Ochrona przeciwpożarowa – projekt, montaż i serwis w Szczecinie

  /  Ochrona przeciwpożarowa – projekt, montaż i serwis w Szczecinie

Priorytetem Fireproof jest wyposażenie każdego obiektu, niezależnie od jego typu i możliwości technicznych, w urządzenia odpowiadające za wykrywanie, sygnalizowanie oraz gaszenia pożaru. Montujemy zabezpieczenia ppoż., wykonujemy przeglądy oraz świadczymy usługi przeciwpożarowe, takie jak ocena zagrożenia wybuchem w Szczecinie i w wielu innych miastach.

Przejścia i dylatacje ppoż. – Szczecin

Zabezpieczenie dylatacji i szczelin budowlanych oraz przepustów instalacyjnych to tylko niektóre z biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, które są niezbędnym wyposażeniem wielu typów obiektów. W zakres świadczonych przez nas usług wchodzi także wykonywanie zabezpieczeń konstrukcji stalowych, kanałów z płyt ogniochronnych, tras kablowych oraz konstrukcji drewnianych.

Tworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Szczecinie

Jednym z etapów tworzenia zabezpieczeń ppoż. w budynkach jest wykonanie niezbędnej dokumentacji. W jej skład wchodzi nie tylko instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, ale także ocena zagrożenia wybuchem, scenariusz pożarowy oraz operaty przeciwpożarowe. Szczecin to jedno z miast, w których opracowujemy także projekty systemów detekcji gazów wybuchowych i trujących, SSP, DSO oraz następujących instalacji:

wodociągowych przeciwpożarowych,

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Systemy sygnalizacji przeciwpożarowej – montaż i serwis w Szczecinie

SSP tworzymy kompleksowo – zaczynamy od projektu, a kończymy na uruchomieniu systemu oraz zintegrowaniu go z innymi urządzeniami: tryskaczami, oknami, bramami czy klapami dymowymi. Szczecin to także lokalizacja, w której edukujemy pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej, organizując szkolenia.

Oprócz SSP w skład czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach instalowane są także systemy oddymiania, systemy wykrywania gazów, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz oświetlenie awaryjne.

Zamontowane przez nas systemy i urządzenia systematycznie poddajemy przeglądom i w razie konieczności serwisujemy. W ochronie przeciwpożarowej nie ma miejsca na kompromisy.