Image Alt
FIREPROOF

Przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

  /    /  Przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne - przeglądy
FIREPROOF

Przeglądy oświetlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego

Szybka i bezpieczna ewakuacja jest niemożliwa bez odpowiedniego oświetlenia obiektu, które z kolei jest niemożliwe bez zasilania. Co, jeśli w trakcie pożaru dostęp do prądu zostanie odcięty? Wtedy tę rolę w całości przejmuje system oświetlenia awaryjnego, który musi być poddawany systematycznym przeglądom. Zgodnie z prawem awaryjne oświetlenie ewakuacyjne musi zawsze sprawnie działać.

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego – podstawa prawna

System oświetlenia awaryjnego ma kilka ważnych funkcji. Nie tylko ułatwia właściwe przeprowadzenie ewakuacji i akcji ratunkowej, bo oświetla drogi. Samo światło zmniejsza też ryzyko wystąpienia zbiorowej paniki i pozwala jaśniej – dosłownie – myśleć w obliczu niebezpieczeństwa. Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego są szczególnie potrzebne w pomieszczeniach, które nie mają dostępu do światła naturalnego, np. na parkingach podziemnych.

Profesjonalny przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego jest więc nie tylko zwykłym spełnieniem przepisów prawa budowlanego, ale także realnie wpływa na ochronę osób znajdujących się w obiekcie objętym pożarem.

Przepisy dotyczące oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego znajdują się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Z kolei odpowiednie zapisy o przeglądach wspomnianych systemów oświetlenia można przeczytać w:

rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przeglądy oświetlenia ewakuacyjnego – najważniejsze informacje

Specjaliści z Fireproof wykonają dla Państwa przegląd oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w dowolnym obiekcie. Zajmujemy się ochroną przeciwpożarową od projektu aż po serwis, a do tego chętnie dzielimy się fachową wiedzą.

Gdzie należy wykonać przegląd oświetlenia awaryjnego?

Zgodnie z prawem awaryjne oświetlenie ewakuacyjne musi sprawnie działać w pomieszczeniach:

widowni kin, teatrów, filharmonii, sal widowiskowych,

audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych, sal sportowych (jeśli są przeznaczone dla ponad 200 osób),

wystaw muzealnych,

o powierzchni netto większej niż 1000 m2 w sztucznie oświetlonych garażach,

o powierzchni netto 2000 m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych i magazynowych.

Oprócz tego instalujemy je w:

strefach wysokiego ryzyka - kabinach wind, na ruchomych schodach i platformach, zadaszonych parkingach (oświetlenie ewakuacyjne spełniające takie same wymagania jak na drogach ewakuacyjnych),

toaletach, lobby, przebieralniach, szatniach,

pomieszczeniach technicznych,

szpitalach (na salach operacyjnych i w sekcji OIOM natężenie oświetlenia ewakuacyjnego nie może być mniejsze od natężenia oświetlenia podstawowego).

Oprócz tego niezbędny jest przegląd oświetlenia na drogach ewakuacyjnych z pomieszczeń wyżej wymienionych oraz:

oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

biegnących w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

biegnących w szpitalach i innych obiektach używanych przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się,

Kiedy należy przeprowadzić przegląd oświetlenia awaryjnego?

Raz na miesiąc należy wykonać symulację awarii zasilania i sprawdzić, czy oświetlenie awaryjne prawidłowo działa w każdym miejscu. Tak jak w przypadku innych urządzeń przeciwpożarowych, specjalistyczne przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy wykonywać w odstępach czasu wskazanych przez producenta, ale nie rzadziej niż raz na rok.

Oświetlenie awaryjne – jak wygląda przegląd?

W trakcie przeglądu oświetlenia awaryjnego wykonujemy następujące czynności:

 1. Sprawdzamy lokalizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – oprawy muszą być zamontowane minimum 2 metry nad podłogą, a światło musi padać na:
 • wyjścia ewakuacyjne i każde drzwi, które do nich prowadzą,
 • wyjścia końcowe,
 • stopnie,
 • zmiany poziomu,
 • znaki bezpieczeństwa,
 • zakręty i skrzyżowania korytarzy,
 • punkty pierwszej pomocy,
 • urządzenia przeciwpożarowe, np. gaśnice.
 1. Odłączamy zasilanie i sprawdzamy, czy praca oświetlenia awaryjnego drogi ewakuacyjnej trwa minimum 1 godzinę. Mierzymy, ile czasu zajmie rozładowanie się akumulatorów (sprawdzenie czasu podtrzymania oświetlenia).
 2. Mierzymy natężenie oświetlenia wzdłuż dróg ewakuacyjnych, obok sprzętu przeciwpożarowego i przycisków alarmowych.

Przeglądy techniczne muszą być odnotowane w przeznaczonym do tego dzienniku. Zamieszcza się w nim także projekt lub schemat rozmieszczenia elementów systemu oświetlenia i natężenie emitowanego światła. Dziennik musi być na bieżąco aktualizowany, jeśli zamontujemy nowe urządzenia.

Oświetlenie awaryjne – przeglądy z Fireproof

Oferujemy wykonanie prac pomiarowych oświetlenia awaryjnego, serwis oświetlenia awaryjnego i wiele więcej. Projektujemy urządzenia przeciwpożarowe od zera, a następnie montujemy je w dowolnym obiekcie. Konsultujemy się z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a na co dzień polegamy na naszej obszernej wiedzy i doświadczeniu.

Oprócz systemów oświetlenia awaryjnego projektujemy, montujemy i serwisujemy m.in.

urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych,

urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,

przeciwpożarowe wyłączniki prądu,

przeciwpożarowe klapy odcinające,

systemy sterowania,

bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe,

urządzenia oddymiające,

urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu,

hydranty wewnętrzne i zewnętrzne,

urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej.

USŁUGI

Pozostałe
FIREPROOF

Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru

FIREPROOF

Przeglądy systemów oddymiania

FIREPROOF

Przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych

FIREPROOF

Przeglądy systemów wykrywania gazów