Image Alt
FIREPROOF

Dokumentacje

  /  Dokumentacje

SCENARIUSZ POŻAROWY

DOKUMENTACJE

Scenariusz przebiegu zdarzeń w czasie pożaru (inaczej: scenariusz pożarowy, scenariusz rozwoju pożaru) trzeba opracować już na etapie projektu budowlanego. Dokument jest wymagany dla obiektów, w których znajdą się urządzenia przeciwpożarowe i system sygnalizacji pożarowej, ale nie ma tu żadnych ograniczeń – specjaliści z Fireproof sporządzą scenariusz pożarowy dla dowolnego budynku.

scenariusz rozwoju pożaru

Scenariusz zdarzeń w czasie pożaru w świetle prawa

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej definiuje scenariusz pożarowy następująco:

opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywny dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim:

 • sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych, oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie,
 • rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

Rozporządzenie podaje bardzo ogólny zakres tego, co ma się znaleźć w scenariuszu pożarowym. Żeby dokument wyczerpywał temat zgodnie z obowiązującymi przepisami i jednocześnie był przydatny dla użytkowników obiektu, sporządzenie scenariusza pożarowego trzeba powierzyć specjalistom.

Treść scenariusza pożarowego w praktyce

Innymi słowy – scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru ma przekazywać użytkownikom obiektu informacje o tym, co może się stać w sytuacji zagrożenia i jak powinni się wówczas zachować, czyli m.in.:

 • gdzie znajdują się poszczególne strefy pożarowe w budynku;
 • jaką moc, rozmiar i czas trwania może mieć pożar w każdym pomieszczeniu;
 • jakie substancje mogą wydzielać się podczas pożaru;
 • jak szybko może nastąpić zjawisko rozgorzenia i wstecznego ciągu płomieni;
 • jak działają poszczególne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, w jakie interakcje wchodzą z instalacjami (np. wyłącznik przeciwpożarowy wyłącza prąd w budynku, a system sygnalizacji pożarowej powiadamia o zdarzeniu straż pożarną);
 • na podstawie jakich algorytmów urządzenia i instalacje w obiekcie ze sobą współpracują;
 • jaki jest przewidywany plan ewakuacji ludzi i mienia w sytuacji zagrożenia;
 • jaki jest spodziewany czas powiadomienia i dojazdu jednostki Państwowej Straży Pożarnej;
 • jakie obowiązki w ramach ochrony przeciwpożarowej mają pracownicy i inne osoby przebywające w obiekcie;
 • jak uruchomić urządzenia pomocnicze do walki z zagrożeniem;
 • jak postępować w przypadku fałszywego alarmu;
 • jak długo działają urządzenia przeciwpożarowe po wykryciu ognia.

Opracowanie scenariusza pożarowego nie jest więc zwykłym dopełnieniem przepisów. Ten dokument ma realny wpływ na życie osób i bezpieczeństwo mienia w danym obiekcie.

Firepeoof – sporządzanie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru

scenariusz pożarowy cena

Specjaliści do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i związanej z nimi dokumentacji przygotują dla Państwa scenariusz rozwoju pożaru. Dzięki temu obiekt budowlany będzie nie tylko spełniał wymogi prawne, ale także stanowił bezpieczne miejsce dla przebywających w nim osób. Jeśli Fireproof ma opracować dla Państwa scenariusz pożarowy, cenę uzgodnimy po omówieniu szczegółów dotyczących obiektu.