przeciwpożarowych,
  • opracowanie procedur akcji ratowniczej,
  • prowadzenie szkoleń zewnętrznych,
  • przedstawienie pracownikom ustalonych przepisów.

Fireproof24 – oferta szkoleń przeciwpożarowych dla firm 

Firma Fireproof24 oferuje wysokiej jakości usługi z zakresu: 

a także

  • różnego rodzaju usług pożarowych takich jak szkolenia przeciwpożarowe, nadzór nad projektami, przygotowywania obiektów pod względem ochrony ppoż. 

Zespół Fireproof24 jest wysoko wyspecjalizowaną grupą profesjonalistów, która obowiązki związane z ochroną ppoż. wypełnia przede wszystkim z poczuciem misji ochrony życia i zdrowia innych ludzi. Jesteśmy otwarci na Państwa wszelkie wątpliwości i pytania w zakresie poszczególnych wariantów naszych usług. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem obsługi klienta. 

Oferta szkoleń przeciwpożarowych Fireproof24

Program naszych szkoleń jest dostosowywany do określonych warunków pracy i charakterystyki poszczególnych stanowisk. Podczas szkoleń przekazujemy informacje praktyczne, które umożliwią właściwe zachowanie w sytuacji kryzysowej. Usługa szkoleń może być połączona także z usługą obowiązkowego zabezpieczenia ppoż. budynku. Przeprowadzamy szkolenia na różnych poziomach merytorycznych, w zależności od potrzeb klienta. Rozróżniamy w tym kontekście szkolenia wstępne, szkolenia podstawowe, szkolenia zaawansowane i szkolenia specjalistyczne. FAQ:

Czy szkolenia przeciwpożarowe są bezterminowe?

Wszystkie szkolenia w środowisku zakładowym i pracowniczym są okresowe. Szkolenia powinny się odbyć co określony odcinek czasu, który zależny jest od specyfiki branży lub specyfiki stanowiska w firmie. 
Miejsca pracy o wysokim stopniu zagrożenia pożarowego – 1 rok
Standardowe szkolenia BHP dla pracowników – 3 lata
Szkolenia BHP pracowników inżynieryjno-technicznych – 5 lat
Nauczyciele kursów – 5 lat

Jak wygląda standardowe szkolenie przeciwpożarowe?

Szkolenie składa się najczęściej z przekazywaniem informacji związanych z ochroną przeciwpożarową, z ćwiczeniami praktycznymi w tym zakresie, a także egzaminem potwierdzającym zakończenie kursu z sukcesem. 

Kto zazwyczaj prowadzi szkolenia przeciwpożarowe w firmie?

Jeśli firma nie ma powołanej osoby odpowiedzialnej za organizację bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakładzie, powinna skorzystać z usług firm zewnętrznych. Co więcej, wynika z tego dużo korzyści związanych z wysokim profesjonalizmem przeprowadzanych szkoleń.

Sprawdź nasze poprzednie artykuły: