Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków – Gdańsk

  /  Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków – Gdańsk

Szybka interwencja i profesjonalne działanie straży pożarnej są niezbędne, by zgasić pożar, który już wybuchł. Zadaniem firmy Fireproof jest niedopuszczenie do takiej sytuacji dzięki profesjonalnemu systemowi zabezpieczeń ppoż. Gdańsk to jedno z wielu miast, w których wykonujemy kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Systemy sygnalizacji pożaru – montaż i serwis w Gdańsku

SSP, czyli Systemy Sygnalizacji Pożaru są wymagane w 21 różnych typach obiektów, m.in. budynkach handlowych, instytucjach kultury, placówkach medycznych oraz budynkach mieszkalnych. Montuje się je jednak także w miejscach nieobjętych ustawą, ponieważ ochrona przeciwpożarowa jest dla wielu właścicieli budynków priorytetem.

Nasze systemy detekcji pożaru są zawsze projektowane z uwzględnieniem warunków panujących w danym obiekcie, czyli jego możliwości technicznych. Niezależnie od szczegółów, nowoczesny SSP spełnia swoje podstawowe zadanie – alarmuje o zagrożeniu pożarowym, automatycznie emitując sygnał akustyczny bądź akustyczno-optyczny. Wówczas niezbędne jest przeprowadzenie sprawnej ewakuacji – edukujemy w tym zakresie odpowiedzialne za nią osoby.

Przegląd i serwis klap dymowych – Gdańsk

Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe montowane przez Fireproof są kluczowe w przypadku wystąpienia pożaru. Jedną z funkcji systemu zabezpieczeń ppoż. jest sterowanie takimi urządzeniami jak windy, bramy przeciwpożarowe i ewakuacyjne, a także klapy dymowe. Elementy SSP wymagają regularnego i profesjonalnie wykonanego przeglądu i serwisowania. Bez kontroli działania tych urządzeń ochrona ppoż. nie będzie skuteczna i nie zapewni bezpieczeństwa ludziom i obiektom.

Dokumentacja przeciwpożarowa – Gdańsk

W ramach wykonania dokumentacji dotyczącej ochrony ppoż. konieczne jest stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W Gdańsku oraz innych pomorskich miastach znajdują się liczne obiekty, w których wymagane jest także opracowanie operatu przeciwpożarowego, oceny zagrożenia wybuchem, a także scenariusza pożarowego.

Fireproof towarzyszy obiektom na każdym etapie ochrony przeciwpożarowej, dlatego możemy wykonać także projekt urządzeń oraz systemów przeciwpożarowych.