Image Alt
ZABEZPIECZENIA PPOŻ. BIERNE

Trasy kablowe

  /    /  Trasy kablowe

TRASY KABLOWE

FIREPROOF

Głównym celem zabezpieczenia tras kablowych jest wydłużenie czasu działania instalacji elektrycznych w trakcie pożaru. Zasilanie jest niezbędne do działania urządzeń bezpieczeństwa pożarowego, które odpowiadają za poinformowanie użytkowników obiektu o zagrożeniu pożarowym. Ponadto zapewniają bezpieczną i sprawną ewakuację na zewnątrz obiektu lub do innej strefy pożarowej. Przedstawiamy Państwu nasze nowoczesne zabezpieczenie kabli i tras kablowych.

Systemy tras kablowych i ich funkcja w trakcie pożaru

Jeśli budynek ma być chroniony przed pożarem w najwyższym stopniu, zabezpieczenia przeciwpożarowe bierne i czynne muszą sprawnie współpracować i się uzupełniać – tworzyć jeden efektywny system. Żeby podczas wystąpienia ognia uruchomiły się wszystkie urządzenia ochrony ppoż. w obiekcie, potrzebny jest stały dostęp do energii elektrycznej. Zapewniają go trasy kablowe przeciwpożarowe wewnątrz i na zewnątrz budynków, czyli przewody, system mocujący (korytka kablowe, w tym korytka siatkowe i perforowane, drabinki kablowe i uchwyty) i elementy nośne. Poszczególne komponenty tras kablowych są wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane.

Urządzenia, które muszą koniecznie mieć zapewniony dostęp prądu w razie wystąpienia pożaru to m.in.:

sygnalizacja pożarowa,

tryskacze,

urządzenia oddymiające,

oświetlenie ewakuacyjne,

windy pożarowe.

Ciągłość dostawy energii elektrycznej w systemach zasilania i sterowania została uwzględniona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Podczas pożaru w obrębie tras kablowych występują często także uszkodzenia mechaniczne, np. ugięcia stropów i elementów metalowych. Same drabinki kablowe i koryta kablowe między wspornikami również mogą ulec zniekształceniu. Przestrzeganie zasad projektowania i prowadzenia tras kablowych oraz odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe są w stanie zmniejszyć lub wyeliminować te straty.

Jak działa zabudowa ogniochronna tras kablowych?

Zabezpieczenie tras kablowych przed pożarem zapewnia ciągłość dostawy prądu do urządzeń bezpieczeństwa pożarowego właśnie w trakcie pożaru. Wyżej wymieniona aparatura musi działać przez określoną ilość czasu, zgodnie z klasą odporności pożarowej danego obiektu. Żeby tak było, niezbędny jest montaż zabudowy tras kablowych i pojedynczych kabli, która będzie chronić je przed ogniem.

Drugą rolą, którą grają trasy kablowe ppoż. jest umożliwienie ewakuacji. Zabezpieczenia przeciwpożarowe chronią drogi ewakuacyjne przed zapłonem kabli. Palące się przewody sprawiają, że korytarze i pomieszczenia zapełniają się dymem, który utrudnia widoczność i jest szkodliwy dla naszego zdrowia i życia. Zabezpieczone trasy kablowe wydłużają więc czas na ewakuację oraz bezpieczną akcję ratunkową i gaśniczą.

Trasy kablowe są często prowadzone w korytarzach, a z nich rozchodzą się do kolejnych pomieszczeń. Co ważne, to właśnie korytarze pełnią zazwyczaj funkcję dróg ewakuacyjnych, dlatego zabezpieczenie kabli i przewodów – które często nie mają żadnej odporności ogniowej – jest kluczowe dla życia osób przebywających w budynku czy pomieszczeniu objętym pożarem.

Trasy kablowe – rodzaje zabezpieczeń ppoż.

Bierne zabezpieczenia pożarowe tras kablowych mają jedną z dwóch form:

samodzielne sufity podwieszone - tworzą oddzielną strefę pożarową w przestrzeni międzysufitowej;

kanały kablowe z płyt ogniochronnych - zamykają obciążenie ogniowe we własnej strefie pożarowej.

Najczęściej spotykana jest druga metoda zabezpieczenia tras kablowych. Płyty ogniochronne dobiera się pod względem grubości, która wpływa na odporność ogniową samego kanału. Kanały kablowe z płyt można podzielić jeszcze na dwa typy:

chroniące drogi ewakuacyjne w przypadku pożaru instalacji elektrycznej (działanie ognia od środka) - ogień jest zamykany w kanale, dzięki czemu pożar nie powiększa się w przestrzeni międzysufitowej, a drogi ewakuacyjne pozostają bezpieczne dla ludzi;

chroniące przewody elektryczne przed pożarem w ich otoczeniu i promieniowaniem cieplnym (działanie ognia z zewnątrz). Dzięki temu zabudowa ogniochronna zapewnia ciągłość dostaw energii elektrycznej.

Trasy kablowe zabezpieczone kanałami z płyt ogniochronnych

Najpopularniejszym producentem płyt ogniochronnych używanych do budowania kanałów kablowych jest Promat, który zapewnia produkty o różnych wymiarach. To, jaką grubość będzie potrzebował konkretny obiekt, zależy od wymaganego czasu ciągłej dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału. Normy, którymi kierujemy się podczas montażu zabezpieczeń tras kablowych, zostały określone w aprobatach technicznych.

Płyty do zabudowy tras kablowych marki Promat, czyli PROMATECT-L500 to silikatowo-cementowe modele ogniochronne, które nie zmieniają właściwości nawet w środowisku o podwyższonej wilgotności. Taki sam poziom właściwości ogniochronnych jest utrzymywany bez względu na upływ czasu. Płyty są też bardzo łatwe w obróbce. Można je dociąć pilarką elektryczną, a niektóre elementy nawet piłką ręczną.

Oprócz płyt ogniochronnych niezbędny jest również montaż kratek wentylacyjnych, które zapobiegają samonagrzewaniu się kabla i podwyższeniu oporności przewodzenia. Dzięki kratkom wentylacyjnym wbudowanym w ściany kanałów powietrze może być stale wymieniane.

Fireproof – lider w zabezpieczeniach tras kablowych

Dlaczego warto zaufać firmie Fireproof? Przekonały się o tym już dziesiątki naszych klientów z całej polski. Zapraszamy do kontaktu również Państwa.

Po wdrożeniu systemu płyt ogniochronnych dokładnie weryfikujemy, czy działają prawidłowo i na tej podstawie zatwierdzamy je jako gotowe do pracy.

Zespół Fireproof tworzą inżynierowie pożarnictwa, którzy oprócz stosownego wykształcenia, mają obszerną wiedzą i wieloletnie doświadczenie w budowaniu kanałów zabezpieczających trasy kablowe.

W naszej pracy stosujemy się zarówno do przepisów Prawa Budowlanego, jak i ustaleń wynikających z aprobat technicznych. Właśnie te zbiory norm są kluczowe przy projektowaniu i montażu tras kablowych oraz ich zabudowy przeciwpożarowej.

Dobieramy grubość płyt tak, żeby zabezpieczone kable i przewody dostarczały prąd przed wymaganą liczbę minut (od 30 do 120), a tym samym spełniały warunki bezpieczeństwa pożarowego dla danego typu obiektu.

GALERIA

FIREPROOF
Trasy kablowe – zabezpieczenie przeciwpożarowe
Zabezpieczenie tras kablowych
Zabudowa kabli

ZOBACZ WIĘCEJ

FIREPROOF

FIREPROOF

Wykonujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowej i żelbetowej.

FIREPROOF

Wykonamy zabezpieczenie konstrukcji drewnianych (więźby dachowe, schody, ściany) uzyskując tym samym klasę elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

FIREPROOF

Głównym celem zabezpieczenia tras kablowych jest wydłużenie czasu działania instalacji elektrycznych w razie pożaru.

FIREPROOF

Każde przejście instalacyjne traktujemy indywidualnie i staramy się dobrać do niego odpowiedni produkt.

FIREPROOF

Wykonamy m.in. zabezpieczenie polegające na obudowaniu już istniejących kanałów stalowych lub samodzielne kanały z płyt ogniochronnych

FIREPROOF

Nasza firma oferuje zabezpieczenie przeciwpożarowe dylatacji i szczelin budowlanych