Czynne i bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe – Toruń

  /  Czynne i bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe – Toruń

Rolą systemów ochrony przeciwpożarowej jest nie tylko zapobieganie pożarom, ale także ich sygnalizowanie i gaszenie. Tak kompleksowe działanie wymaga odpowiednich urządzeń, dokumentacji i wiedzy – to wszystko zapewnia firma Fireproof, która świadczy usługi ppoż., wykonuje czynne i bierne zabezpieczenia, a także opracowuje instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Toruniu i okolicy.

Środki ochrony przeciwpożarowej | fireproof24.pl

Dylatacje i przejścia ppoż. – Toruń

Zgodnie z prawem zabezpieczenia przeciwpożarowe są obowiązkowe w 21 typach obiektów użyteczności publicznej. W ramach ochrony ppoż. wykonujemy zabezpieczenia bierne, do których zaliczają się przepusty instalacyjne i dylatacje przeciwpożarowe. W Toruniu firma Fireproof dopasowuje zabezpieczenie ogniochronne dylatacji i szczeliny do rodzaju elementu konstrukcyjnego, szerokości szczeliny czy zakresu pracy dylatacji. Na życzenie inwestora możemy wykonać je tylko z jednej strony.

Systemy sygnalizacji pożaru – montaż i serwis w Toruniu

Kolejną grupą zabezpieczeń ppoż. są zabezpieczenia czynne. Jednym z najważniejszych jest system sygnalizacji pożaru, czyli SSP. Decydują się na niego nie tylko osoby inwestujące w obiekty użyteczności publicznej, ale także właściciele domów. SSP na własnej posesji znacznie podnosi poziom jej bezpieczeństwa, zwłaszcza jeśli jest zintegrowany z innymi urządzeniami – tryskaczami, klapami czy oknami dymowymi. Ten niezależny od człowieka system pozwala na szybką i automatyczną reakcję na zagrożenie, a w rezultacie na ochronę życia i mienia.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – Toruń

W województwie kujawsko-pomorskim znajduje się wiele obiektów, które obowiązkowo muszą posiadać dokumentację przeciwpożarową. W jej skład wchodzi m.in. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, operaty przeciwpożarowe, ocena zagrożenia wybuchem. Oprócz tego firma Fireproof może zrealizować projekty urządzeń oraz systemów przeciwpożarowych dla dowolnej lokalizacji.

Sama dokumentacja nie zapewni jednak ochrony przed pożarem. Do tego niezbędne jest przeszkolenie osób odpowiedzialnych za ewakuację, gaszenie ognia, konserwację urządzeń gaśniczych – to wszystko zorganizują specjaliści z Fireproof, dla których nadzór przeciwpożarowy nad obiektem jest codziennością.