/  Informacje techniczne   /  Przepusty pożarowe – czym są i jakie są ich rodzaje?
Przepusty przeciwpożarowe

Przepusty pożarowe – czym są i jakie są ich rodzaje?

Przepusty pożarowe inaczej nazywane są przepustami instalacyjnymi. Są to swojego rodzaju granice stref pożarowych w budynku. Ich zadaniem jest spowolnienie rozprzestrzeniania się pożaru zarówno w budownictwie mieszkalnym, jak i przemysłowym. O tym, czym są dokładnie przepusty pożarowe i jakie są ich rodzaje, opowiemy w niniejszym artykule.Strefy pożarowe

Aby dobrze zrozumieć funkcję przepustów pożarowych, warto dowiedzieć się, z czego wynika konieczność ich istnienia. Prawo reguluje konieczność montażu zabezpieczenia pożarowego właściwie we wszystkich obiektach budowlanych w postaci stref pożarowych. Według § 226 o strefach i oddzieleniach pożarowych, strefę zagrożenia wydziela ściana o odporności ogniowej 240 min i wysokością 0,5 nad poziomem składowania. Podstawową funkcją płyty jest zabezpieczenie poszczególnych obszarów budynku przez niekontrolowanym przenikaniem ognia. Doskonałym przykładem zastosowania takiej ochrony są kondygnacje mieszkalne kamienic i bloków. Strefy pożarowe dzieli się na strefy pozostałe i strefy zagrożone wybuchem.

Strefy pożarowe a przepusty pożarowe

Poszczególne części budynku, chociaż podzielone są niekiedy niezwykle mocnymi ścianami ognioodpornymi, to w swojej strukturze stanowią wciąż jeden organizm architektoniczny. Decyduje o tym złożona sieć instalacji, na którą składają się między innymi systemy grzewcze, elektryczne i wentylacyjne. Aby ich założona funkcjonalność była możliwa, poszczególne przewody muszą niekiedy przenikać przez zabezpieczenia przeciwpożarowe. Co wówczas uczynić, by ta konieczność nie obniżyła bezpieczeństwa przeciwpożarowego? O tym opowiemy nieco dalej.

Funkcje przepustów pożarowych

Przeprowadzenie przewodów instalacyjnych przez ścianę przeciwogniową może umożliwić jedynie wytworzenie w jej płaszczyźnie tak zwanych przepustów. Warto zauważyć, że przepusty nie należą do zwykłych otworów. Ich obecność bezpośrednio ingeruje bowiem w konstrukcję ścian i stropów, dlatego ich przemyślane zaprojektowanie i zabezpieczenie jest tak ważne. Zła decyzja lub źle przeprowadzony montaż bezpiecznych przepustów może zaważyć o bezpieczeństwie ludzi, a także stratach finansowych osoby prywatnej lub przedsiębiorstwa. 

Parametry przepustów instalacyjnych

Dobór odpowiednich przepustów uzależniony jest od rodzaju instalacji, a także specyfiki danego przewodu. Najważniejszym wyznacznikiem bezpieczeństwa i wysokiej jakości przepustu instalacyjnego jest jego poziom odporności ogniowej. Na ten parametr składają się dwie następujące cechy:

 • szczelność, 
 • izolacyjność. 

Szczelność określana jest literą E, natomiast izolacyjność I. Liczba symbolu EI120 jest informacją o liczbie minut, podczas których ogień nie przedostanie się przez ścianę izolacyjną. Symbol określający ten parametr widnieje zazwyczaj na poszczególnych elementach oddzielenia stref pożarowych. Wartość odporności przepustów instalacyjnych musi być równa odporności ściany działowej.

Rodzaje przepustów pożarowych 

Właściwości danego przepustu instalacyjnego powinny być dostosowane do sposobu reakcji danej instalacji na ogień. Jego podstawową funkcją jest uszczelnienie miejsca przejścia instalacji przez ścianę ognioodporną i uniemożliwienie przedostania się ognia oraz jego toksycznych pochodnych. Poniżej przedstawiamy charakterystykę kilku rodzajów przepustów, które dobierane są na podstawie rodzaju danego przewodu i poziomu odporności oddzielenia strefy pożarowej. 

 • Przepusty rur palnych – rury wytworzone z materiałów takich jak PP, PVC, PE, a także mieszanki tych tworzyw. Dla ochrony przeciwpożarowych rur palnych stosuje się takie zabezpieczenia jak kasety ochronne, kołnierze, pęczniejące opaski, bandaże ognioochronne, a także pęczniejące masy uszczelniające
 • Przepusty rur niepalnych – pomiędzy rurą niepalną a ścianą czy stropem powinien znaleźć się materiał izolujący, taki jak wełna mineralna lub mieszanki mineralne. Często stosowanym zabiegiem jest także pokrycie zewnętrznej powierzchni rury pęczniejącą farbą ognioochronną. Warto wiedzieć, że rury niepalne dzielą się na: rury niepalne w izolacji palnej, rury niepalne w izolacji niepalnej oraz rury niepalne bez izolacji. 
 • Przepusty elektryczne – kable elektryczne zabezpieczane są przede wszystkim wełną mineralną, różnego rodzaju zaprawami ognioochronnymi, a także elementami poliuretanowymi, które mają właściwości pęczniejące. Tego rodzaju materiały dobrze sprawdzają się w przypadku przepustów elektrycznych ze względu na ich elastyczność i dopasowanie do niewielkich i szczegółowych przekrojów przepustów. 
 • Przepusty kombinowane – zdarza się, że przez jedną przegrodę przechodzą jednocześnie instalacje różnego rodzaju, w tym kable, rury metalowe i plastikowe czy szyno przewody. Przestrzeń przegrody kombinowanej wypełnia się wówczas wełną mineralną i różnego rodzaju zaprawami, które będą mogły wypełnić wszelkie wypustki. Kable i przewody pokrywa się wówczas także farbami pęczniejącymi.
 • Przepusty indywidualne – istnieją przypadku skomplikowane, które wymagają indywidualnego projektu zabezpieczenia. W tym zakresie niezbędna jest opinia Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wybrane materiałów w przepustach ognioochronnych

 • Opaski i kołnierze – jedne z najczęściej wybieranych narzędzi przeznaczonych do ochrony rur palnych. Taką opaskę zakłada się na rurę i wsuwa do przegrody. Opaski produkowane są z materiałów sztucznych o właściwościach pęczniejących w momencie zagrożenia. 
 • Farby – farbami maluje się kable, by opóźnić ich zajęcie przez ogień. 
 • Masy, kity, zaprawy – najczęściej wykorzystywane do przewodów znajdujących się w ścianach działowych pomiędzy pomieszczeniami. Świetnie wypełniają drobne szczeliny przepustów elektrycznych.
 • Masa akrylowa – łatwo odwzorowuje kształty przepustów. Świetnie sprawdza się w przypadku instalacji kombinowanych i elektrycznych. Stanowi dobre zabezpieczenie szczególnie we współpracy z wełną mineralną.
 • Elementy poliuretanowe – podobnie jak w przypadku masy akrylowej elementy poliuretanowe są przeznaczone do przepustów kombinowanych. Wraz ze wzrostem temperatury poliuretan pęcznieje, uszczelniając przegrodę przed szkodliwymi substancjami i gazami ogniopochodnymi. Używane są także do zastosowań tymczasowych
 • Ognioochronne kratki wentylacyjne – spowalniają rozprzestrzenianie się ognia pomiędzy pokojami. Podczas wzrastającej temperatury zwiększają swoją objętość i nie pozwalają przenikaniu ognia i dymu przez systemy wentylacyjne.

Fireproof24 

Fireproof24 jest firmą zajmującą się profesjonalnym przeciwpożarowym zabezpieczaniem budynków. Oferowane przez nią usługi dotyczą między innymi systemów sygnalizacji pożarów, systemów detekcji gazów toksycznych i wybuchowych, a także systemów oddymiania. Oprócz materialnych korzyści wynikających z proponowanej oferty Fireproof24 oferuje także niezawodne doradztwo w zakresie skutecznych i bezpiecznych rozwiązań przeciwpożarowych w budownictwie. Serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta w celu podjęcia rozmowy wstępnej i uzyskania odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania. FAQ:

Jak zabezpieczyć przepust instalacyjny?

To zależy od rodzaju instalacji i klasy odporności ogniowej oddzielenia przeciwpożarowego. Niezwykle istotne jest stosowanie się do zaleceń producentów materiałów przeznaczonych do wypełniania przestrzeni przegród w ścianach ognioodpornych. Niezwykle ważna jest także znajomość dokumentacji materiałów z Krajowej i Europejskiej Oceny Technicznej.

Co oznacza klasa odporności ogniowej (EI)?

Ten parametr wskazuję liczbę minut, którą oddzielenie przeciwpożarowe jest w stanie zatrzymać ogień pomiędzy strefami pożarowymi. Składa się na niego szczelność i izolacyjność. 

Kiedy nie jest konieczne instalowanie przepustów?

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów dla niektórych instalacji wodnych, grzewczych i kanalizacyjnych przeprowadzanych przez ściany i stropy niektórych pomieszczeń sanitarnych.

Sprawdź nasze poprzednie artykuły: