Image Alt
FIREPROOF

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

  /  Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
strażak trzymające gaśnicę
FIREPROOF

Aby zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe, konieczna jest zaawansowana wiedza ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń. Dbając o bezpieczeństwo i ochronę naszych klientów prezentujemy profesjonalne usługi FIREPROOF z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nasi rzeczoznawcy to doświadczeni specjaliści z kwalifikacjami w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących ochrony przeciwpożarowej, norm technicznych oraz najnowszych technologii zabezpieczeń.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – kim jest?

Możliwość wykonywania zawodu rzeczoznawcy mają osoby, które mają kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa lub tytuł zawodowy inżynier, lub magister inżynier. Rzeczoznawca musi również mieć przygotowanie zawodowe obejmujące znajomość przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętność stosowania zawartych w nich wymagań i doboru zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Obowiązki rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

  • Ekspertyzy i opinie – rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych prowadzi i przechowuje przez okres 5 lat ewidencję dotyczącą uzgadniania projektów zagospodarowania działki, projektów architektoniczno-budowlanych, technicznych oraz kopii zawiadomień o uzgodnieniu wraz z dowodami ich wysłania. Ma również obowiązek sporządzania ekspertyz technicznych lub opinii, o których mowa w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
  • Udostępnianie dokumentacji – rzeczoznawcy mają obowiązek udostępniać dokumenty na żądanie Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej i komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej właściwemu dla miejsca lokalizacji obiektu budowlanego lub właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy.
  • Zawiadomienia o miejscach zamieszkania – rzeczoznawca ma obowiązek zawiadamiania o zmianie swojego miejsca zamieszkania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej w terminie 30 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania.
  • Podnoszenie kwalifikacji – rzeczoznawcy zobowiązują się do samodzielnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości przepisów i stanu wiedzy technicznej dot. ochrony przeciwpożarowej.

Projektowanie instalacji przeciwpożarowych

Nasi wysoko wykwalifikowani rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mają bogate doświadczenie w projektowaniu instalacji, które skutecznie minimalizują ryzyko pożaru oraz ograniczają jego skutki. Współpracujemy z klientami na każdym etapie, zaczynając od analizy specyfiki obiektu, aż do stworzenia spersonalizowanego planu zabezpieczeń. Dążymy do wykorzystania najnowszych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań, aby dostosować nasze projekty do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – uzgadnianie projektów architektoniczno-budowlanych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe są integralną częścią każdego projektu budowlanego. Nasza firma aktywnie uczestniczy w procesie uzgadniania projektów architektoniczno-budowlanych, dbając o zgodność z najnowszymi normami i przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Działamy we współpracy z architektami, inżynierami budowlanymi i innymi specjalistami, aby zagwarantować kompleksową ochronę od samego początku planowania inwestycji. Nasza firma zajmuje się również kompleksową obsługą na każdym etapie procesu – od projektowania, poprzez uzgadnianie projektów, aż po realizację robót budowlanych.

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Nasza firma oferuje nie tylko teoretyczne podejście w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ale również praktyczne działania. Realizujemy zarówno bierną, jak i czynną ochronę przeciwpożarową, dostosowując się do specyfiki danego obiektu. Wykonujemy prace związane z montażem systemów gaśniczych, alarmowych, a także wszelkich niezbędnych elementów strukturalnych mających na celu zwiększenie odporności budynków na pożar.

Kompleksowe przygotowanie budynków do odbioru przez Straż Pożarną

Nasi rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych angażują się w kompleksowe przygotowanie budynków do odbioru przez organy Państwowej Straży Pożarnej. Współpracujemy z inspektorami oraz pełnimy rolę pośrednika pomiędzy inwestorem a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Zapewniamy, że wszystkie niezbędne dokumenty i zabezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami, co umożliwia sprawną i bezproblemową procedurę odbioru obiektu.

Dlaczego rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych od FIREPROOF?

  • Doświadczenie i wiedza – nasza firma składa się z doświadczonych rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje.
  • Indywidualne podejście – każdy projekt traktujemy indywidualnie, dostosowując nasze rozwiązania do specyfiki i oczekiwań klientów oraz obiektów.
  • Technologia i innowacje – stale śledzimy najnowsze trendy i technologie, aby oferować najbardziej skuteczne i nowoczesne rozwiązania.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i wspólnego dbania o bezpieczeństwo! Skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i przedstawią pełną ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kontakt

Dariusz Monarcha

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

upr. KG PSP 701/2020