Kontakt

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas e-mail. Z przyjemnością udzielimy dodatkowych informacji.

inż. pożarnictwa

Przemysław Pawlak

+48 669 499 726 przemyslaw.pawlak@fireproof24.pl inż. pożarnictwa

Tomasz Lechowicz

+48 697 025 859 tomasz.lechowicz@fireproof24.pl ul. Sycowska 23, 60-003 Poznań biuro@fireproof24.pl FORMULARZ KONTAKTOWY
a
FIREPROOF

Dokumentacje

  /  Dokumentacje

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

DOKUMENTACJE

Obowiązek opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wynikający z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, którego §6. 1. stanowi, że:

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Wobec powyższego, na wstępie należy odpowiedzieć na pytanie, czy dla danego budynku wymagana jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m³, z zastrzeżeniem pkt. 2,

kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m³,

powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m²;

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Wykonujemy kilkanaście instrukcji rocznie, które spełniają oczekiwania Państwowej Straży Pożarnej. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana aktualizacji nie rzadziej niż raz na dwa lata lub po każdej zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony ppoż. bez względu na czas jaki upłynął od ostatniej aktualizacji.

Masz do opracowania IBP?

Napisz lub zadzwoń do nas: