Image Alt
ZABEZPIECZENIA PPOŻ. BIERNE

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

  /    /  Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

PWP

FIREPROOF

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP) jest urządzeniem odcinającym dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników za wyjątkiem instalacji i urządzeń niezbędnych w trakcie trwania akcji ratowniczo-gaśniczej, m.in. systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, pomp pożarowych czy oświetlenia ewakuacyjnego.

Funkcja PWP jest określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Warunki techniczne określają, że PWP należy stosować w każdej strefie pożarowej budynku, której kubatura przekracza 1000m3 lub w budynku zawierającym strefy zagrożone wybuchem.

ZOBACZ WIĘCEJ

FIREPROOF

FIREPROOF

Wykonujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowej i żelbetowej.

FIREPROOF

Firma FIREPROOF zaplanuje całą inwestycję, zaczynając od projektu systemu sygnalizacji pożaru, który bezwzględnie należy uzgodnić z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, kończąc na uruchomieniu systemu oraz przeszkoleniu pracowników.

FIREPROOF

Projektujemy, uzgadniamy z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dostarczamy materiał, montujemy i uruchamiamy.

FIREPROOF

Nasza firma projektuje oraz wykonuje instalacje systemów detekcji gazów. Usługa obejmuje m.in.: wykonanie projektu, uruchomienie systemu.

FIREPROOF

Warunki techniczne określają, że PWP należy stosować w każdej strefie pożarowej budynku, której kubatura przekracza 1000m³ lub w budynku zawierającym strefy zagrożone wybuchem.

FIREPROOF

Obowiązek stosowania oświetlenia awaryjnego wynika z § 181 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych