Image Alt
PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Nadzór przeciwpożarowy nad obiektem

  /    /  Nadzór przeciwpożarowy nad obiektem
Nadzór przeciwpożarowy obiektu | Fireproof24.pl
FIREPROOF

Nadzór przeciwpożarowy
obiektu

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej to zarządcy, właściciele i użytkownicy danego obiektu ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. Ich zadaniem jest zaangażowanie zawodowców - specjalistów z Fireproof, czyli inżynierów pożarnictwa i strażaków, którzy będą sprawować stały nadzór przeciwpożarowy w obiekcie.

Stały nadzór przeciwpożarowy obiektu w rękach specjalistów z Fireproof

Na zarządcy lub właścicielu obiektu spoczywa ogromne zobowiązanie związane z bezpieczeństwem użytkowników budynku. Jego zadaniem jest m.in.:

dostosowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej,

zapewnienie użytkownikom możliwości ewakuacji,

wdrożenie zabezpieczeń i dokumentacji niezbędnych do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

konserwacja i naprawa urządzeń ppoż. i sprzętu gaśniczego,

przeszkolenie użytkowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym budynku pozwala na powierzenie tych wszystkich czynności osobom, które znają się na tym najlepiej – specjalistom z zakresu pożarnictwa.

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej – co obejmuje nadzór ppoż.?

Codziennie projektujemy, wdrażamy i serwisujemy wymagane urządzenia przeciwpożarowe w wielu rodzajach budynków, szkolimy pracowników, opracowujemy dokumentację przeciwpożarową. Sprawowanie stałego nadzoru ppoż. jest więc naturalną konsekwencją naszej codziennej pracy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Co obejmuje – zgodnie z obowiązującymi przepisami – nasz nadzór w zakresie ppoż.?

Kontrola i audyt obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Stały nadzór ppoż. oznacza, że regularnie analizujemy stan bezpieczeństwa pożarowego w każdym z obiektów podległych zarządcy czy właścicielowi. Dzięki temu ochrona mienia i ludzi znajdujących się w budynku zawsze jest utrzymana na najwyższym poziomie. Stała kontrola pozwala na szybkie wykrycie wszelkich nieprawidłowości w działaniu urządzeń ppoż. i sprzętu gaśniczego, kondycji materiałów, zgodności zabezpieczeń ppoż. ze stale zmieniającymi się przepisami itd.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Poświęciliśmy długie lata na zebranie ogromu doświadczeń i wiedzy, które teraz chcemy przekazać dalej. W trakcie stałego nadzoru ppoż. absolwenci studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i zawodowi strażacy z Fireproof uczą użytkowników obiektu, jak sprawnie i bezpiecznie obsłużyć sprzęt gaśniczy i tłumaczą zasady działania systemów bezpieczeństwa pożarowego.

Przeprowadzanie próbnych ewakuacji

Teoretycznego szkolenia nie można nazwać pełną ochroną przeciwpożarową. Nabyta wiedza jest sprawdzana w praktyce poprzez przeprowadzanie próbnych ewakuacji. W obiektach przeznaczonych dla więcej niż 50 stałych użytkowników taka procedura powinna się odbyć minimum raz na dwa lata. Z kolei w obiektach, gdzie grupa powyżej 50 użytkowników się cyklicznie zmienia (np. w szkołach), przeprowadzanie próbnych ewakuacji organizuje się minimum raz w roku i nie później niż 3 miesiące od przybycia nowych użytkowników (np. rozpoczęcia roku szkolnego).

Nadzór przeciwpożarowy nad obiektem

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i innych niezbędnych dokumentów

Nadzór ppoż. wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów formalnych, którymi Państwo nie muszą zaprzątać sobie głowy. Zajmiemy się stworzeniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wewnętrznych zarządzeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Każdy dokument na bieżąco aktualizujemy i dostosowujemy do zmieniających się warunków obiektu oraz przepisów przeciwpożarowych.

Przeglądy urządzeń przeciwpożarowych

Z bezpieczeństwem użytkowników obiektu wiąże się prawidłowe działanie wielu systemów z zakresu ochrony ppoż. Zadaniem inżynierów z Fireproof jest więc stała kontrola nad terminowością przeglądów i konserwacji wszystkich urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, a także biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Poświęciliśmy długie lata na zebranie ogromu doświadczeń i wiedzy, które teraz chcemy przekazać dalej. W trakcie stałego nadzoru ppoż. absolwenci studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i zawodowi strażacy z Fireproof uczą użytkowników obiektu, jak sprawnie i bezpiecznie obsłużyć sprzęt gaśniczy i tłumaczą zasady działania systemów bezpieczeństwa pożarowego.

Masz więcej pytań?

Napisz lub zadzwoń do nas:

USŁUGI

Pozostałe
FIREPROOF

Szkolenia przeciwpożarowe

FIREPROOF

Nadzory nad obiektem

FIREPROOF

Przygotowywanie obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną