Image Alt
FIREPROOF

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

  /  Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Kompleksowa obsługa z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Oferujemy Państwu pełną obsługę z zakresu ochrony przeciwpożarowej zarówno na etapie projektowania, jak również realizacji inwestycji. Zajmujemy się projektowaniem instalacji przeciwpożarowych, uzgadnianiem projektów architektoniczno-budowlanych pod kątem ochrony przeciwpożarowej oraz realizacją robót budowlanych w zakresie biernych oraz czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Oferujemy również kompleksowe przygotowanie budynków do odbioru przez organy Państwowej Straży Pożarnej.

Kontakt

Dariusz Monarcha

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

upr. KG PSP 701/2020