Image Alt
ZABEZPIECZENIA PPOŻ. BIERNE

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

  /    /  Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Wyłącznik ppoż. - odcięcie energii elektrycznej w sytuacji zagrożenia

FIREPROOF

Rolą czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych jest nie tylko ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru, ale także ułatwienie bezpiecznej akcji gaśniczej. Jednym z nich jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu - w skrócie wyłącznik ppoż. - który można zobaczyć na ścianach wielu obiektów użyteczności publicznej. Jego montaż i systematyczne przeglądy to zadanie dla specjalistów w dziedzinie pożarnictwa - Fireproof.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – do czego służy?

Mimo swoich niewielkich rozmiarów wyłącznik ppoż. gra dużą rolę w ochronie ludzi i budynków przed skutkami pożaru. Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP) odcina dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia przeciwpożarowe niezbędne w trakcie trwania akcji ratowniczo-gaśniczej.

Dlaczego obecność wyłącznika prądu jest tak ważna? Zarówno strażacy, jak i inni uczestnicy zdarzenia używają do gaszenia pożaru wody. Oprócz tego, że może ujarzmić ogień, woda ma jeszcze inną charakterystyczną cechę – doskonale przewodzi prąd. Jej kontakt z przewodami podłączonymi do zasilania stanowi poważne zagrożenie dla ekipy strażackiej. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu eliminuje jednak to ryzyko i pozwala na bezpieczne gaszenie pożaru.

Ppoż. wyłącznik prądu – jakich urządzeń elektrycznych nie można odłączyć od zasilania?

Bezpieczeństwo pożarowe ludzi i mienia jest zależne od prawidłowego funkcjonowania wielu urządzeń i instalacji, w skrócie – bernych i czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. W momencie gdy wyłącznik przeciwpożarowy odetnie dopływ prądu, one muszą pozostać gotowe do działania. Mechanizm pozostawi więc włączone zasilanie dla takich elementów jak:

czujki dymu i ciepła,

klapy dymowe i wentylacja pożarowa,

oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,

system sygnalizacji pożaru,

dźwiękowy system ostrzegania,

windy przeznaczone dla ekip ratowniczych,

pompy pożarowe.

W przypadku zaniku napięcia w obwodzie zasilającym którąkolwiek z powyższych instalacji zagrożenie dla zdrowia i życia znacznie się zwiększa.

Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe | FireProof24.pl

Wyłącznik pożarowy – wszystko o montażu

W Fireproof zajmujemy się projektowaniem, instalacją i przeglądami czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Stosujemy się przy tym do norm wynikających z aktów prawnych i wykorzystujemy własne wieloletnie doświadczenie. Dzielimy się również praktycznymi wskazówkami z naszymi Klientami. O montażu wyłącznika prądu warto wiedzieć kilka rzeczy:

  1. Projekt

Na etapie projektowania i ustalania lokalizacja włącznika wszystkie aspekty techniczne są konsultowane z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

  1. Budowa

Wyłącznik ppoż., czyli aparat elektryczny typu rozłącznik, to urządzenie uzbrojone w cewkę wyzwalacza wzrostowego z możliwością zdalnego sterowania w układzie przełącznika faz. Taki układ automatycznie przełącza zasilanie cewki wzrostowej na fazę aktywną, jeśli w jednej lub dwóch fazach zaniknie napięcie.

 

  1. Podstawa prawna

Awaryjny wyłącznik prądu został uwzględniony przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument dokładnie wskazuje, w jakich obiektach musi być zamontowany, gdzie go umieścić i jak go oznakować.

Z kolei Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wspomina o przeglądach wyłączników prądu – powinniśmy je wykonywać nie rzadziej niż raz na rok.

 

  1. Wybór produktu

Instalacja elektryczna i wyłącznik muszą mieć spójne parametry: napięcie znamionowe, prąd znamionowy ciągły i łączeniowy, przekrój przewodów. Ponadto urządzenie musi spełniać normy: PN-EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1 oraz IEC 60947-1.

W zależności od możliwości montażu można wybrać wyłącznik natynkowy lub podtynkowy. Jeśli na ścianie znajduje się wmurowana puszka z przewodami, będzie trzeba zamontować go podtynkowo. Jeśli natomiast przewody wychodzą ze ściany, wybierany instalację natynkową.

 

  1. Obiekty

Wyłączniki przeciwpożarowe są niezbędnie w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. Możliwość odcięcia dopływu prądu jest więc konieczna m.in. w halach przemysłowych i sportowych, biurowcach, centrach handlowych i innych dużych obiektach.

 

  1. Lokalizacja

Przepisy stawiają również określone wymagania co do dokładnego miejsca instalacji. Wyłączniki przeciwpożarowe są montowane w pobliżu głównego wejścia do budynku lub złącza. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby zainstalować kilka wyłączników przy kilku wejściach – gwarantuje to szybkie odnalezienie urządzenia i wyeliminowanie zagrożenia.

 

  1. Oznakowanie

Nad urządzeniem musi być umieszczona odpowiednia tabliczka znamionowa – biało-czerwony znak bezpieczeństwa z napisem „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. Odpowiednio oznakowany wyłącznik sprawia, że osoba, która jest w budynku nawet po raz pierwszy, szybko znajdzie go na ścianie.

Zasada działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Urządzenie wyłącza zasilanie budynku we wszystkich obwodach z wyjątkiem wspomnianych wyżej instalacji. Dzięki temu nie ingeruje w pracę urządzeń ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru i dymu oraz ułatwiających ewakuację.

Sterowanie wyłącznikiem awaryjnym zależy zwykle od wielkości budynku. W dużych obiektach użyteczności publicznej, gdzie zasilanie budynku pochodzi z kilku źródeł, zwykle stosuje się sterowanie zdalne. W przypadku sterowania ręcznego dopływ prądu jest odcinany po zbiciu szybki i wciśnięcie przycisku znajdującego się w czerwonej obudowie na ścianie. Niektóre modele mają dołączony niewielki młotek, którym można bezpiecznie zbić szybkę.

Nowoczesne i praktyczne wyłączniki przeciwpożarowe mają dwie diody. Zielona pali się, gdy dopływ prądu jest przerwany (można gasić pożar wodą), a czerwona, gdy wyłącznik nie został jeszcze uruchomiony. Dzięki diodzie strażacy wiedzą od razu po wejściu do budynku, czy mogą bezpiecznie prowadzić akcję gaśniczą.

ZOBACZ WIĘCEJ

FIREPROOF

FIREPROOF

Wykonujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowej i żelbetowej.

FIREPROOF

Firma FIREPROOF zaplanuje całą inwestycję, zaczynając od projektu systemu sygnalizacji pożaru, który bezwzględnie należy uzgodnić z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, kończąc na uruchomieniu systemu oraz przeszkoleniu pracowników.

FIREPROOF

Projektujemy, uzgadniamy z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dostarczamy materiał, montujemy i uruchamiamy.

FIREPROOF

Nasza firma projektuje oraz wykonuje instalacje systemów detekcji gazów. Usługa obejmuje m.in.: wykonanie projektu, uruchomienie systemu.

FIREPROOF

Warunki techniczne określają, że PWP należy stosować w każdej strefie pożarowej budynku, której kubatura przekracza 1000m³ lub w budynku zawierającym strefy zagrożone wybuchem.

FIREPROOF

Obowiązek stosowania oświetlenia awaryjnego wynika z § 181 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych