Image Alt
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Zabezpieczenia ppoż. bierne

  /    /  Zabezpieczenia ppoż. bierne
Bierne zabezpieczenia przeciwpożąrowe | FireProof24.pl
FIREPROOF

Bierne zabezpieczenia
przeciwpożarowe

Do rozprzestrzenienia się ognia wystarczy mała iskra, ale do zabezpieczenia budynku przed ogniem potrzebny jest obszerny system ochrony przeciwpożarowej. Jedną z niezbędnych grup komponentów są bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Ich cel to podniesienie odporności ogniowej całego obiektu. W Fireproof projektujemy i montujemy każdy rodzaj biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych - my, czyli doświadczona ekipa inżynierów pożarnictwa.

Bierne zabezpieczenia ppoż. – główne funkcje

Projekty z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej mają jeden nadrzędny cel – mają sprawić, że budynek sam ochroni się przed ogniem. Co kryje się pod tym ogólnym stwierdzeniem?

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe są wdrażane już na etapie projektowania budynków, więc to one pierwsze stawiają czoła zagrożeniu. W ich skład wchodzą elementy zwiększające odporność ogniową i nośność całej konstrukcji, która dzięki temu „przeciwstawia się” pożarowi – należą do nich ognioodporne ściany, podłogi i sufity. Odpowiadają za to materiały budowlane i wykonane z nich produkty, które nie mogą być przypadkowe – w Fireproof wybieramy tylko producentów, którzy spełniają wymagania aprobat technicznych, certyfikują swoje wyroby i oznaczają je deklaracjami stałych właściwości użytkowych.

W montażu biernych zabezpieczeń ppoż. nie chodzi jednak tylko o sam budynek, ale też o ludzi – dzięki temu, że rozprzestrzenianie się ognia zwolni tempo, to zagrożone osoby będą miały więcej czasu zorganizowanie ewakuacji. Z kolei przybyłym służbom daje to dłuższy czas i bezpieczniejsze środowisko do przeprowadzenia akcji ratunkowej.

W przeciwieństwie do czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych ochrona bierna nie wymaga aktywacji, żeby działać – jest na stałe wbudowana w poszczególne elementy konstrukcyjne. W każdym budynku architekt i budowniczy powinni uwzględniać bierne zabezpieczenia ppoż.

Bierna ochrona przeciwpożarowa w świetle prawa

Wdrażanie biernych zabezpieczeń ppoż. na etapie projektowania i budowy budynków (zarówno mieszkalnych, jak i obiektów użyteczności publicznej) nie jest niczym wymysłem, tylko wynika z norm prawnych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wskazuje w rozdziale 2, jaką klasę odporności ogniowej muszą mieć poszczególne rodzaje budynków. To właśnie za nią odpowiadają bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Mamy pięć klas odporności pożarowej budynku od A (najwyższa) do E (najniższa). Zostały dokładnie opisane w § 216. Techniczne warunki budynków powyższego rozporządzenia. Każda klasa ma przypisaną liczbę minut nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej, określoną wg Polskiej Normy dotyczącej zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku. Te z kolei obejmują:

główną konstrukcję nośną,

konstrukcję dachu,

strop,

ścianę zewnętrzną,

ścianę wewnętrzną,

przekrycie dachu.

Kolejny ważny przepis mówi o kwalifikacji budynków i ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe do jednej z pięciu kategorii zagrożenia ludzi:

ZL I - mają pomieszczenia, w których może jednocześnie przebywać ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami i są nieprzeznaczone dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się;

ZL II - przeznaczone główne dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, np. szpitale, domy dla osób starszych, żłobki, przedszkola;

ZL III - obiekty użyteczności publicznej, które nie wpisują się w kategorie ZL I i ZL II;

ZL IV - obiekty mieszkalne;

ZL V - obiekty zamieszkania zbiorowego, które nie wpisują się w kategorie ZL I i ZL II.

Budynki i ich części należące do poszczególnych kategorii zagrożenia ludzi będą przyjmować inne obowiązujące klasy odporności pożarowej według grupy wysokości – budynki dzieli się na niskie, średniowysokie, wysokie lub wysokościowe.

Zależności między kategorią ZL a grupą wysokości i wynikającą z nich klasą odporności pożarowej określa tabela w § 212. Klasy odporności pożarowej Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Klasy odporności na ogień – materiały używane do budowy biernych zabezpieczeń ppoż.

Tworzywa, z których powstają poszczególne elementy biernej ochrony przeciwpożarowej, muszą odpowiadać wymaganiom Normy PN-EN 13501-1+A1:2010 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1. Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień”. Zasady powstały po to, by kwalifikować wyroby budowlane i elementy konstrukcji pod względem ich reakcji na ogień i toksyczności. Poszczególne klasy określają, jak dany materiał wpływa na rozprzestrzenianie się ognia – niektóre tworzywa mogą przyspieszyć eskalację pożaru, a inne nie dodają mu energii. Materiały dzieli się na:

łatwo zapalne,

trudno zapalne,

niezapalne,

niepalne.

Współpracujemy ze znanymi i cenionymi producentami systemów ppoż., takimi jak Hilti, Promat, Carboline, Alfaseal czy Mercor, dlatego korzystając z naszych usług macie Państwo pewność o wyborze sprawdzonego rozwiązania. Produkowane przez nich materiały budowlane i gotowe wyroby mają odpowiednio wysoką klasyfikację ogniową.

Rodzaje biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych

Specjaliści z Fireproof dbają o wdrożenie biernej ochrony przeciwpożarowej we wszystkich aspektach projektu. Główne obszary to:

zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcyjnych przy użyciu materiałów odpornych na ogień i działanie wysokich temperatur - takich jak zaprawy ogniochronne, impregnaty czy pęczniejące wyroby cementowe na bazie gipsu;

wydzielenie stref w obiekcie (ognioodporne ściany, podłogi i sufity), które ograniczają rozprzestrzenianie się ognia i dają ludziom czas na bezpieczne opuszczenie budynku;

tworzenie bariery dla dymu i ognia na terenie dróg ewakuacyjnych.

Rodzaje biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych | FireProof24.pl

Przedstawiamy Państwu całe spektrum naszych usług z zakresu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych:

Zabezpieczenie przeciwpożarowe dylatacji

Szczeliny dylatacyjne dzielą konstrukcję na części, dzięki czemu każda z nich jest poddana mniejszym obciążeniom. Jeśli dylatacja znajduje się na granicy stref pożarowych, niezbędne jest uwzględnienie w jej budowie zabezpieczenia przed ogniem. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe obejmują wówczas wypełnienie szczeliny jednym z materiałów:

polietylowy sznur dylatacyjny, odporny na działanie wysokich temperatur;

kamienna lub mineralna wełna o nieograniczonej wytrzymałości na ogień i niskiej wadze;

materiał pęczniejący, czyli farba w aerozolu odporna na wilgoć (stosowana zwłaszcza gdy dylatacja jest za wąska na użycie wełny mineralnej) - pod wpływem temperatury zachodzi w niej reakcja chemiczna, dzięki której powstaje warstwa ochronna na powierzchni konstrukcji stalowej.

Przejścia instalacyjne

Przejścia przeciwpożarowe buduje się w ścianach i stropach, w których instalacje krzyżują się z przegrodami oddzielającymi strefy pożarowe. Przejścia instalacyjne zabezpieczają więc rury, kable i kanały przed ogniem i zapewniają izolację termiczną w przepuście. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe można dopasować do każdego typu rurociągów i przewodów elektrycznych.

Przejścia przeciwpożarowe dzieli się głównie ze względu na stopień palności instalacji. Rury palne zabezpiecza materiał pęczniejący, a rury niepalne – farba lub masa ogniochronna. Z kolei przepusty kablowe wypełniamy gęstą wełną i malujemy niepalną masą. Celem zabezpieczenia ppoż. jest ochrona przejścia przed ogniem przez określony czas.

Trasy kablowe

Zabezpieczenie tras kablowych jest doskonałym przykładem na współdziałanie biernych i czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Żeby czujniki wykrywania dymu, sygnalizacja pożarowa, tryskacze, oświetlenie i inne urządzenia mogły zadziałać w trakcie pożaru, trasy kablowe muszą być wyposażone w zabudowę ogniochronną.

Mamy dwie metody na zabezpieczenia pożarowe tras kablowych:

sufity podwieszane - funkcję osobnej strefy pożarowej w przestrzeni międzysufitowej;

kanały kablowe z płyt ogniochronnych - tworzą własną strefę pożarową i zamykają w niej obciążenie ogniowe.

Kanały z płyt ogniochronnych chronią zarówno drogi ewakuacyjne w trakcie pożaru, jak i przewody elektryczne, które zasilają czynne zabezpieczenia ppoż.

Zabezpieczenia bierne | FireProof24.pl

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej

Stal w obliczu wysokiej temperatury jest bezbronna – już po kilku minutach traci swoje właściwości, a wykonane z niej konstrukcje grożą zawaleniem. Żeby opóźnić moment osiągnięcia temperatury krytycznej, wykorzystujemy natryski ogniochronne, płyty i farby pęczniejące od konstrukcji stalowej. W przeciwnym wypadku czas na bezpieczną ewakuację jest bardzo ograniczony.

Zabezpieczeniem, które pozwala dotrzeć nawet do trudno dostępnych miejsc, są natryski ogniochronne. Możemy nałożyć je nie tylko na elementy konstrukcyjne obiektu, ale także znajdujące się w nim urządzenia. Powłoka jest często stosowana w rafineriach i zakładach produkcyjnych, bo skutecznie chroni stal w trakcie pożaru węglowodorowego.

Systemy oddymiające

Ogień to niejedyne zagrożenie dla ludzi podczas pożaru – dym obecny na drogach ewakuacyjnych jest przeszkodą w szybkiej i bezpiecznej ucieczce z płonącego budynku. Unoszące się gazy ograniczają widoczność, a ich toksyczny skład podrażnia drogi oddechowe. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe obejmują więc instalację kanałów wentylacyjnych dostosowanych do wymaganej klasy odporności ogniowej obiektu.

Montujemy różne rodzaje kanałów wentylacyjnych – prostokątne, okrągłe czy płaskie, do których używamy przede wszystkim płyt uznanego producenta Promat. Profilujemy przewody oddymiające tak, by nie kolidowały z elementami konstrukcyjnymi i innymi instalacjami.

Impregnacja konstrukcji drewnianych

Płyty OSB, sklejka, ściany, elewacje, więźba dachowa i inne elementy konstrukcji drewnianych lub drewnopochodnych są zabezpieczane impregnatami ogniochronnymi. Drewno jest dzięki temu doprowadzane do odpowiedniej klasy odporności ogniowej i jego zapłon się opóźnia, a pożar wolniej się rozprzestrzenia na kolejne obiekty.

Do zabezpieczenia ppoż. konstrukcji drewnianych stosujemy agregat wysokociśnieniowy, którym rozprowadzamy impregnat ogniochronny metodą natryskową. Dopiero po nałożeniu kilku warstw środka otrzymujemy pożądaną jakość powłoki ochronnej.

Nasza firma wykonuje:

zabezpieczenia ppoż. konstrukcji stalowej i żelbetowej,

zabezpieczenia ppoż. dylatacji oraz szczelin budowlanych,

zabezpieczenia ppoż. przejść instalacyjnych kablowych, rurowych jak i łączonych,

zabezpieczenia ppoż. kanałów wentylacyjnych i oddymiających,

impregnacje ogniochronną materiałów palnych.

Współpracujemy ze znanymi i cenionymi producentami systemów ppoż. takich jak Hilti, Promat, Carboline, Alfaseal, Mercor i wiele innych, dlatego korzystając z naszych usług macie Państwo pewność o wyborze sprawdzonego rozwiązania.

Fireproof swoją ofertą obejmuje również doradztwo w zakresie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

ZABEZPIECZENIA PPOŻ. BIERNE

BIERNE

FIREPROOF

Nasza firma oferuje zabezpieczenie przeciwpożarowe dylatacji i szczelin budowlanych

FIREPROOF

Każde przejście instalacyjne traktujemy indywidualnie i staramy się dobrać do niego odpowiedni produkt.

FIREPROOF

Głównym celem zabezpieczenia tras kablowych jest wydłużenie czasu działania instalacji elektrycznych w razie pożaru.

FIREPROOF

Wykonujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowej i żelbetowej.

FIREPROOF

Wykonamy m.in. zabezpieczenie polegające na obudowaniu już istniejących kanałów stalowych lub samodzielne kanały z płyt ogniochronnych

FIREPROOF

Wykonamy zabezpieczenie konstrukcji drewnianych (więźby dachowe, schody, ściany) uzyskując tym samym klasę elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO).