Image Alt
PRZEGLĄDY URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Przeglądy systemów wykrywania gazów

  /    /  Przeglądy systemów wykrywania gazów
Czujniki w trakcie przeglądu systemów wykrywania gazów
FIREPROOF

Przegląd systemów
wykrywających gaz

Przeglądy systemów detekcji gazów wybuchowych w kotłowni i garażu są konieczne z dwóch powodów: po pierwsze tak nakazuje prawo, a po drugie troska o bezpieczeństwo osób znajdujących się w takich obiektach. Czujniki, sygnalizatory optyczne i akustyczne, zawór odcinający dopływ gazu i centrala – wszystkie elementy systemów detekcji gazów szkodliwych muszą być regularnie kontrolowane przez specjalistów – a w Fireproof ich nie brakuje!

Przeglądy systemów
detekcji gazów – najważniejsze informacje

Przeglądy systemów wykrywania gazów toksycznych w garażu lub kotłowni są regulowane prawnie i nie może ich przeprowadzać przypadkowa osoba. Systemy detekcji gazu składają się z kilku elementów, a każdy z nich inaczej działa – do sprawdzenia, czy wszystko z nimi w porządku, potrzeba profesjonalnej wiedzy i doświadczenia.

Przegląd systemów wykrywających gaz – podstawa prawna

Wszystkie niezbędne informacje o tym jak często i kto powinien wykonywać przeglądy systemów detekcji gazów wybuchowych w kotłowni i innych tego typu miejscach zawierają m.in. następujące akty prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Gdzie trzeba zamontować i serwisować system detekcji gazu?

Wykonujemy przeglądy techniczne w dowolnym obiekcie, jaki nam Państwo wskażą – zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i prywatnych. Z punktu widzenia prawa system detekcji gazu jest niezbędny w:

 • garażach podziemnych (halach garażowych),
 • kotłowniach gazowych,
 • stacjach kontroli pojazdów,
 • halach magazynowych,
 • akumulatorowniach,
 • lokalach gastronomicznych,
 • rozlewniach gazu,
 • terminalach gazowych,
 • instalacjach chłodniczych,
 • oczyszczalniach ścieków,
 • obiektach przemysłowych wyposażonych w instalacje gazowe.

Zadaniem systemów detekcji gazów jest wykrycie i odcięcie dopływu takich substancji jak:

 • LPG,
 • metan,
 • czad (tlenek węgla),
 • wodór,
 • siarkowodór,
 • amoniak.

Z czego składa się system detekcji gazów?

Każde urządzenie musi działać w stu procentach poprawnie, żeby cały system detekcji gazów wybuchowych spełniał swoją funkcję – wykrywał i odcinał szkodliwy gaz, a tym samym eliminował zagrożenie życia ludzi w obiekcie.

W trakcie przeglądu systemów wykrywających gaz sprawdzany jest każdy element instalacji:

 • centrale sterujące – odbierają sygnały z detektorów i kierują pracą urządzeń wykonawczych, np. wentylacją mechaniczną;
 • detektory gazu – czujniki, które wykrywają wycieki gazów wybuchowych i toksycznych w powietrzu oraz mierzą ich stężenie;
 • sygnalizatory optyczne i akustyczne – alarmują osoby przebywające w obiekcie o stanie zagrożenia;
 • zawory odcinające – zamykają dopływ gazu, który zagraża bezpieczeństwu w obiekcie.

Od lat oferujemy naszym klientom przeglądy systemów detekcji gazów wybuchowych w kotłowniach i innych obiektach wymienionych przez rozporządzenie – pożarnicze wykształcenie i stale poszerzana wiedza będą podstawą naszej współpracy – mogą nam Państwo zaufać i powierzyć nie tylko przegląd, ale też projektowanie, montaż, kalibrację i serwis systemu detekcji gazów.

Kalibracja detektorów
gazu – Fireproof

Przegląd systemu wykrywającego gaz to tylko jeden punkt z długiej listy naszych usług. Wykonujemy też m.in. kalibrację detektorów, która jest dodatkową kontrolą sprawności instalacji. Przeprowadza się ją co trzy lata, chyba że detektor zostanie uszkodzony szybciej.

przegląd systemów wykrywających gaz
przeglądy systemów detekcji gazów wybuchowych w kotłowni

Kto może
serwisować systemy detekcji gazów wybuchowych?

Przeglądy systemów detekcji gazów wybuchowych w kotłowni i inne usługi przeciwpożarowe to zadanie dla wykwalifikowanej kadry. Niezbędne są uprawnienia do serwisowania i konserwowania tego typu instalacji, a także obszerna wiedza w dziedzinie pożarnictwa – każde z tych wymagań spełniają pracownicy firmy Fireproof.

Co ile
należy wykonać przegląd systemu detekcji gazu?

Systemy detekcji gazów należy poddawać przeglądom technicznym tak często, jak określił to producent w instrukcji obsługi, ale nie rzadziej niż raz na rok. W trakcie takiej kontroli serwisant sprawdzi m.in., czy odcięcie dopływu gazu zadziała prawidłowo, gdy w powietrzu pojawi się szkodliwa substancja.

przeglądy systemu wykrywania gazów toksycznych w garażu

USŁUGI

Pozostałe
FIREPROOF

Przeglądy systemów sygnalizacji pożaru

FIREPROOF

Przeglądy systemów oddymiania

FIREPROOF

Przeglądy drzwi i bram przeciwpożarowych

FIREPROOF

Przeglądy systemów wykrywania gazów