Image Alt
PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Przeglądy gaśnic

Pracownik przeprowadzający przegląd gaśnicy
FIREPROOF

Przeglądy gaśnic
oraz agregatów gaśniczych

Gaśnice służą do zwalczania pożarów „w zarodku”, czyli w początkowej fazie jego rozwoju. Odgrywają bardzo ważną rolę w każdym obiekcie. Z gaśnic korzystają zarówno strażacy podczas akcji ratowniczo-gaśniczej, jaki i użytkownicy budynku, dlatego powinny być one rozmieszczone w odpowiednich miejscach – widocznych i oznakowanych.

Podręczny sprzęt gaśniczy powinien być utrzymany w gotowości przez cały rok. Przeglądy należy wykonywać co najmniej raz w roku, a raz na pięć lat przeprowadzić remont gaśnicy. Firma FIREPROOF prowadzi również sprzedaż podręcznego sprzętu gaśniczego. Cechuje nas szybki termin realizacji, a usługa obejmuje dostawę i montaż.

USŁUGI

Pozostałe
FIREPROOF

Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru

FIREPROOF

Przeglądy systemów oddymiania

FIREPROOF

Przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych

FIREPROOF

Przeglądy systemów wykrywania gazów