Image Alt
FIREPROOF

Usługi PPOŻ. i BHP

  /  Usługi PPOŻ. i BHP
usługi przeciwpożarowe

Usługi ppoż. to niezbędny element ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych. Świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i prowadzone przez doświadczonych inżynierów pożarnictwa – takie usługi przeciwpożarowe w Poznaniu oferuje firma Fireproof. Jeśli chcą Państwo zadbać o odpowiednie warunki ochrony przeciwpożarowej w lokalu prywatnym lub obiekcie użyteczności publicznej, nasza obsługa BHP i ppoż. to właściwy wybór.

Przeglądy urządzeń bezpieczeństwa pożarowego

Usługi
FIREPROOF

Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru

FIREPROOF

Przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

FIREPROOF

Przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych

FIREPROOF

Przeglądy systemów wykrywania gazów

FIREPROOF

Przeglądy systemów oddymiania

FIREPROOF

Przeglądy hydrantów

FIREPROOF

Przeglądy gaśnic

Kompleksowe usługi ppoż. – Poznań

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej są odpowiedzialnością zarządców, właścicieli lub użytkowników budynków. Nie wykonują ich jednak samodzielnie – obsługa ppoż. i usługi BHP to zadania dla wykwalifikowanego zespołu inżynierów pożarnictwa Fireproof. Co możemy dla Państwa zrobić?

Przeglądy urządzeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe muszą działać w zakresie obowiązujących wymagań. To znaczy, że jednym z elementów ochrony ppoż. jest systematyczne poddawanie ich przeglądom technicznym. Wykonujemy m.in.:

Stosując się do przepisów ppoż., wymagane urządzenia przeciwpożarowe trzeba poddawać przeglądom tak często, jak wskazał producent w instrukcji, ale nie rzadziej niż raz w roku. Jeśli któryś z systemów zabezpieczeń nie będzie funkcjonował w pełni poprawnie, każde urządzenie możemy naprawić – serwis i konserwacja należą to naszych usług z zakresu ochrony ppoż.

W przeglądach urządzeń zapobiegających pożarowi i minimalizujących jego skutki nie chodzi tylko o zachowanie warunków technicznych obiektu zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Systematyczna kontrola działania systemów ppoż. to realny wpływ na zdrowie i życie użytkowników obiektów budowlanych.

Nasze usługi ppoż. zawsze dopasowujemy do warunków ochrony przeciwpożarowej dla danego budynku, które wynikają z jego przeznaczenia, sposobu użytkowania i prowadzonego procesu technologicznego.

Usługi przeciwpożarowe – nadzór ppoż., nadzór BHP

Żeby poziom bezpieczeństwa pożarowego był cały czas na najwyższym poziomie, obiekt musi być dostosowany do zagrożeń i stale kontrolowany pod kątem ochrony ppoż. Taki nadzór nad obiektem obejmuje m.in.:

  • zapewnienie użytkownikom budynku odpowiednich warunków ewakuacji i akcji gaśniczej (tworzymy plany ewakuacyjne, dystrybuujemy podręczny sprzęt gaśniczy),
  • wdrożenie dokumentacji przeciwpożarowej (Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, Scenariusza pożarowego, Operatu ppoż., Oceny zagrożenia wybuchem),
  • szkolenia przeciwpożarowe i szkolenia BHP w miejscu pracy,
  • serwis urządzeń przeciwpożarowych.

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie „życia” budynku – od projektu aż po montaż wszystkich zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także przy zmianach sposobu użytkowania obiektu.

Przygotowanie obiektu do odbioru przez Państwową straż Pożarną

Inwestorom, którzy mają obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, zapewniamy bezproblemowy odbiór obiektu przez straż pożarną. Możemy współpracować już podczas opracowywania projektu budowlanego i wdrożyć wszystkie niezbędne zabezpieczenia przeciwpożarowe – zarówno elementy konstrukcyjne obiektu, jak i zespoły urządzeń, takie jak systemy sygnalizacji pożaru.

Usługi przeciwpożarowe

Usługi
FIREPROOF

Szkolenia przeciwpożarowe

FIREPROOF

Nadzory nad obiektem

FIREPROOF

Przygotowywanie obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego i inne dokumenty

Sporządzamy i aktualizujemy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, w której zawarte są sposoby postępowania na wypadek pożaru w konkretnym obiekcie. Oprócz tego zajmujemy się całą niezbędną dokumentacją w ramach usług przeciwpożarowych. Do naszych zadań należy opracowanie takich dokumentów jak:

  • ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej (ekspertyza ppoż.),
  • plany obiektów i plany ewakuacyjne,
  • dokument zabezpieczenia przed wybuchem,
  • projekty systemów i urządzeń ppoż.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy odpowiadają za zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w obiekcie. Zapewnimy jego użytkownikom najwyższego poziomu ochrony przed pożarem.