Image Alt
ZABEZPIECZENIA PPOŻ. BIERNE

System oddymiania

  /    /  System oddymiania

System oddymiania Poznań - projekt, montaż i nadzór

FIREPROOF

W FIREPROOF kompleksowo podchodzimy do systemów oddymiania 2 instalacji, która ma ogromny wpływ na ochronę przed pożarem i jego skutkami. Projektujemy nowoczesne systemy oddymiania budynków, uzgadniamy szczegóły z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dostarczamy materiał, montujemy i uruchamiamy wszystkie urządzenia do usuwania dymu. Nasze ekipy montażowo-serwisowe działają na terenie całego kraju, dlatego realizujemy oddymianie klatki schodowej w Poznaniu i w innych miastach – wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba.

Systemy oddymiania w Poznaniu – sposób działania

Zagrożeniem w trakcie pożaru nie jest tylko sam ogień, ale także dym. Trujące gazy – produkty rozkładu termicznego – generują zarówno wielkie szkody dla zdrowia zagrożonych ludzi, jak i straty materialne. Żeby temu zapobiec, niezbędne jest efektywne oddymianie pomieszczeń, czyli odprowadzanie toksycznych substancji na zewnątrz. System oddymiania niweluje niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia oraz ryzyko strat materialnych do minimum.

Sprawnie działające systemy oddymiania w Poznaniu i innych miastach umożliwiają szybką oraz bezpieczną ewakuację. Toksyczne gazy nie tylko atakują nasze drogi oddechowe, ale również utrudniają widoczność. Ponadto podwyższają temperaturę i tworzą bardzo niebezpieczne środowisko dla osób w budynku. Odprowadzanie dymu z przejść i dróg ewakuacyjnych oraz szybów windowych daje więc czas na przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej.

System oddymiania jest również niezbędny, by móc prowadzić akcję ratowniczą w budynku objętym pożarem. Gazy pożarnicze, które utrudniają widoczność, powodują utratę przytomności i znacznie podnoszą temperaturę, muszą zostać szybko odprowadzone na zewnątrz, żeby ratownicy i strażacy mogli zająć się gaszeniem ognia.

Jak widać, systemy odprowadzania dymu grają niebagatelną rolę w ochronie przeciwpożarowej, dlatego tak ważne jest, żeby powierzyć ich projektowanie, montaż i serwis doświadczonym specjalistom – zespołowi inżynierów pożarnictwa i zawodowych strażaków z FIREPROOF.

Systemy przeciwpożarowe w Poznaniu – co wchodzi w ich skład?

Systemy oddymiania, które montujemy w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych to skomplikowane instalacje, składające się z wielu urządzeń i elementów infrastruktury budynku. Tylko gdy wszystkie razem działają prawidłowo, mogą zapewnić wysoki poziom ochrony.

Najważniejsze komponenty systemu oddymiania to:

Centrala oddymiania

Możliwość bezpiecznej ewakuacji i działanie całego systemu oddymiania zależy od tego, jak skonfigurujemy funkcje centrali oddymiania. Urządzenie kontroluje i steruje układem (np. otwiera klapy i okna oddymiające), reguluje czas wietrzenia, załącza alarm w razie zakłóceń w pracy, a także może przypominać o przeglądzie i konserwacji systemu oddymiania. Centrala umożliwia szybkie automatyczne wyzwalanie systemu usuwania dymu;

Okna oddymiające i system klap dymowych

Otwory oddymiające wyposażone w siłowniki elektryczne. Automatycznie otwierają się po wybuchu pożaru i bezpośrednio odprowadzają dym spod sufitu i ciepło na zewnątrz. Okna i klapy dymowe uruchamia centrala, która odbiera sygnały emitowane przez czujniki dymu, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających;

Otwory napowietrzające

podczas gdy okna i klapy przeciwpożarowe odprowadzają dym, otwory napowietrzające rekompensują ich działanie, wtłaczając powietrze do środka. Też mogą być uruchamianie przez czujki dymowe lub przycisk oddymiania/przycisk przewietrzania;

Przycisk oddymiania

jest zawieszony na ścianie i schowany w pomarańczowej kwadratowej obudowie. Przycisku oddymiania używa się do ręcznego włączenia alarmu i uruchomienia okien, drzwi i klap oddymiających;

Czujki dymu

ich zadaniem jest szybkie wykrycie szkodliwych gazów w powietrzu na różne sposoby. Mamy np. czujki dymowe zasysające, optyczne, jonizacyjne, liniowe;

Czujniki ciepła

wykrywają duże zmiany temperatury w budynku. Sprawdzają się zwłaszcza w obiektach, w których występowanie dymu jest normalne i nie musi oznaczać pożaru;<br />

Kurtyny dymowe

dzielą duże powierzchnie na tzw. strefy dymowe, dzięki czemu ograniczają rozprzestrzenianie się ognia i gazów, zwłaszcza pod sufitem. Automatycznym opuszczaniem kurtyn dymowych steruje centrala.<br />

Gdzie montujemy systemy oddymiania?

Budowa, montaż i przeglądy systemów oddymiania w świetle prawa są regulowane przez dwa akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Działając zgodnie z przepisami i wymaganiami właścicieli i zarządców budynków, instalujemy systemy odprowadzania dymu w takich miejscach jak obiekty przemysłowe, strefy zagrożone wybuchem, składowiska, zamknięte biura i biurowce typu open space, sklepy wielkopowierzchniowe, centra handlowe, lotnictwa, hotele, szpitale.

To tylko przykłady – montujemy rozbudowane systemy oddymiające wszędzie tam, gdzie nakazują powyższe rozporządzenia, czyli m.in. w:

budynkach wielokondygnacyjnych oraz wysokich i wysokościowych,

szybach dźwigu przeznaczonych dla ekip ratowniczych,

garażach zamkniętych w strefie pożarowej o powierzchni ponad 1500 m2,

pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 100 osób na kondygnacjach podziemnych,

teatrach - na scenach o powierzchni ponad 150 m2,

pasażach, do których przylegają lokale handlowe i usługowe,

przykrytych dziedzińcach wewnątrz budynków.

System oddymiania | Fireproof24.pl

System oddymiania grawitacyjnego

Systemy oddymiania grawitacyjnego najczęściej stosuje się:

na klatkach schodowych,

w szybach dźwigów,

na terenie dróg ewakuacyjnych,

w wysokich magazynach,

budynkach produkcyjno-magazynowych.

Oddymianie grawitacyjne jest zasilane przez napęd elektryczny. Usuwanie dymu odbywa się na zasadzie wyporu powietrza. W czasie pożaru zmniejsza się gęstość, a więc i waga powietrza w strefie spalania. Produkty spalania unoszą się więc i koncentrują w górnej strefie pomieszczenia. Otwory oddymiające zainstalowane na stropie współpracują z otworami napowietrzającymi i tworzą ciąg w stronę wylotu – podobnie działa komin. Efekt jest tym większy, im niższa temperatura panuje na zewnątrz budynku.

Oddymianie klatki schodowej w Poznaniu i innych miastach to tylko jedno z zastosowań systemów grawitacyjnych. W obiektach wielkokubaturowych, czyli halach magazynowych czy produkcyjnych naszym priorytetem jest ochrona części nośnych w konstrukcji budynku. Znając przeznaczenie hali teraz i w przyszłości, możemy skorzystać z odpowiedniej normy projektowej i wiedzy inżynierskiej, żeby zainstalować bezpieczny i efektywny system oddymiania.

Kompleksowe oddymianie klatki schodowej w Poznaniu i innych miastach – systemy od FIREPROOF

Specjalizujemy się w projektowaniu i montażu instalacji oddymiania, dzięki którym obniżamy klasę odporności pożarowej budynku, zwiększamy powierzchnię stref pożarowych oraz długość dojść i przejść ewakuacyjnych. Wykonujemy też przeglądy (obejmujące wszystkie elementy systemu, w tym m.in. przyciski oddymiania), naprawy oraz konserwację systemów oddymiających klatki schodowe i pomieszczenia.

Systemy oddymiania klatek schodowych integrujemy z działaniem sygnalizatorów optycznych i innych elementami systemu sygnalizacji pożarowej, a także z układem kontroli dostępu i innymi instalacjami.

ZOBACZ WIĘCEJ

FIREPROOF

FIREPROOF

Wykonujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowej i żelbetowej.

FIREPROOF

Firma FIREPROOF zaplanuje całą inwestycję, zaczynając od projektu systemu sygnalizacji pożaru, który bezwzględnie należy uzgodnić z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, kończąc na uruchomieniu systemu oraz przeszkoleniu pracowników.

FIREPROOF

Projektujemy, uzgadniamy z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dostarczamy materiał, montujemy i uruchamiamy.

FIREPROOF

Nasza firma projektuje oraz wykonuje instalacje systemów detekcji gazów. Usługa obejmuje m.in.: wykonanie projektu, uruchomienie systemu.

FIREPROOF

Warunki techniczne określają, że PWP należy stosować w każdej strefie pożarowej budynku, której kubatura przekracza 1000m³ lub w budynku zawierającym strefy zagrożone wybuchem.

FIREPROOF

Obowiązek stosowania oświetlenia awaryjnego wynika z § 181 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych