Image Alt
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Zabezpieczenia ppoż. czynne

  /    /  Zabezpieczenia ppoż. czynne
FIREPROOF

Czynne zabezpieczenia
przeciwpożarowe

W momencie powstania pożaru istotny jest czas. Prawidłowo zaprojektowany oraz wykonany system sygnalizacji pożaru (SSP) bądź system oddymiania jest kluczowy w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. SSP ma na celu wykrycie, zasygnalizowanie użytkownikom budynku oraz powiadomienie Straży Pożarnej o pożarze.

System wykonuje również wiele funkcji sterujących, takich jak:

zamknięcie drzwi oraz bram przeciwpożarowych,

otwarcie klap dymowych, drzwi i bram ewakuacyjnych (zwolnienie kontroli dostępu),

sprowadzenie wind na dół,

uruchomienie urządzeń gaszących.

Do wykonania takiej instalacji potrzebna jest wiedza i doświadczenie aby zachować zgodność techniczną i formalną z obowiązującymi przepisami.

Świadczymy usługi z zakresu:

systemów sygnalizacji pożaru (SSP),

dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO),

systemów oddymiania,

systemów detekcji gazów toksycznych i wybuchowych,

oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, rozpoczynając realizację usługi od analizy sytuacji w budynku i rozpoznaniu ewentualnych zagrożeń, poprzez projekt systemu wraz z montażem. Dokonujemy uruchomienia oraz prób odbiorczych, a także przeprowadzamy szkolenie umożliwiające sprawne poruszanie się w systemie. Możemy zaproponować Państwu regularną konserwację wszystkich instalacji czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także ich serwis poinstalacyjny.

Fireproof zapewni Państwu wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności.

ZABEZPIECZENIA PPOŻ. CZYNNE

CZYNNE

FIREPROOF

Projektujemy oraz wykonujemy instalacje systemów detekcji gazów. Usługa obejmuje m.in: wykonanie projektu...

FIREPROOF

Nasza firma zaplanuje całą inwestycję, zaczynając od projektu systemu sygnalizacji pożaru, kończąc na uruchomieniu systemu oraz przeszkoleniu pracowników.

FIREPROOF

Firma FIREPROOF działa kompleksowo w zakresie systemów oddymiania. Projektujemy, uzgadniamy z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dostarczamy materiał, montujemy i uruchamiamy.

FIREPROOF

Funkcja PWP jest określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.