Image Alt
PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru

  /    /  Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru
Pracownik w kasku dokonujący przeglądu systemu sygnalizacji pożaru
FIREPROOF

Do czego służy system sygnalizacji pożaru?

System Sygnalizacji Pożaru (SSP) wykrywa, sygnalizuje i powiadamia o zagrożeniu pożarowym w obiekcie. Dodatkowo steruje różnymi funkcjami i urządzeniami w budynku, takimi jak windy, kontrola dostępu, drzwi i bramy przeciwpożarowe, oświetlenie ewakuacyjne, dźwiękowy system ostrzegawczy. Wspomniane elementy mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

SSP zwany również Systemem Alarmu Pożarowego (SAP) powinien być konserwowany przez uprawnioną oraz przeszkoloną firmę. FIREPROOF serwisuje Systemy Sygnalizacji Pożaru wiodących producentów na rynku polskim, takich jak Polon Alfa, Esser, Aritech czy Bosch. Przegląd Systemu Alarmu Pożarowego powinien być wykonywany raz na kwartał.

Przegląd systemów sygnalizacji pożarowej

 

Przeglądy oraz obsługa techniczna urządzeń przeciwpożarowych są jednym z elementarnych działań, które bezpośrednio wpływają na prawidłowe funkcjonowanie systemów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w budynku. Zgodnie z przepisami konserwacja systemu sygnalizacji pożaru powinna być wykonywana okresowo. Za konserwację systemu odpowiedzialność ponosi właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu. W związku z tym bardzo ważne jest regularne wykonywanie przeglądów SSP, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkownikom budynku.

System sygnalizacji pożarowej od momentu oddania do użytkowania powinien być właściwie konserwowany i kontrolowany. Jego stan powinien być cały czas na takim samym poziomie jak w pierwszym dniu jego zastosowania. W innym razie skuteczność jest zmniejszona, a wykrycie ewentualnego pożaru może być opóźnione, co znacznie utrudni ewakuację i narazi zdrowie oraz życie osób przebywających w budynku.

W czasie pracy systemu alarmu pożarowego następuje pogorszenie stanu technicznego instalacji. Wpływają na to różne czynniki tj. awarie, ukryte wady czy czynniki zewnętrzne. W związku z tym bardzo istotne jest wdrożenie odpowiednich działań, przeglądów i konserwacji systemu, które pozwolą na uzyskanie jego pierwotnej sprawności.

Warto także wziąć pod uwagę nie tylko konserwację systemu alarmu pożarowego, ale także czynności, które wzbogacą go i jeszcze bardziej zadbają o bezpieczeństwo. Rozbudowa, modernizacja instalacji czy inne zmiany mogą zwiększyć niezawodność oraz wydajność urządzeń, dlatego warto dowiadywać się o najnowszych możliwościach, pamiętając, że po wprowadzeniu każdej zmiany należy sprawdzić działanie całej instalacji.

 

Przeglądy ssp – postaw na wykwalifikowanych specjalistów

 

Przegląd systemów sygnalizacji pożarowej należy powierzyć wykwalifikowanej firmie, która posiada odpowiednie uprawnienia. W FIREPROOF oferujemy działania najwyższej jakości, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa w każdym obiekcie. Nasza szeroka oferta obejmuje nie tylko konserwację urządzeń sygnalizacji pożarowej, ale także wszelkich innych urządzeń przeciwpożarowych. Kompleksowo zajmujemy się rozwiązaniami przeciwpożarowymi, dostarczając klientom wszystkich niezbędnych usług z nimi związanych, co pozwala na udzielenie kompleksowej obsługi.

USŁUGI

Pozostałe
FIREPROOF

Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru

FIREPROOF

Przeglądy systemów oddymiania

FIREPROOF

Przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych

FIREPROOF

Przeglądy systemów wykrywania gazów