Image Alt
FIREPROOF

Przeglądy urządzeń bezpieczeństwa pożarowego

  /    /  Przeglądy urządzeń bezpieczeństwa pożarowego

Przeglądy przeciwpożarowe - czy są konieczne?

Przeglądy urządzeń bezpieczeństwa pożarowego są równie ważne jak ich instalacja. Same urządzenia są montowane po to, aby uchronić osoby znajdujące się w obiekcie w trakcie wybuchu pożaru. Jednak co w sytuacji, gdyby okazało się, że system był zamontowany dawno, a przez lata nie przeszedłby kontroli? Mogłoby zdarzyć się tak, że urządzenia przeciwpożarowe wcale by nie zadziałały ze względu na różne niezależne czynniki.

Jednak co dzieje się w sytuacji, gdyby okazało się, że system był zamontowany dawno, a przez lata nie przechodził kontroli? Istnieje wtedy niebezpieczne prawdopodobieństwo, że urządzenia przeciwpożarowe wcale by nie zadziałały, co z pewnością miałoby tragiczne skutki dla osób przebywających w budynku. Powodem byłyby pewnie przeróżne usterki, które najpewniej dałoby się usunąć lub całkowicie im zapobiec, poddając je czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w naszym kraju.

Przeglądy urządzeń bezpieczeństwa pożarowego z Fireproof24

Tak jak przed chwilą wspomnieliśmy, przeglądy urządzeń bezpieczeństwa pożarowego są niezwykle istotne, ponieważ pozwalają na utrzymanie właściwego stanu technicznego sprzętów, przeznaczonych do zapobiegania i zwalczania pożarów.

Firma Fireproof24 przeprowadza przeglądy urządzeń bezpieczeństwa pożarowego na bardzo wysokim poziomie oraz zgodnie z obowiązującymi normami w Polsce. Doświadczenie i wiedza naszych ekspertów, pozwalają wykryć ewentualne uszkodzenia systemu sygnalizacji pożarowej czy innych instalacji PPOŻ. W ten sposób możemy zagwarantować działanie sprzętu w trakcie pożaru.

Jeżeli chcecie mieć Państwo pewność, że urządzenia przeciwpożarowe są sprawne, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą w dopasowaniu odpowiednich usług i metod działań oraz zadbają o techniczną kontrolę przeciwpożarową we wskazanym budynku.

Pamiętajcie Państwo, że wszelkie czynności konserwacyjne powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Właściciele budynków mają obowiązek utrzymania urządzeń PPOŻ. w pełnej sprawności dlatego kontrole nie mogą być lekceważone. Ponosi on bowiem za nie odpowiedzialność. Brak sprawnych urządzeń może przynieść wiele szkód oraz narazić życie osób przebywających w obiekcie.

Przeglądy PPOŻ. obiektów budowlanych w polskich normach dotyczących tej kwestii

Zgodnie z przepisami właściciel budynku jest objęty obowiązkiem przestrzegania wymagań przeciwpożarowych. Zostały one dokładnie opisane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dotyczą ono głównie wyposażenia obiektu w urządzenia przeciwpożarowe, a także zapoznania pracowników z zasadami w sytuacji wystąpienia pożaru. Jednak czynności konserwacyjne również są ważnym elementem tego dokumentu – wpływają one przecież na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. Eksperci z Fireproof24 przeprowadzają czynności konserwacyjne i przeglądy PPOŻ. zgodnie z powyższym dokumentem oraz zaleceniami producentów poszczególnych systemów i urządzeń przeciwpożarowych.

Co jaki czas urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym?

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jasno i wyraźnie podkreśla, że przeglądy techniczne systemów i urządzeń ochrony przeciwpożarowej przeprowadza się w czasie zgodnym z zaleceniami producentów. Zostało to zawarte w rozdziale pierwszym §3 w punkcie 3. wspomnianego dokumentu. Wyjątkiem są tylko węże do hydrantów, które bezwzględnie należy testować co 5 lat.

Z tego względu to właściciel budynku musi kontrolować zbliżające się terminy przeglądów. My z kolei zajmiemy się całą resztą – wystarczy tylko skorzystać z naszych usług.

Przeglądy systemów bezpieczeństwa pożarowego oraz ich naprawa

Eksperci z Fireproof24 wykonują przeglądy różnych systemów PPOŻ., między innymi:

  • przeglądy systemów sygnalizacji pożaru,
  • przeglądy instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
  • przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych,
  • przeglądy systemów wykrywania gazów,
  • przeglądy systemów oddymiania,
  • przeglądy hydrantów,
  • przeglądy gaśnic.

Jakie urządzenia poddajemy czynnościom konserwacyjnym?

Przeglądy techniczne wykonujemy dla różnych urządzeń przeciwpożarowych. Są to na przykład:

hydranty - raz w roku przeprowadzamy przegląd oraz konserwację przy pomocy miernika przepływu i ciśnień,

systemy sygnalizacji pożaru - w zależności od wymagań producenta, przeważnie kontrole wykonywane są od 2 do 4 razy w roku,

gaśnice - kontrole wykonywane są zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz do roku,

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego - poddajemy aktualizacji co najmniej raz na 2 lata,

węże - w tym przypadku przeglądy odbywają się raz na 5 lat. Wykonywana jest wtedy próba ciśnieniowa na maksymalne ciśnienie robocze,

systemy oddymiania - sprawdzane są zazwyczaj 2 razy w roku.

drzwi przeciwpożarowe - raz w roku,

Przypominamy, że podane terminy są orientacyjne, ponieważ mogą one różnić się w zależności od specyfiki danego produktu i jego producenta.

Warto również wiedzieć, że przeglądy urządzeń PPOŻ. są również wykonywane w przypadku urządzeń ciśnieniowych. Zawierają one różne gazy lub ciecze, magazynowane pod pewnym ciśnieniem. Do tego typu sprzętu należą:

  • kotły parowe i cieczowe,
  • szybkowary ciśnieniowe,
  • zbiorniki stałe i przenośne.

Przeglądy systemów PPOŻ. – cena

Konserwacja systemów PPOŻ. i przeglądy z Fireproof24 mają zróżnicowane ceny. Każde zlecenie jest bowiem traktowane przez nas w sposób indywidualny. Nie bez znaczenia pozostają tutaj takie aspekty jak metraż obiektu, liczba urządzeń przeciwpożarowych czy dróg ewakuacyjnych. Stąd też podane na stronie ceny poszczególnych usług mają charakter orientacyjny.

By poznać szczegółową wycenę naszych działań, zachęcamy do przesyłania nam wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Poza w razie pytań tym możecie Państwo skontaktować bezpośrednio z naszymi ekspertami – numery telefonów oraz adresy e-mail zostały umieszczone w zakładce „Kontakt”. Zapraszamy!

Przeglądy urządzeń

FIREPROOF
FIREPROOF

Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru

FIREPROOF

Przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

FIREPROOF

Przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych

FIREPROOF

Przeglądy systemów wykrywania gazów

FIREPROOF

Przeglądy systemów oddymiania

FIREPROOF

Przeglądy hydrantów

FIREPROOF

Przeglądy gaśnic