Zabezpieczenia przeciwpożarowe – Piła, Wałcz, Złotów, Trzcianka, Chodzież

  /  Zabezpieczenia przeciwpożarowe – Piła, Wałcz, Złotów, Trzcianka, Chodzież

Sprawna ewakuacja, bezpieczna akcja gaśnicza, ochrona konstrukcji budynku, powiadomienie straży pożarnej – to tylko niektóre z funkcji, jakie pełnią zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków. Fireproof wdraża nowoczesne rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie tylko w dużych miastach, ale też w mniejszych lokalizacjach, takich jak Piła, Wałcz, Złotów, Trzcianka czy Chodzież.

System sygnalizacji pożaru Piła, Wałcz, Złotów, Trzcianka, Chodzież

Piła, Wałcz, Złotów, Trzcianka, Chodzież – ochrona przeciwpożarowa

W skład urządzeń i systemów, które projektujemy, montujemy i serwisujemy, wchodzą bierne i czynne zabezpieczenia ppoż. Ich współdziałanie pozwala na zachowanie wymaganej odporności ogniowej każdego obiektu, a równocześnie na zmniejszenie ryzyka dla zdrowia i życia osób, które znajdą się w nim, gdy wybuchnie pożar.

W Pile, Wałczu, Złotowie, Trzciance i Chodzieży oraz wielu innych polskich miastach wprowadzamy systemy ochrony przeciwpożarowej zarówno w obiektach użyteczności publicznej, jak i prywatnych budynkach biurowych i mieszkalnych. Każdy może podnieść swoje bezpieczeństwo, inwestując w nowoczesne, sprawdzone i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami zabezpieczenia ppoż.

Systemy sygnalizacji pożaru – montaż i serwis w Pile, Wałczu, Złotowie, Trzciance i Chodzieży

W skrócie określane jako SSP, systemy sygnalizacji pożaru to instalacje, które grają w obiektach budowlanych różne role: monitorują otoczenie, wykrywają ogień i dym, alarmują obecnych w nich ludzi za pomocą sygnałów dźwiękowych i optycznych, a także automatycznie powiadamiają jednostkę straży pożarnej. SSP mogą również uruchamiać i sterować takimi urządzeniami jak drzwi i bramy ewakuacyjne.

Inwestycja w nowoczesne systemy sygnalizacji pożaru w Pile, Wałczu, Złotowie, Trzciance czy Chodzieży jest konieczna nie tylko dla zarządców obiektów uwzględnionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Decydują się na nie również osoby ceniące bezpieczeństwo w swoich domach, mieszkaniach czy firmach.

Dylatacje i przejścia ppoż.

Przejścia, czyli przepusty instalacyjne wykonujemy już na etapie projektowania budynku. Dobieramy wówczas materiały budowlane w zależności od wymaganej odporności ogniowej. Rolą przejść ppoż. jest zabezpieczanie przegród oddzielających strefy pożarowe przed ogniem. W takich miastach jak Piła, Wałcz, Złotów, Trzcianka czy Chodzież montujemy szczelne przejścia przeciwpożarowe o odpowiedniej klasie odporności ogniowej, dobierając materiał zabezpieczenia do rodzaju instalacji przebiegającej przez przegrodę.

Z kolei przerwy dylatacyjne to szczeliny w elementach konstrukcyjnych budynku, które zmniejszają obciążenia ścian nośnych i działowych. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe, czyli dylatacje wykonywane przez Fireproof, spowalniają rozprzestrzenianie się pożaru, a tym samym zwiększają czas na ewakuację i akcję gaśniczą.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów w Pile, Wałczu, Złotowie, Trzciance, Chodzieży

W Fireproof zajmujemy się projektowaniem, montażem i serwisem zabezpieczeń przeciwpożarowych każdego rodzaju, szkolimy pracowników i użytkowników obiektów, a także opracowujemy dokumentację ppoż., która ma systematyzuje wiedzę na temat sytuacji kryzysowych i warunków panujących w pomieszczeniach.

Dla dowolnego typu obiektów możemy stworzyć:

instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,

ocenę zagrożenia wybuchem,

scenariusz pożarowy,

operat przeciwpożarowy,

projekt urządzeń lub systemów ppoż.