Image Alt
PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru

  /    /  Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru
Pracownik w kasku dokonujący przeglądu systemu sygnalizacji pożaru
FIREPROOF

Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru to obowiązkowe czynności, które mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim przebywającym w budynku podczas sytuacji awaryjnej. Jego sprawność jest kluczowa, aby w razie zagrożenia przeprowadzić skuteczną akcję ewakuacyjną.
Przedstawiamy więc Państwu ofertę Fireproof24 z zakres przeglądu systemu sygnalizacji pożaru.

Do czego służy system sygnalizacji pożaru?

System sygnalizacji pożaru (SSP) wykrywa, sygnalizuje i powiadamia o zagrożeniu pożarowym w obiekcie. Dodatkowo steruje różnymi funkcjami i urządzeniami w budynku, takimi jak windy, kontrola dostępu, drzwi i bramy przeciwpożarowe, oświetlenie ewakuacyjne czy dźwiękowy system ostrzegawczy. Wspomniane elementy mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Systemy sygnalizacji pożaru — jakie urządzenia należą do SSP?

Według zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. za komponenty wchodzące w system sygnalizacji pożaru są uznawane:

  • urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
  • urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych,
  • urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego.

Mówi o tym punkt 9 § 2 w rozdziale 1 Przepisy ogólne.

Tak więc właśnie te urządzenia wymagają przeglądów systemów sygnalizacji pożaru. Konserwacja jednak dotyczy też wielu innych komponentów, składających się na bezpieczeństwo pożarowe budynku – nie tylko SSP. Wszystkie zostały szczegółowo opisane w przytaczanym dokumencie.

Przeglądy SSP — kto powinien je wykonywać?

SSP zwany również Systemem Alarmu Pożarowego (SAP) powinien być konserwowany przez uprawnioną oraz przeszkoloną do takich czynności firmę. Fireproof24 serwisuje systemy sygnalizacji pożaru przodujących producentów na rynku polskim, takich jak Polon Alfa, Esser, Aritech czy Bosch. Warto więc zaufać ekspertom, którzy ze swoją fachową wiedzą przeprowadzą sprawną konserwację systemu!

System sygnalizacji pożaru — jak często należy wykonywać czynności konserwacyjne?

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 roku mówi w §3 pkt 2 i 3, że:

  • Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.
  • Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Wynika z tego, że należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta. My z kolei zalecamy, aby przegląd systemu alarmu pożarowego wykonywać raz na kwartał, ponieważ tak mówią wytyczne Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa i Dokumentacja Techniczno Ruchowa — przynajmniej w większości przypadków.

Kto jest odpowiedzialny za przegląd systemów sygnalizacji pożarowej?

Tak jak wspominaliśmy, przeglądy oraz obsługa techniczna urządzeń przeciwpożarowych są jednym z elementarnych działań, które bezpośrednio wpływają na prawidłowe funkcjonowanie systemów oraz zapewnienie bezpieczeństwa w budynku.

Za konserwację systemu odpowiedzialność ponosi właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu. To właśnie w jego gestii leży to, by dopilnować wszelkich działań i formalności z tym związanych.

System sygnalizacji pożarowej od momentu oddania do użytkowania powinien być właściwie konserwowany i kontrolowany. Jego stan powinien być cały czas na takim samym poziomie jak w pierwszym dniu jego zastosowania. W innym razie skuteczność jest zmniejszona, a wykrycie ewentualnego pożaru może być opóźnione. Awarie, usterki czy uszkodzenia znacznie utrudnią lub nawet niemożliwą ewakuację. W takiej sytuacji zostaje narażone zdrowie oraz życie osób przebywających w budynku.

Systemy sygnalizacji pożarowej — dlaczego powinny przechodzić przeglądy techniczne?

W czasie pracy systemu alarmu pożarowego następuje pogorszenie stanu technicznego instalacji. Wpływają na to różne czynniki tj. awarie, ukryte wady czy czynniki zewnętrzne. W związku z tym bardzo istotne jest wdrożenie odpowiednich działań, przeglądów i konserwacji systemu, które pozwolą na uzyskanie jego pierwotnej sprawności.

Warto także wziąć pod uwagę nie tylko przeglądy systemu sygnalizacji pożaru, ale także czynności, które wzbogacą go i jeszcze bardziej zadbają o bezpieczeństwo w potencjalnych sytuacji awaryjnych. Rozbudowa, modernizacja instalacji czy inne zmiany mogą zwiększyć niezawodność oraz wydajność urządzeń, dlatego warto dowiadywać się o najnowszych możliwościach, pamiętając, że po wprowadzeniu każdej zmiany należy sprawdzić działanie całej instalacji. Eksperci z Fireproof24 każdego dnia aktualizują swoją wiedzę w tym zakresie, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i profesjonalizm swoich usług.

Przeglądy SSP – postaw na wykwalifikowanych specjalistów

Przegląd systemów sygnalizacji pożarowej należy powierzyć wykwalifikowanej firmie, która posiada odpowiednie uprawnienia. W Fireproof24 oferujemy działania najwyższej jakości, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa w każdym obiekcie. Nasza szeroka oferta obejmuje nie tylko konserwację urządzeń sygnalizacji pożarowej, ale także wszelkich innych urządzeń przeciwpożarowych. Kompleksowo zajmujemy się rozwiązaniami przeciwpożarowymi, dostarczając klientom wszystkich niezbędnych usług z nimi związanych, co pozwala na udzielenie kompleksowej obsługi.

Cena danej usługi zależy od wielu czynników. Na naszej stronie podaliśmy koszta, lecz warto wziąć pod uwagę, iż są one orientacyjne. W celu dokładnej wyceny skontaktuj się z nami telefonicznie bądź za pośrednictwem maila.

Przeglądy ppoż. i konserwacja — jakie jeszcze usługi wykonują fachowcy z Fireproof24?

  • Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru
  • Przeglądy systemów oddymiania
  • Przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych
  • Przeglądy systemów wykrywania gazów

USŁUGI

Pozostałe
FIREPROOF

Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru

FIREPROOF

Przeglądy systemów oddymiania

FIREPROOF

Przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych

FIREPROOF

Przeglądy systemów wykrywania gazów