Image Alt
ZABEZPIECZENIA PPOŻ. BIERNE

Klapy dymowe – wyposażenie systemu oddymiania budynków

  /    /  Klapy dymowe – wyposażenie systemu oddymiania budynków

Klapy dymowe - wyposażenie systemu oddymiania budynków

FIREPROOF

Klapy dymowe, określane także jako klapy oddymiające, wchodzą w skład każdego systemu oddymiania, który gra ważną rolę w ochronie pożarowej budynku - specjalności firmy FIREPROOF. Instalujemy klapy dymowe w budynkach o dowolnym przeznaczeniu, dzięki czemu zapewniamy najskuteczniejsze odprowadzanie dymu i szkodliwych gazów powstałych na skutek pożaru. Klapa dymowa jest więc inwestycją w bezpieczeństwo - obiektu, mienia, a przede wszystkim osób.

Klapy dymowe jako element systemu oddymiania

Wspomniany wyżej system oddymiania w czasie pożaru jest uwzględniany i realizowany już na etapie projektowania obiektu. Zwykle składa się z czujki dymu, czyli urządzenia wykrywającego szkodliwy gaz, przycisku oddymiania oraz najważniejszego komponentu – klapy oddymiającej, którą montujemy na dachu budynku. Złożoność systemów zależy od specyfiki obiektu. Zadaniem takiego układu urządzeń jest, najprościej mówiąc, szybka detekcja zagrożenia w budynku, czyli dymu powstałego najczęściej w czasie pożaru i odprowadzenie go na zewnątrz.

Klapy dymowe instalujemy na dachu, natomiast inne urządzenia oddymiające montuje się na klatkach schodowych obudowanych i zamykanych na drzwi w następujących budynkach:

o wysokości ponad 12 do 25 m z wyjątkiem należących do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (mieszkalnych),

o wysokości do 12 m i posiadających strefę pożarową zaliczaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II,

o wysokości ponad 25 m powyżej poziomu terenu posiadającego strefę pożarową produkcyjno-magazynową z gęstością obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2.

Z kolei klapy dymowe i inne urządzenia zapobiegające zadymieniu na klatkach schodowych i przedsionkach przeciwpożarowych powinny znaleźć się w budynkach:

o wysokości ponad 25 do 55 m w strefach kategorii zagrożenia ludzi ZL II,

o wysokości ponad 55 metrów w strefach pożarowych wyjątkiem zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (mieszkalnych).

Ostatnia grupa dotyczy urządzeń zapobiegających zadymieniu lub samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu na klatce schodowej i przedsionku przeciwpożarowym w budynkach:

o wysokości ponad 25 do 55 metrów w strefach pożarowych oprócz mieszkalnych i przeznaczonych przede wszystkim dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się,

o wysokości ponad 25 do 55 metrów w strefach pożarowych produkcyjno-magazynowych,

o wysokości ponad 55 metrów w strefach mieszkalnych.

klapy dymowe

Klapy oddymiające – funkcje

Klapa dymowa zwiększa bezpieczeństwo w obiekcie nie tylko poprzez odprowadzanie dymu, ale także ciepła. Jej działanie jest możliwe dzięki automatyzacji wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu oddymiania. Klapy oddymiające są połączone z centralą rejestrującą sygnały z czujek wykrywających zagrożenie. Jeśli pojawią się szkodliwe gazy, centrala automatycznie steruje odpowiednimi urządzeniami w celu otwarcia klap dymowych. Dzięki temu spaliny i ciepło są transportowane na zewnątrz budynku, a przebywające w nim osoby mają więcej czasu na ewakuację. Klapy dymowe są uruchamiane automatycznie przez wspomnianą centralę i czujki bądź ręcznie – słyży do tego przycisk oddymiania montowany na klatce schodowej. Działanie systemów oddymiania jest więc kompleksowe i niezawodne.

Klapa dymowa jest jednak na tyle funkcjonalnym urządzeniem, że można ją wykorzystać także do innych celów. Można zamontować system, który umożliwi wietrzenie pomieszczeń przez otwarcie klapy. Takie systemy wentylacji są stosowane w przypadku różnych typów budynków na klatkach schodowych, a także w halach magazynowych i zakładach produkcyjnych.

Nowoczesne klapy oddymiające można bardzo praktycznie wykorzystać także jako wyłaz dachowy. Ponadto dodatkową funkcją i atutem jest doświetlenie wnętrza.

Przegląd i serwis klap oddymiających

W FIREPROOF nie tylko projektujemy i montujemy systemy ochrony przeciwpożarowej, ale także kontrolujemy ich działanie. Systematycznie weryfikowane muszą być także klapy dymowe. Przegląd tych urządzeń jest konieczny, ponieważ osadzają się na nich zabrudzenia w postaci kurzu, oleju i tłuszczu. Ponadto klapy oddymiające są stale narażone na działanie czynników atmosferycznych z racji ich lokalizacji na dachu. To wszystko może negatywnie wpłynąć na ich działanie i jakość, a konsekwencji osłabić funkcjonowanie całego systemu oddymiania.

Zarządca budynku jest odpowiedzialny za klapy dymowe. Serwis i przegląd urządzeń oddymiających powinien być wykonywany dwa razy w roku i zadaniem zarządcy jest kontakt z firmą specjalizującą się w ochronie pożarowej FIREPROOF. Jeśli chodzi o zakres prac wykonywanych podczas przeglądu klap dymowych, oceniamy ich stan techniczny pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji. Sprawdzamy ich działanie także po uruchomieniu i weryfikujemy poprawność reakcji na sygnały z centrali, pracę siłownika, szczelność domknięcia, stan zawiasów i uszczelek, naprężenie linek a przede wszystkim – mechanizm automatycznego uruchamiania klap dymowych. Wykonujemy konserwację klap oddymiających i serwisujemy mechanizm otwierający.

ZOBACZ WIĘCEJ

FIREPROOF

FIREPROOF

Wykonujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowej i żelbetowej.

FIREPROOF

Firma FIREPROOF zaplanuje całą inwestycję, zaczynając od projektu systemu sygnalizacji pożaru, który bezwzględnie należy uzgodnić z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, kończąc na uruchomieniu systemu oraz przeszkoleniu pracowników.

FIREPROOF

Projektujemy, uzgadniamy z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dostarczamy materiał, montujemy i uruchamiamy.

FIREPROOF

Nasza firma projektuje oraz wykonuje instalacje systemów detekcji gazów. Usługa obejmuje m.in.: wykonanie projektu, uruchomienie systemu.

FIREPROOF

Warunki techniczne określają, że PWP należy stosować w każdej strefie pożarowej budynku, której kubatura przekracza 1000m³ lub w budynku zawierającym strefy zagrożone wybuchem.

FIREPROOF

Obowiązek stosowania oświetlenia awaryjnego wynika z § 181 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych.