Usługi i zabezpieczenia przeciwpożarowe w Bydgoszczy

  /  Usługi i zabezpieczenia przeciwpożarowe w Bydgoszczy

Realizowana przez nas ochrona przeciwpożarowa w Bydgoszczy dotyczy obiektów prywatnych lub użyteczności publicznej oraz osób, które się w nich znajdują. Nie każdy wie, jak złożony jest ten system – oprócz sygnalizacji zagrożenia niezbędny jest także montaż, przeglądy i serwis odpowiednich urządzeń, zintegrowanie ich między sobą, stworzenie dokumentacji, szkolenie pracowników i wiele więcej. To wszystko można jednak powierzyć jednej firmie – Fireproof.

Rodzaje systemów przeciwpożarowych - sygnalizatory na ścianie

Systemy sygnalizacji pożaru w Bydgoszczy – montaż i serwis

SSP, czyli systemy sygnalizacji pożaru należą do grupy czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Są wymagane w wielu różnych rodzajach obiektów użyteczności publicznej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by podnieść ochronę przeciwpożarową także we własnym domu. Firma Fireproof bierze na siebie całą inwestycję, zaczynając od projektu, a kończąc na integracji SSP z innymi urządzeniami: klapami oddymiającymi, tryskaczami, oknami dymowymi, drzwiami ewakuacyjnymi itp.

Żeby wszystkie zintegrowane urządzenia i systemy funkcjonowały efektywnie, należy kontrolować ich działanie. Konieczny jest m.in. przegląd i serwis klap dymowych, które odpowiadają za odprowadzanie ciepła, dymu i toksycznych gazów w trakcie pożaru.

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego – Bydgoszcz

Firma Fireproof zajmuje się również szeroko pojętą dokumentacją przeciwpożarową, która jest w wielu przypadkach usankcjonowana prawnie. Do obowiązków właścicieli, zarządców lub użytkowników danych obiektów budowlanych lub stref pożarowych należy właśnie wdrożenie instrukcji ppoż. Prawidłowe opracowanie tego dokumentu może zaważyć na kosztach polisy ubezpieczeniowej.

Oprócz wyżej wymienionej instrukcji do dokumentacji ppoż. tworzonej przez Fireproof należy ocena zagrożenia wybuchem, scenariusz pożarowy, operat ppoż. oraz projekty urządzeń i systemów przeciwpożarowych.

Dylatacje przeciwpożarowe – Bydgoszcz

Zabezpieczamy dylatacje i szczeliny budowlane, które znajdują się na granicy stref pożarowych. W takiej sytuacji niezbędne jest wykonanie odpowiedniej ochrony przed ogniem, uwzględniając grubość ściany lub stropu, szerokość szczeliny i zakres pracy dylatacji. Ponadto zabezpieczamy kablowe i rurowe przepusty instalacyjne.