Image Alt
FIREPROOF

Przeglądy hydrantów

Człowiek w kamizelce wykonujący przegląd hydrantów
FIREPROOF

Przegląd hydrantów

Wiedza, doświadczenie i certyfikowany sprzęt – to wszystko mogą zaoferować państwu specjaliści z Fireproof, wykonując przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Tak jak inne urządzenia przeciwpożarowe, hydranty trzeba systematycznie poddawać przeglądom technicznym, żeby były cały czas w pełni sprawne i gotowe do użycia. Przeprowadzimy m.in. badanie wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz próby ciśnieniowe węży.

Zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Przeglądy hydrantów są regulowane przez dwa akty prawne:

 • hydranty wewnętrzne, które montuje się w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
 • hydranty zewnętrzne, które zaopatrują w wodę wozy strażackie podczas akcji gaśniczych: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Zgodnie z polskim prawem przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wykonuje się minimum raz na rok lub częściej, jeśli tak wskazuje instrukcja obsługi urządzenia.

Przegląd hydrantów wewnętrznych

W trakcie przeglądu hydrantów w budynkach sprawdzamy m.in. ich:

 • lokalizację – każdy użytkownik obiektu musi mieć łatwy dostęp do hydrantów;
 • oznakowanie – musi umożliwiać szybkie znalezienie urządzeń gaśniczych;
 • instrukcję – musi być czysta i czytelna;
 • mocowanie – hydrant musi być stabilnie zamontowany do ściany;
 • działanie – chodzi m.in. o właściwy dopływ wody i sprawne zawory hydrantowe.

Badanie hydrantów wewnętrznych obejmuje również zmierzenie minimalnej wydajności poboru wody na wylocie prądownicy, która przy wymaganym minimalnym ciśnieniu 0,2 MPa powinna wynosić:

 • 1 dm3/s dla hydrantu 25,
 • 1,5 dm3/s dla hydrantu 33,
 • 2,5 dm3/s dla hydrantu 52.

Jeśli wydajność będzie mniejsza niż wartość wskazana dla danej średnicy, to hydrant wewnętrzny uznaje się za niesprawny. Specjaliści z Fireproof nie tylko wykonują przeglądy hydrantów wewnętrznych, ale także diagnozują możliwe przyczyny nieprawidłowości w ich działaniu i proponują rozwiązania usprawniające urządzenia.

badanie hydrantów wewnętrznych
badanie hydrantów zewnętrznych

Przegląd hydrantów zewnętrznych

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie może być mniejsza niż:

 • 5 dm³/s dla hydrantu nadziemnego/nadziemnego DN 80;
 • 10 dm³/s dla hydrantu nadziemnego DN 80;
 • 10 dm³/s dla hydrantu podziemnego DN 80;
 • 15 dm³/s dla hydrantu nadziemnego DN 100;
 • 20 dm³/s dla hydrantu nadziemnego DN 150.

Badanie hydrantów zewnętrznych polega m.in. na sprawdzeniu oznakowania, płukaniu stojaka hydrantowego, a także zmierzeniu ciśnienia hydrostatycznego i hydrodynamicznego. Zarówno w przypadku urządzeń wewnętrznych, jak i zewnętrznych kontrolujemy ich stan techniczny oraz funkcjonowanie poszczególnych elementów hydrantu.

Próby ciśnieniowe węży

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych trzeba zbadać raz na 5 lat. Są wówczas poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji. Polega to na wypełnieniu każdego odcinka węża cieczą roboczą, która jest sprężana, więc jej ciśnienie wzrasta. Oprócz tego sprawdza się np. szczelność węża, szczególnie w miejscach podatnych na uszkodzenia styków, a także stan przewodów rurowych zasilających w wodę.

W Fireproof wykonujemy przeglądy wszystkich urządzeń przeciwpożarowych – badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, próby ciśnieniowe węży i wiele więcej. Oprócz tego oferujemy projekt i montaż czynnych i biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zarówno przegląd, jak i serwis czy konserwacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych są ogromnie ważne dla bezpieczeństwa osób i obiektów. Najlepiej oddać te czynności w ręce kogoś, kto ma nie tylko odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, ale także wie o specjalnych procedurach zalecanych przez producentów hydrantów – dla nas to podstawa sprawnie przeprowadzonego przeglądu.

USŁUGI

Pozostałe
FIREPROOF

Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru

FIREPROOF

Przeglądy systemów oddymiania

FIREPROOF

Przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych

FIREPROOF

Przeglądy systemów wykrywania gazów