Image Alt
FIREPROOF

Projekty przeciwpożarowe

  /  Projekty przeciwpożarowe

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe mają swój początek w projekcie – to na tym etapie trzeba zadbać, żeby każde urządzenie spełniało wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w danym budynku. Projekty systemów ppoż. muszą być wykonywane zawsze przez specjalistów – a tych nie brakuje w Fireproof. Powierzając nam zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiekcie, stawiają Państwo na branżową wiedzą i wieloletnie doświadczenie.

Projektowanie instalacji przeciwpożarowych – systemy sygnalizacji pożaru

Zamówienia na projekt instalacji przeciwpożarowej przychodzą do nas nie tylko od zarządców obiektów użyteczności publicznej. Przykładowo sygnalizatory akustyczne cieszą się dużą popularnością także w lokalach prywatnych – pożar może wybuchnąć również w domu czy mieszkaniu.

Projektując elementy ochrony przeciwpożarowej w budynku, uzgadniamy wszystkie szczegóły z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dzięki temu dbamy nie tylko o bezpieczeństwo przyszłych użytkowników obiektu, ale także o zbudowanie instalacji ppoż. w granicach prawa. Integrujemy systemy DSO i systemy SSP, które skutecznie alarmują o zagrożeniu.

Prawidłowo zaprojektowany system sygnalizacji pożaru będzie monitorował pomieszczenia i wykrywał ogień, sygnalizował pożar alarmem optycznym i dźwiękowym, powiadamiał jednostkę straży pożarnej, a także sterował urządzeniami wykonawczymi. Żeby te wszystkie funkcje systemów przeciwpożarowych mogły bezawaryjnie działać, potrzeba doświadczonych projektantów.

Przygotowanie obiektów do odbioru | Fireproof24.pl

Projekty instalacji przeciwpożarowych w Poznaniu – awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Właściwie zaprojektowane oświetlenie awaryjne ułatwia przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej i ratunkowej, a także zmniejsza ryzyko wybuchu zbiorowej paniki. Bardzo ważna jest lokalizacja opraw – montuje się je 2 metry nad podłogą, a światło musi padać m.in. na wyjścia ewakuacyjne, znaki bezpieczeństwa, schody, zakręty i urządzenia gaśnicze.

Projektowanie stałych urządzeń gaśniczych

Projekty ppoż. od Fireproof obejmują dowolny rodzaj urządzeń gaśniczych – wodne, gazowe, pianowe, aerozolowe, proszkowe, instalacje tryskaczowe i mgłowe. A co po projekcie? Zajmujemy się ochroną przeciwpożarową kompleksowo, dlatego zamontujemy wszystkie zaprojektowane zabezpieczenie przeciwpożarowe bierne i czynne, a następnie nasi specjaliści będą systematycznie kontrolować działanie urządzeń podczas przeglądów.

Instalacje przeciwpożarowe w Poznaniu – projektowanie systemów oddymiania

Opracowanie systemu oddymiania to ważny element ochrony przeciwpożarowej obiektu. Gazy unoszące się w powietrzu wraz z ogniem są nie tylko toksyczne, ale także znacznie utrudniają widoczność – a to przeszkadza w sprawnej ewakuacji i akcji ratunkowej.

Inżynierowie specjalizujący się w instalacjach ppoż. projektują nowoczesne systemy oddymiania wyposażone w centralę, okna i klapy oddymiające, otwory napowietrzające, detektory dymu i ciepła, a także kurtyny dymowe i przycisk oddymiania.

Środki ochrony przeciwpożarowej | fireproof24.pl

Projekt instalacji przeciwpożarowej – system detekcji gazów

Prawo budowlane nakłada na nas wymagania dotyczące systemów detekcji gazów – muszą być zamontowane m.in. w garażach zamkniętych, zakładach przemysłowych czy pomieszczeniach do składowania materiałów niebezpiecznych. Projekty przeciwpożarowe systemów detekcji gazów muszą uwzględniać właściwe miejsca montażu i rodzaje detektorów, moduł alarmowy, sygnalizatory i zawory.

Projektowanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu – Poznań

Prąd i woda to bardzo niebezpieczne połączenie, dlatego na czas akcji gaśniczej powinno się odciąć dopływ energii elektrycznej w obiekcie. Zaprojektowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu pozwala na wyłączenie zasilania do wszystkich urządzeń poza zabezpieczeniami ppoż., np. oświetleniem awaryjnym, windami dla ekip ratowniczych, klapami dymowymi czy sygnalizatorami akustycznymi.

Fireproof – wykonywanie instalacji przeciwpożarowych

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa rozpoczyna się dopiero po zamontowaniu systemów zabezpieczeń. Instalujemy więc wszystkie zaprojektowane przez nas urządzenia z uwzględnieniem norm prawnych w każdej strefie pożarowej. Projekty przeciwpożarowe od Fireproof sprawdziły się już w wielu obiektach w całej Polsce – zapraszamy do kontaktu bez względu na rodzaj zabezpieczenia przeciwpożarowego, który mamy dla Państwa opracować.