/  Ochrona przeciwpożarowa   /  Systemy przeciwpożarowe – podstawowe rodzaje i funkcje
Rodzaje systemów przeciwpożarowych - sygnalizatory na ścianie

Systemy przeciwpożarowe – podstawowe rodzaje i funkcje

Źle użyty lub niekontrolowany ogień stanowi realne zagrożenie, którego nie wolno lekceważyć. Po kilku minutach ogień może zająć cały budynek, stając się śmiertelnym niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia. Nie można zatem bagatelizować zabezpieczeń związanych z ochroną przeciwpożarową. Zastosowanie poszczególnych urządzeń lub instalacji ppoż. pozwoli uniknąć lub w pewien sposób ograniczyć niebezpieczeństwo. Przedstawiamy podstawowe rodzaje i funkcje systemów przeciwpożarowych.Ochrona przeciwpożarowa

Wśród skutków pożarów wymienia się między innymi szkody materialne. Nawet wielkie straty nie są jednak porównywalne z utratą zdrowia lub życia. Inwestując w zabezpieczenie przeciwpożarowe swojego przedsiębiorstwa, dba się nie tylko o sam budynek, sprzęt czy inne przedmioty materialne, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo pracowników i własne.

Pożar wytwarza również toksyczne gazy, które mogą zakłócić orientację oraz spowodować osłabienie czynności ruchowych. Już w pierwszej fazie, zanim pożar się rozwinie, może wystąpić ograniczona widoczność przez dym, a wspomniane wyżej trujące gazy mogą okazać się zabójcze.

Systemy przeciwpożarowe – rodzaje

Chcąc scharakteryzować definicję systemu przeciwpożarowego, należy podejść do tego zagadnienia szerzej. System jest zespołem powiązanych ze sobą wzajemnie elementów, które wspólnie realizują konkretny cel. System przeciwpożarowy to zatem grupa elementów, których wzajemnym celem jest zapobieganie wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się pożaru. W działaniu tego typu systemów ważne są nawet najmniejsze detale. Dlatego nasza oferta jest tak dopracowana i zgodna z zasadami ochrony ppoż.

Do zabezpieczeń przeciwpożarowych można zaliczyć aktywne systemy ppoż. i bierne systemy przeciwpożarowe. Z tych z kolei można wyodrębnić osobne systemy ochrony przeciwpożarowej:

Poniżej skupiamy się na krótkiej charakterystyce każdego z tych systemów.

System sygnalizacji pożaru

SSP, czyli systemy sygnalizacji pożaru, zwane również SAP – sygnalizacją alarmową pożarową, to zbiory elementów, dzięki którym można stworzyć instalację wykrywającą pożar i alarmującą o jego powstaniu. Podstawowym zadaniem tego systemu ppoż. jest szybkie wykrycie rozprzestrzeniającego się ognia – zanim żywioł rozwinie się tak, że osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Dzięki szybkiej sygnalizacji pożaru ma się więcej czasu między innymi na przeprowadzenie ewakuacji.

Dźwiękowy system ostrzegawczy

DSO to system połączony zazwyczaj z powyższym systemem sygnalizacji pożaru. Zadaniem DSO jest rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych czy różnego rodzaju komunikatów głosowych o zagrożeniu. Wybrane dźwiękowe systemy ostrzegawcze mogą działać automatycznie (po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożaru), a inne po włączeniu przez operatora.

Systemy oddymiania

System przeciwpożarowy w tej formie ma za zadanie odprowadzić dym i ciepło z miejsca objętego pożarem. Zapewnia to między innymi bezpieczną ewakuację ludzi znajdujących się w budynku, a także zabezpiecza konstrukcję budynku przed uszkodzeniami termicznymi.

System detekcji gazów toksycznych i wybuchowych

Kolejnym podstawowym rodzajem systemów ppoż. jest detekcja gazów toksycznych i wybuchowych. Dzięki specjalistycznym urządzeniom oraz instalacjom możliwe jest wykrywanie wycieków gazu. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość pojawienia się niebezpiecznych stężeń gazów palnych lub toksycznych. Wykrywają i ostrzegają przed zagrożeniami, które mogą być niebezpieczne zarówno dla życia i zdrowia, jak i całej konstrukcji bądź budynku.

Funkcje systemów przeciwpożarowych

Systemy ppoż. pełnią wiele funkcji, z których najważniejszą jest to, że mogą ochronić człowieka przed zagrożeniem pożarowym. Na skuteczne ostrzeżenie, zabezpieczenie i ochronę życia ludzkiego oraz mienia składa się wiele czynników. Wtedy, gdy liczą się sekundy, żaden sprzęt nie może zawieść.

Wśród podstawowych funkcji systemów ppoż. można zatem wymienić:

  • Funkcja wykrywcza – wykrycie pożaru, toksycznych gazów i innych niebezpiecznych oparów.
  • Funkcja informacyjna – wysłanie sygnału o pożarze, które może odbywać się automatyczne, bądź po uruchomieniu przez operatora. To wszelkie elementy ppoż. – od specjalistycznych centrali (CSP), po ręczne ostrzegacze pożarowe. Dzięki różnego rodzaju modułom sterującym można automatycznie poinformować o wywołanym pożarze zarządcę obiektu lub wysyła sygnał bezpośrednio do straży pożarnej.
  • Funkcja alarmowa – sygnalizacja ostrzegawcza, wszelkiego rodzaju sygnały i komunikaty dźwiękowe. Zazwyczaj ta funkcja jest spełniana przez tzw. syreny, które sygnalizują alarm o zagrożeniu za pomocą dźwięku (sygnalizatory akustyczne), a czasem również przy pomocy światła (sygnalizatory akustyczno-optyczne).
  • Funkcja oddymiania – system ppoż. pomaga w usunięciu dymu i umożliwia bezpieczną ewakuację z budynku.

Szereg funkcji, które pełnią systemy przeciwpożarowe, wpływają przede wszystkim na bezpieczeństwo ludzi i mienia. Od wykrycia pożaru, przez szybkie poinformowanie i ostrzeżenie, po zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia – tylko właściwie zaprojektowane i zamontowane instalacje oraz systemy ppoż. mogą to zagwarantować.

Profesjonalna instalacja ppoż.

Każda instalacja przeciwpożarowa powinna być ponadto regularnie konserwowana i testowana przez specjalistów w tej branży. Odpowiednia konstrukcja, montaż i konserwowanie systemów sygnalizacji pożaru, dźwiękowych systemów alarmowych, detekcji gazów i innych instalacji oraz urządzeń sprawi, że system przeciwpożarowy będzie niezawodny w najbardziej potrzebnym momencie.

Tego typu systemy przeciwpożarowe stosowane są w różnego rodzaju zakładach pracy, biurowcach, fabrykach, magazynach i innych budynkach przemysłowych, mieszkalnych lub obiektach użyteczności publicznej – nie tylko w tych, w których występuje zwiększone ryzyko wycieku gazu czy powstania pożaru. Niekiedy ogień może rozprzestrzenić się przez nieuwagę.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na projektowane i montowane przez nas systemy sygnalizacji pożaru, DSO, systemy oddymiania oraz inne urządzenia i instalacje zabezpieczeń aktywnych czy biernych. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu ze specjalistami FIREPROOF. Chętnie doradzimy rozwiązania, które zapewnią najwyższy poziom ochrony przeciwpożarowej.