Bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektów – Wrocław

  /  Bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektów – Wrocław

Ochrona przeciwpożarowa to urządzenia, dokumentacja i wiedza – to wszystko zapewnia firma Fireproof. Realizujemy projekty zabezpieczeń przeciwpożarowych we Wrocławiu i wielu innych polskich miastach. Jest to obowiązkowa procedura w 21 rodzajach obiektów użyteczności publicznej, jednak ochrona ppoż. jest istotna także w budynkach prywatnych. Wszystko zależy od inwestora – to on wybiera miejsce, w którym my podniesiemy poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektów Wrocław | FireProof24.pl

Systemy sygnalizacji pożaru we Wrocławiu

Detekcja pożaru za pomocą SSP jest projektowana zgodnie z wymaganiami i możliwościami technicznymi konkretnego obiektu. Dzięki temu możemy zoptymalizować efekty i wprowadzić ochronę przeciwpożarową na najwyższym możliwym poziomie. Sercem każdego SSP jest automatyczny alarm w postaci akustycznych lub akustyczno-optycznych komunikatów. Jego następstwem jest sprawna ewakuacja. W tym zakresie organizujemy szkolenia dla wyznaczonych do tej roli osób.

Przegląd i serwis klap dymowych – Wrocław

Klapy dymowe należą do czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych, które są otwierane wraz z drzwiami i bramami ewakuacyjnymi w razie wystąpienia zagrożenia. Jak każdy element SSP klapy dymowe działają właściwie i skutecznie, jeśli ich sprawność jest kontrolowana. Fireproof przeprowadza więc okresowe przeglądy i serwisuje czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe, które zapewniają bezpieczeństwo obiektom i przebywającym w nich osobom.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe we Wrocławiu

Firma Fireproof kompleksowo zajmuje się każdym rodzajem biernych zabezpieczeń ppoż. Należą do nich m.in. zabezpieczenia dylatacji, szczelin budowlanych i przepustów, które dostosowujemy do specyfiki budynku i klasy odporności ogniowej poszczególnych elementów konstrukcji.

Fireproof zajmuje się także sporządzaniem każdego rodzaju dokumentacji przeciwpożarowej: instrukcji, operatorów, projektów urządzeń i systemów ppoż., oceną zagrożenia i scenariuszami pożarowymi. Następnie prowadzimy szkolenia z wprowadzania zasad wynikających z powyższych dokumentów.