Image Alt
FIREPROOF

Serwis PPOŻ.

  /  Serwis PPOŻ.
Człowiek w kamizelce wykonujący przegląd hydrantów

Urządzenia oraz systemy przeciwpożarowe to niezbędny element każdego budynku. Tak jak inne instalacje mogą jednak ulegać awariom – trzeba szybko je wykryć i naprawić, aby zapobiec groźnym sytuacjom. Fireproof prowadzi serwis urządzeń przeciwpożarowych, który zapewni użytkownikom budowli ciągłe bezpieczeństwo. Jesteśmy ekspertami od zabezpieczeń przeciwpożarowych, dlatego warto nam zaufać.

Napisz lub zadzwoń

Rozporządzenie Ministra MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków

Serwis instalacji przeciwpożarowych ma ogromne znaczenie dla użytkowników obiektu – zarówno budynków użyteczności publicznej, jak i domów jednorodzinnych czy bloków. Konserwacja i przeglądy techniczne zapewniają, że zainstalowane zabezpieczenia działają bez zarzutu. Co więcej, pomoc specjalistów z naszej firmy pozwala wcześnie wykryć awarie, które realnie zagrażają zdrowiu i życiu osób przebywających w budowli.

Trzeba też pamiętać, że serwis przeciwpożarowy jest w Polsce regulowany prawnie. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wyznacza czas przeglądów technicznych oraz konserwacji urządzeń przeciwpożarowych. Według przepisów serwis przeciwpożarowy powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych komponentów, ale nie rzadziej niż raz w roku.

Serwis urządzeń przeciwpożarowych – dlaczego warto?

Każdy obiekt musi być wyposażony w system przeciwpożarowy. Dzięki niemu budynek jest gotowy do pracy w sytuacji zagrożenia – instalacja wykrywa i informuje o pożarze, pomaga w ewakuacji użytkowników, a ponadto gasi płomienie. Sam montaż takiego systemu to jednak nie wszystko. Z czasem poszczególne elementy mogą ulegać uszkodzeniom lub zużyciu, dlatego zgodnie z przepisami właściciel lub zarządca musi zapewnić dobry stan techniczny systemu ochrony przeciwpożarowej. Sprawne urządzenia ppoż. są kluczowe dla ochrony zdrowia i życia ludzi, a także majątku.

W momencie, kiedy wybucha pożar, a sygnalizacja czy inny element systemu ppoż. nie działa, użytkownicy budynku dowiadują się o zagrożeniu zbyt późno. Ponadto droga ewakuacyjna może być słabo oświetlona, a system oddymiania pogarszać dodatkowo sytuację. Wystarczy jedno niesprawne urządzenie, aby zakłócić walkę z ogniem, co może skończyć się tragicznie. To właśnie dlatego wszystkie systemy przeciwpożarowe muszą zawsze działać poprawnie i pozostawać w stanie gotowości.

Nawet nowoczesne urządzenia przeciwpożarowe ulegają awariom – naszym zadaniem jest lokalizacja wadliwych elementów i eliminacja usterek.

Serwis systemów przeciwpożarowych – zaufaj profesjonalistom!

W polskich normach dotyczących konserwacji i serwisu przeciwpożarowego nie ma dokładnych wskazań, kto jest upoważniony do przeprowadzania niezbędnych czynności. Najważniejszą kwestią pozostaje jednak wykonanie wszystkich kroków zgodnie z instrukcjami producentów oraz normami, zatem konserwator lub serwisant powinien doskonale znać te wymogi.

Warto powierzyć serwis urządzeń ppoż. doświadczonym specjalistom. Część inwestorów wybiera firmy z branży przeciwpożarowej ze względu na cenę – niskie koszty w większości oznaczają jednak niską jakość wykonanych usług. O wiele lepiej jest skorzystać z usług zespołu o wyrobionej renomie,  jak Fireproof, któremu zaufały już dziesiątki klientów.

Usługi

Jakie urządzenia przeciwpożarowe podlegają serwisowaniu?

Serwis ppoż. przeprowadzamy w systemach wykrywających pożar (czujniki i system sygnalizacji pożarowej) oraz systemach gaśniczych. Definicję elementów, których serwis trzeba przeprowadzać regularnie, zawarto w § 2. pkt 1 ppkt 9 wyżej wymienionego Rozporządzenia. W ramach serwisu naprawiamy szereg urządzeń przeciwpożarowych – część z nich opisujemy poniżej.

Gaśnice – serwis przeciwpożarowy

Gaśnice przenośne i przewoźne wymagają przeglądów co 12 miesięcy, a także po remoncie. W razie potrzeby naprawimy lub nabijemy gaśnicę, a po wykonaniu zadania przygotujemy odpowiedni protokół. Taki dokument legalizuje gaśnice oraz gwarantuje ich poprawne działanie.

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne

Aby wykryć potencjalne nieprawidłowości działania hydrantów, za pomocą manometru sprawdzamy ciśnienie statyczne, dynamiczne oraz wydajność urządzeń. Przynajmniej raz na 5 lat węże w hydrantach wewnętrznych powinny zostać poddawane próbie ciśnieniowej, aby określić maksymalne ciśnienie robocze zgodne z polską normą.

Drzwi przeciwpożarowe

Należy pamiętać, że niesprawne drzwi przeciwpożarowe w razie zagrożenia stają się tylko przeszkodą dla osób ewakuowanych oraz straży pożarnej. Zadaniem techników pożarnictwa z Fireproof jest sprawdzenie raz do roku, czy drzwi i bramy działają bez zarzutu, a w razie potrzeby – przeprowadzić niezbędne naprawy.

System oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne umożliwia ucieczkę z płonącego budynku. Nasi specjaliści z uprawnieniami elektrycznymi dokonują więc jego regularnych kontroli – przeglądy obejmują również urządzenia wymienione, naprawiane czy uszkodzone. Testujemy i reperujemy zarówno mechanizmy działania, jak i oprawy oświetlenia.

System nagłośnienia DSO

Podstawowym zadaniem systemu Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego jest informowanie o powstałym zagrożeniu pożarowym. Niesprawna instalacja stanowi więc realne zagrożenie. Tak jak w przypadku innych urządzeń przeciwpożarowych przeprowadzamy jej konserwację oraz naprawę, aby mogła wspomagać ochronę zdrowia i życia osób przebywających w obiekcie.

Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP)

Sygnalizacja pożarowa powinna nieprzerwanie działać już od pierwszych chwil oddania obiektu do użytku. Serwis przeciwpożarowy tej instalacji polega m.in. na:

  • kontroli stanu wszystkich elementów z osobna,
  • sprawdzeniu działania poprzez kontrolowane uruchomienie alarmu,
  • analizie reakcji centrali zgodnie z instrukcjami producentów.

Zakończony serwis przeciwpożarowy i czynności konserwacyjne wymagają zapisu w odpowiedniej tabeli w protokole. Dzięki temu klient otrzymuje datę ostatniego przeglądu oraz obraz sprawności systemów przeciwpożarowych w budynku.

Czym zespół Fireproof wyróżnia się na rynku?

W branży przeciwpożarowej mamy wiele lat doświadczenia. Zespół Fireproof to grupa profesjonalistów posiadających niezbędne uprawnienia i certyfikaty oraz wciąż poszerzających swoje kwalifikacje zawodowe.

Oferujemy nie tylko serwis przeciwpożarowy, ale całą gamę usług ppoż. – wykonujemy czynne i bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeprowadzamy przeglądy techniczne i prowadzimy szkolenia. Wybierając nas, klienci mają pewność, że zyskują skuteczną ochronę przed pożarami, ponieważ często wspieramy ich już od momentów projektowania budowli.

Wielką zaletą korzystania z usług naszego zespołu jest wielkość rejonu, na którym je świadczymy. Fireproof to firma z Poznania, ale z powodzeniem dojeżdżamy do miejscowości na terenie całego województwa wielkopolskiego, a także lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i nie tylko. Zachęcamy do kontaktu – wspólnie ustalimy szczegóły współpracy oraz omówimy dojazd do innych miast czy wsi w Polsce.

Przeglądy urządzeń bezpieczeństwa pożarowego

FIREPROOF

Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru

FIREPROOF

Przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

FIREPROOF

Przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych

FIREPROOF

Przeglądy systemów wykrywania gazów

FIREPROOF

Przeglądy systemów oddymiania

FIREPROOF

Przeglądy hydrantów

FIREPROOF

Przeglądy gaśnic