Image Alt
ZABEZPIECZENIA PPOŻ. BIERNE

Dylatacje i szczeliny budowlane

  /    /  Dylatacje i szczeliny budowlane

DYLATACJE BUDYNKÓW - ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE

FIREPROOF

Dylatacje, zwane też szczelinami bądź przerwami dylatacyjnymi, to terminy często spotykane w budownictwie. Ich rolą jest częściowy lub całkowity podział konstrukcji bądź jej elementów. Szczeliny dylatacyjne są niezbędne dla prawidłowego osiadania budynków, które są poddane różnego rodzaju obciążeniom. Odpowiedni poziom bezpieczeństwa obiektu jest jednak możliwy, tylko jeśli zapewnimy wysokiej jakości zabezpieczenie dylatacji przed ogniem.

Czym jest szczelina dylatacyjna?

Żeby zrozumieć, czym są dylatacje, należy najpierw przyjrzeć się obciążeniom, jakim poddawany jest budynek i jego poszczególne elementy. Wliczają się w to obciążenia użytkowe, własny ciężar obiektu czy też takie warunki atmosferyczne jak skrajne temperatury, wiatr, śnieg. Te wszystkie czynniki mogą wpływać na elementy konstrukcyjne, odkształcając je na różne sposoby. Takie obciążenia są transmitowane od stropów i ścian aż do fundamentów i dalej na grunt. Z tego względu istnieje ryzyko tzw. osiadania całej konstrukcji. Co więcej, grunt nie jest jednorodny i w rezultacie pojawia się różnica osiadań i dodatkowe naprężenia. Może to spowodować uszkodzenie (np. odkształcenie) lub zniszczenie elementu konstrukcyjnego domu w postaci rys i odkształceń.

Dylatacje mają na celu właśnie niwelowanie wyżej wspomnianych obciążeń domu. Są to specjalnie wydzielone szczeliny w różnych elementach konstrukcyjnych budynku, do których zalicza się ściany nośne i działowe. Przerwy dylatacyjne wydzielają poszczególne fragmenty budynku, po to by każdy z nich przenosił przewidywane obciążenia, przemieszczenia i odkształcenia.

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe – dylatacje ppoż.

Dylatacje przeciwpożarowe wchodzą w skład biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych wykonywanych przez firmę Fireproof. W każdym budynku warto zastosować dylatacje, ponieważ mogą w znaczny sposób spowolnić rozprzestrzenianie się ognia, a tym samym podwyższyć bezpieczeństwo znajdujących się w nim osób i mienia. Bierne zabezpieczenia obejmują szeroki zakres produktów, wśród których ogromnie ważną funkcję pełnią zabezpieczenia ogniochronne dylatacji. Bierne zabezpieczenia ppoż. można zbiorczo określić jako elementy i materiały wbudowane w konstrukcję budynku, które mają właśnie odpowiadać za spowolnienie pożaru i zwiększenie czasu na ewakuację i opanowanie ognia. Wraz z czynnymi zabezpieczeniami ppoż. mogą zapewnić kompleksową ochronę przeciwpożarową obiektów, ludzi i imienia.

dylatacje budynków fireproof24.pl

Zabezpieczenie ogniochronne dylatacji

Nasza firma oferuje zabezpieczenie przeciwpożarowe dylatacji i szczelin budowlanych, współpracując przy tym z wiodącymi na rynku producentami biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jeśli szczeliny budowlane znajdują się na granicy stref pożarowych, należy wykonać zabezpieczenie ogniochronne. Przy wykonywaniu takiego zabezpieczenia należy uwzględnić m.in.:

rodzaj elementu konstrukcyjnego (ściany, stropy) oraz jego grubość

szerokość szczeliny

zakres pracy dylatacji

klasa odporności ogniowej

W zależności od potrzeb estetycznych bądź dostępu do szczeliny dylatacyjnej zabezpieczenie można wykonać z jednej strony. Każda szczelina dylatacyjna jest przez nas zabezpieczana z uwzględnieniem indywidualnej specyfikacji danego obiektu i klasy odporności ogniowej, jaką muszą spełniać jego poszczególne elementy. Korzystając z produktów od renomowanych producentów, możemy zapewnić najwyższy poziom ochrony przeciwpożarowej. Jeśli szczelina znajduje się na granicy stref pożarowych, do wykonania dylatacji potrzebne jest nie tylko odpowiednie wypełnienie, ale także zabezpieczenie przed ogniem.

Zabezpieczenie dylatacji przed pożarem jest możliwe dzięki jednemu z trzech poniższych materiałów:

Sznur dylatacyjny

jego działanie polega na uszczelnianiu przerwy dylatacyjnej. Jest wykonany zazwyczaj z polietylenu, który ma właściwości uszczelniające, jest odporny na wysokie temperatury, co daje dylatacji dodatkową ochronę przed samym ogniem. Sznur dylatacyjny służy więc do wypełnienia wszystkich przerw w obrębie dylatacji, jednocześnie nie wpływając na prawidłową pracę szczeliny. Sznur dylatacyjny jest niezbędnym zabezpieczeniem powstrzymującym przedostanie się ognia przez dylatacje.

Wełna

kamienna lub mineralna o odpowiedniej gęstości może stanowić dobre zabezpieczenie przeciwpożarowe dylatacji, jeśli zostanie wyprodukowana z wykorzystaniem odpowiednich technologii. Właśnie dlatego w Fireproof polegamy tylko na renomowanych producentach zabezpieczeń przed ogniem. Zaletą płyt z wełny kamiennej jest praktycznie nieograniczona odporność na ogień. Ponadto mają niską wagę i doskonałą trwałość, co zmniejsza ryzyko powstania rys i odkształceń w konstrukcji budowli.

Farby pęczniejące

dylatacje mogą być uszczelnione farbą w postaci aerozolu, czyli elastycznej masy odpornej na wilgoć. Można je wykorzystać w sytuacjach, gdy przerwa jest za wąska na użycie np. wełny. Farby są odpowiednie nawet dla bardzo małych szczelin. Mogą przywrócić odporność ogniową w otworach do kabli czy rur.

Rodzaje dylatacji

Obciążenia, które mogą pojawić się w obrębie budynku, mogą być poważnym problemem dla jego mieszkańców i ogólnej funkcjonalności. Ze względu na zastosowanie szczelin dylatacyjnych można je podzielić na następujące rodzaje dylatacji:

  1. Dylatacja konstrukcyjna

Buduje się ją do wydzielenia odrębnych części budynku, które razem stanowią jednolitą całość. Oddzielone części i elementy konstrukcyjne mogą prawidłowo osiadać. Są dzięki temu bardziej odporne na warunki gruntowe, różnice temperatur i obciążenia w konstrukcji. Dylatacja konstrukcyjna głównie jest stosowana:

przy tworzeniu fundamentów lub zmianie ich rodzaju,

w trakcie przebudowywania lub rozbudowywania obiektu (pomiędzy budynkami istniejącymi i dobudowywanymi do nich),

do wydzielenia fragmentów jednolitych pod względem statyki,

w budynkach o znacznych wymiarach,

przy zmianie sposobu posadowienia lub układu konstrukcyjnego budowli,

przy dużych różnicach w obciążeniach,

w budynkach posadowionych na terenie szkód górniczych,

przy długich poziomych odcinkach i różnych poziomach.

Dylatacje konstrukcyjne przechodzą najczęściej od fundamentu przez ściany aż do dachu budynku.

  1. Dylatacja termiczna

Dylatacje mają także na celu niwelowanie skutków temperatury, czyli odkształceń termicznych w konstrukcji budynku. Mowa tu o rocznych lub dobowych zmianach temperatury, które powodują wydłużenie bądź skrócenie elementów konstrukcyjnych poddanych różnicy temperatur. Nierównomierny rozkład temperatury może z kolei wywołać wygięcie lub skręcenie niektórych elementów, a w rezultacie doprowadzić do rys i spękań. Dylatacja termiczna zapobiega skutkom rozszerzalności cieplnej poszczególnych części konstrukcji domu. Przykładowo w przypadku budynków jednorodzinnych uwzględnia się je w murach elewacyjnych, tarasach, podjazdach, balkonach. To jednak niejedyne zastosowanie tego typu szczelin – dylatacje termiczne można znaleźć również w mostach czy torach kolejowych, a także w konstrukcjach stalowych.

  1. Dylatacja przeciwdrganiowa

Obciążenia wpływające na konstrukcję budynku mogą być też spowodowane drganiami i hałasem. Źródła tych dźwięków są różne – wszystko zależy od infrastruktury wokół domu, np. torów kolejowych, ruchu ulicznego. Szczeliny dylatacyjne przeciwdrganiowe są stosowane często w przypadku budynków przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych. Dylatacje eliminują drgania (lub zmniejszają ich wpływ) pomiędzy dwoma elementami, np. między szybem windowym a konstrukcją budynku lub między ścianą i schodami w klatce schodowej.

Dylatacja przeciwdrganiowa to również obowiązkowy element konstrukcyjny na terenach zagrożonych częstymi trzęsieniami ziemi. Cały budynek jest wówczas chroniony przed aktywnością sejsmiczną. Podobne zastosowanie ma szczelina dylatacyjna stosowana przy budowie, która ma miejsce na schody górnicze. Kolejne zastosowanie to zmniejszanie wstrząsów spowodowanych pracą dużych urządzeń i maszyn. Dylatacja jest wówczas budowana między fundamentem lub płytą, na którym umieszczono źródło drgań.

  1. Dylatacja technologiczna

Niektóre materiały stosowane do wykonania elementów budynku są narażone na pęcznienie lub skurcz, co prowadzi do rys i innych uszkodzeń. W przypadku pęcznienia i skurczy dom może przyjmować obciążenia, które niweluje właśnie dylatacja technologiczna. Często wykonuje się dylatacje wylewki betonowej na nawierzchni.

Dylatacje budynków

Rodzaje dylatacji – szczeliny w podłogach

Oprócz dylatacji wpływających na poprawne osiadanie budynków jako całości możemy mieć do czynienia także z przerwami stosowanymi w podłogach. Zazwyczaj wykonuje się je przy ławach lub stropach fundamentowych. Szczelinę wypełnia się wówczas styropianem o grubości 1 cm i prawidłowo uszczelnia. Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie szczelności przy różnicy między fundamentami budynku a osiadaniem na gruncie.

Dylatacja może być stosowana w podkładach (jastrychach) cementowych i anhydrytowych, które pełnią funkcję podłoża pod posadzkę, czyli jej warstwę użytkową. Można w tym przypadku wyróżnić następujące rodzaje dylatacji:

Oprócz dylatacji wpływających na poprawne osiadanie budynków jako całości możemy mieć do czynienia także z przerwami stosowanymi w podłogach. Zazwyczaj wykonuje się je przy ławach lub stropach fundamentowych. Szczelinę wypełnia się wówczas styropianem o grubości 1 cm i prawidłowo uszczelnia. Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie szczelności przy różnicy między fundamentami budynku a osiadaniem na gruncie.

Dylatacja może być stosowana w podkładach (jastrychach) cementowych i anhydrytowych, które pełnią funkcję podłoża pod posadzkę, czyli jej warstwę użytkową. Można w tym przypadku wyróżnić następujące rodzaje dylatacji:

dylatacja strefowa

szczelina dylatacyjna stosowana przy dużych powierzchniach i w systemach ogrzewania podłogowego; przechodzi przez całą grubość jastrychu i jest odwzorowana w okładzinie;

dylatacja brzegowa

szczelina oddziela jastrych od elementów pionowych; umożliwia powstawanie mostków akustycznych;

dylatacja montażowa

przerwa ma szerokość nie mniejszą niż 5 mm i oddziela wykładzinę ceramiczną od kratek, wpustów, rur instalacyjnych i innych elementów.

Wypełnienie dylatacji budynków

Istnieje kilka opcji wypełnienia, których używa się do wykonania dylatacji. Najczęściej funkcję tę pełnią elastyczne masy dylatacyjne, które dzielą się na jedno i dwuskładnikowe. Pierwsze wiążą w reakcji z wilgocią z otoczenia, a drugie na skutek reakcji żywicy z utwardzaczem. Jeśli chodzi o same składniki, możliwe opcje to:

masy silikonowe - silikon sanitarny, kamieniarski, budowlany, szklarski - każdy z nich ma inne właściwości, co ułatwia wybór właściwego wypełnienia dylatacji,

masy akrylowe - ich bazą są poliakrylany, które mogą być stosowane wewnątrz pomieszczeń, są bardzo odporne na wilgoć i wodę, lecz nie wytrzymują obciążeń mechanicznych,

MS polimer - jednoskładnikowa masa na bazie modyfikowanych silanów, jest bezrozpuszczalnikowa i elastyczna,

masy epoksydowe - mają dużą przyczepność do betonu i płytek, wytrzymują znaczące obciążenia mechaniczne i chemiczne, ale są mało elastyczne,

masy poliuretanowe - mają dobrą przyczepność do betonu, stali, płytek i innych powierzchni, są bardzo elastyczne i rozciągliwe, ale mają mniejszą odporność na czynniki chemiczne i mechaniczne; są odporne na agresywne media, ale w małych stężeniach,

masy na bazie polisiarczków - są stosunkowo drogie, ale mają dobrą odporność chemiczną i z powodzeniem przenoszą odkształcenia.

Odległości między dylatacjami – normy PN-EN

Szczeliny dylatacyjne powinny być projektowane tak, by nie przekroczyć maksymalnej odległości od siebie nawzajem. Odległość między szczelinami dylatacyjnymi określają normy PN-EN, które zostały utworzone osobno dla konstrukcji żelbetonowych (PN-EN 1992-1-1:2008) i konstrukcji murowanych (PN-EN 1996-2-1:2010 i PN-B-03002:2007). Normy określają też przypadki, w których dylatacja może być bardziej oddalona od sąsiedniej szczeliny. Dodatkowo warto wspomnieć, że dylatacja nie jest raczej elementem konstrukcji drewnianych.

GALERIA

FIREPROOF
Zabezpieczenie dylatacji budynku
Wypełnianie dylatacji w ścianie budynku
Zabezpieczenie szczelin w ścianie

ZOBACZ WIĘCEJ

FIREPROOF

FIREPROOF

Wykonujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowej i żelbetowej.

FIREPROOF

Wykonamy zabezpieczenie konstrukcji drewnianych (więźby dachowe, schody, ściany) uzyskując tym samym klasę elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

FIREPROOF

Głównym celem zabezpieczenia tras kablowych jest wydłużenie czasu działania instalacji elektrycznych w razie pożaru.

FIREPROOF

Każde przejście instalacyjne traktujemy indywidualnie i staramy się dobrać do niego odpowiedni produkt.

FIREPROOF

Wykonamy m.in. zabezpieczenie polegające na obudowaniu już istniejących kanałów stalowych lub samodzielne kanały z płyt ogniochronnych

FIREPROOF

Nasza firma oferuje zabezpieczenie przeciwpożarowe dylatacji i szczelin budowlanych