Cennik usług PPOŻ

  /  Cennik usług PPOŻ

Napisz lub zadzwoń

Ceny podane na stronie są cenami orientacyjnymi. Z każdym klientem cennik ustalany jest indywidualnie i zależy to od zakresu usługi oraz specyfiki obiektu.

Usługi przeciwpożarowe
Cena PLN (netto)

Przegląd i konserwacja gaśnicy

od 5 zł

Przegląd i konserwacja oświetlenia awaryjnego

od 7 zł

Przegląd i konserwacja drzwi PPOŻ

od 10 zł

Przegląd i konserwacja hydrantu zewnętrznego

od 20 zł

Przegląd i konserwacja bram PPOŻ

od 40 zł

Przegląd i konserwacja systemu detekcji gazu

od 200 zł

Przegląd i konserwacja systemu oddymiania

od 100 zł

Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej

od 500 zł

Przegląd i konserwacja  hydrantu wewnętrznego / zaworu hydrantowego

od 20 zł

Przegląd i konserwacja systemu wentylacji pożarowej (klap dymowych)

od 50 zł

Przegląd i konserwacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego

od 40 zł

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

od 300 zł

Szkolenie ogólne PPOŻ

od 200 zł

Szkolenia ppoż. z praktycznym wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego

od 400 zł

Plan ewakuacji budynku

od 200 zł

Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

od 700 zł

Oznakowanie budynku znakami bezpieczeństwa zgodnie z PN

od 100 zł

Sprawdzenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu

od 40 zł

Stały nadzór nad obiektem

Do ustalenia