Usługi i zabezpieczenia przeciwpożarowe – Łódź

  /  Usługi i zabezpieczenia przeciwpożarowe – Łódź

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynkom jest jednym z najważniejszych etapów ich budowy i wymaga profesjonalnych rozwiązań. Nic nie stoi jednak nie przeszkodzie, by udoskonalić je, nawet jeśli konstrukcja już funkcjonuje. Obecnie ochrona przeciwpożarowa w Łodzi i wielu innych polskich miastach może spełniać bardzo wysokie i nowoczesne standardy, które zapewnia firma Fireproof – doświadczony i wszechstronny wykonawca czynnych i biernych zabezpieczeń ppoż.

Usługi i zabezpieczenia przeciwpożarowe Łódź | FireProof24.pl

Bierne zabezpieczenia ppoż – przejścia i dylatacje w Łodzi

W wielu typach budynków niezbędnym elementem ochrony ppoż. jest zabezpieczenie przepustów instalacyjnych, dylatacji i szczelin budowlanych. Określamy rodzaj i grubość elementu konstrukcyjnego, szerokość szczeliny oraz klasę odporności ogniowej, żeby w pełni dostosować zabezpieczenia do specyfiki budynku. Do kwestii przejść, czyli przepustów instalacyjnych kablowych i rurowych także podchodzimy indywidualnie, dobierając odpowiedni produkt do konkretnego przepustu. Swobodę działania zapewnia nam autoryzacja producentów najskuteczniejszych biernych zabezpieczeń ppoż. dla Łodzi.

Dokumentacja przeciwpożarowa – Łódź

Dopełnienie wszystkich przepisów jest kolejnym niezbędnym aspektem ochrony przeciwpożarowej. Do tego potrzebna jest odpowiednia dokumentacja. Dla każdego inwestora firma Fireproof przygotowuje następujące projekty:

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,

operat przeciwpożarowy,

ocena zagrożenia wybuchem,

projekty urządzeń oraz systemów ppoż.,

scenariusz pożarowy.

Dokumentacja przeciwpożarowa jest niezbędna do dopełnienia wszelkich obowiązków prawnych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ppoż. danego budynku.

 

Systemy sygnalizacji pożaru w Łodzi – montaż i serwis

Budujemy zaawansowane i kompleksowe SSP, które możemy zintegrować z innymi urządzeniami – tryskaczami, klapami, oknami dymowymi, drzwiami ewakuacyjnymi itp. Projekt i realizacja mogą powstać dla dowolnego z 21 typów obiektów, które wymagają instalacji SSP, ale także dla każdego innego budynku – ochrona przeciwpożarowa powinna być stosowana na jak najszerszą skalę.