/  Informacje techniczne   /  Malowanie ogniochronne a przepisy przeciwpożarowe: Co musisz wiedzieć?

Malowanie ogniochronne a przepisy przeciwpożarowe: Co musisz wiedzieć?

Oddając do użytku jakikolwiek budynek, należy upewnić się, że przebywające w nim osoby będą odpowiednio chronione przed ewentualnym pożarem, co zostało także określone w obowiązujących przepisach przeciwpożarowych. Jednym ze sposobów na zapewnienie obiektowi prawidłowej ochrony przed ogniem jest malowanie ogniochronne z zastosowaniem farb pęczniejących. Na czym polega ta technika? Czy z jej pomocą można spełnić wymagania prawne stawiane przed budynkami? Odpowiadamy w tym artykule!Jakie są obowiązujące przepisy przeciwpożarowe?

Jednym z najważniejszych aktów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Znajdziemy tam przede wszystkim informację o wymogach odporności pożarowej poszczególnych elementów budynków. Zarówno główna konstrukcja nośna, jak i konstrukcja dachu, strop, ściany wewnętrzne i zewnętrzne oraz przekrycie dachu powinny mieć odpowiednią nośność ogniową, czyli wytrzymać oddziaływanie ognia przez określony czas.

W rozporządzeniu tym nośność oznacza się literą R oraz następującą po niej cyfrą, która określa czas wytrzymania naporu ognia w minutach. Np. główna konstrukcja nośna w budynku o klasie odporności pożarowej „B” musi mieć nośność ogniową R120, dlatego gdyby w obiekcie powstał pożar, taka konstrukcja nośna powinna utrzymać się przez 2 godziny, umożliwiając ewakuację przebywającym w nim osobom. Oddając do użytku dany budynek, należy zapewnić każdemu z jego elementów odpowiednią nośność ogniową zgodną z klasą odporności pożarowej całego budynku. W tym celu można zdecydować się np. na malowanie ogniochronne konstrukcji stalowych.

Na czym polega malowanie ogniochronne?

Malowanie ognioochronne polega na pokrywaniu elementów stalowych oraz innych części budynków specjalnym rodzajem farby. Wykorzystuje się w tym celu farby ogniochronne, które działają na zasadzie zwiększenia swojej objętości wraz ze wzrostem temperatury. W ten sposób tworzą powłokę izolacyjną, która opóźnia nagrzewanie się elementów. Takie farby pęczniejące składają się z trzech elementów:

  • warstwy podkładowej, tzw. gruntu – zwiększającej przyczepność właściwej powłoki ogniochronnej;
  • właściwej powłoki ogniochronnej – pęczniejącej pod wpływem wysokiej temperatury;
  • warstwy nawierzchniowej, która zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi oraz nadaje pożądany kolor.

Stosowanie farb ogniochronnych pozwoli przede wszystkim zapewnić wysokie standardy bezpieczeństwa w przypadku pożaru osobom przebywającym w budynku, dlatego warto wykonać malowanie ogniochronne nie tylko, gdy trzeba osiągnąć odpowiednią nośność ogniową budynku. Malowanie farbami ogniochronnymi jednak najczęściej wykonuje się w obiektach użyteczności publicznej, galeriach handlowych, magazynach i halach stalowych.

Jak wykonuje się malowanie ogniochronne?

Malowanie konstrukcji stalowych z użyciem farb ogniochronnych rozpoczyna się od odpowiedniego przygotowania powierzchni elementów konstrukcyjnych – należy oczyścić je do klasy Sa 2,5 według normy PN-ISO 8501-1, a następnie nałożyć na nie warstwę substancji zapobiegającej rdzewieniu. Na tak przygotowaną powierzchnię nakłada się warstwę podkładową, która zwiększy przyczepność następującej po niej warstwy ogniochronnej. Warstwa właściwa pod wpływem wysokiej temperatury oraz tlenu może zwiększyć swoją objętość nawet 50-krotnie! W ten sposób znajdująca się pod nią stal będzie nagrzewała się zdecydowanie wolniej. Na warstwę ogniochronną najczęściej nakłada się jeszcze powłokę nawierzchniową, która może mieć dowolny kolor. W ten sposób możliwe jest odpowiednie dopasowanie farby do reszty budynku.

Wykonania malowania ogniochronnego można podjąć się samodzielnie, gdyż możliwe jest nałożenie takiej farby wałkiem i pędzlem. Taka technika nie sprawdzi się jednak w przypadku elementów o niestandardowych kształtach, a w przypadku dużych powierzchni ręczne malowanie może zająć dość dużo czasu. Warto więc powierzyć malowanie ogniochronne profesjonalistom, którzy z pomocą natrysków pokryją wszystkie niezbędne powierzchnie specjalistyczną farbą.

Ogniochronne malowanie i zabezpieczenia konstrukcji stalowych z FIREPROOF

Oferujemy profesjonalne malowanie ogniochronne dowolnego rodzaju budynków – zarówno magazynów i hal produkcyjnych, jak i obiektów użyteczności publicznej. Do typu malowanych elementów dopasowujemy odpowiednią technikę nakładania farby – wykonujemy malowanie ręczne, jak i natryski na mokro oraz na sucho. W każdym przypadku dbamy o uprzednie przygotowanie powierzchni oraz wybór najlepszej jakości farb, dzięki czemu korzystając z naszych usług, można mieć pewność, że malowanie zostanie wykonane z dbałością o każdy szczegół. Czas prowadzenia prac oraz finalna cena usługi będzie zależała przede wszystkim od masywności elementów, warunków, w jakich utrzymywana będzie konstrukcja, techniki nakładania farby oraz rodzaju stali. Zapraszamy do kontaktu celem poznania szczegółów oraz wyceny malowania!FAQ:

Czym odróżnia się farba ogniochronna od zwykłej farby?

Farba ogniochronna pod wpływem wysokiej temperatury pęcznieje i zwiększa swoją objętość nawet 50-krotnie. W ten sposób może uchronić znajdujące się pod nią metalowe powierzchnie przed nadmiernym nagrzaniem się, a ostatecznie stopieniem, co mogłoby doprowadzić do zawalenia się budynku.

W jaki sposób nakłada się farby ogniochronne?

Ten rodzaj farby można nakładać na powierzchnie metodą klasyczną, czyli wałkiem albo pędzlem, lecz dostępne są również metody natryskowe pozwalające na pokrycie farbą każdego fragmentu nawet niestandardowego elementu.

Czy przepisy przeciwpożarowe wymagają zastosowania malowania ogniochronnego?

Nie ma bezpośredniego wymogu malowania budynków farbami ogniochronnymi. Określają jednak nośność ogniową poszczególnych elementów budynków (czyli czas, przez jaki powinny one wytrzymać napór ognia), a tę najlepiej zapewnić, stosując właśnie malowanie ogniochronne.

Sprawdź nasze poprzednie artykuły: