/  Informacje techniczne   /  Co to jest strefa pożarowa?
Strefa pożarowa

Co to jest strefa pożarowa?

Odpowiednie zabezpieczenia budynku pozwalają na efektywną akcję ewakuacyjną oraz gaśniczą podczas wystąpienia pożaru. Niezbędnym elementem jest przykładowo system sygnalizacji zagrożenia, ale nie wolno zapominać też o właściwej konstrukcji budowli. Co to jest strefa pożarowa? Odpowiadamy w poniższym artykule.Ochrona przeciwpożarowa

Każdy budynek powinien być zabezpieczony przed wystąpieniem pożaru. Pełną ochronę pożarową dzieli się na czynną oraz bierną, by poszczególne elementy skutecznie asekurowały budynek. Rozróżnienie ochrony i środków zapobiegania pożarowi pomoże w dalszej części wyjaśnić, co to jest strefa pożarowa. Ochrona czynna to urządzenia niezbędne w momencie wybuchu pożaru, czyli:

 • systemy sygnalizacji,
 • oświetlenie awaryjne,
 • systemy oddymiania i wentylacja,
 • instalacje gaśnicze.

Bierna ochrona przeciwpożarowa to odpowiednia konstrukcja budowli, o której decyduje architekt już na etapie projektowania. Elementy zabezpieczające nie wymagają zatem włączania, a ich zastosowanie wynika z przepisów przeciwpożarowych. Ich głównym zadaniem jest oddzielenie źródła ognia od pozostałych części budynku. Przykładami działań z zakresu biernej ochrony mogą być:

 • zabezpieczenia instalacji elektrycznych, wentylacji i rur,
 • zabezpieczenia konstrukcji stalowych i impregnacja drewna,
 • zabezpieczenia materiałów łatwopalnych, jak tkaniny czy papier,
 • wydzielenie stref pożarowych.

Firma FIREPROOF oferuje pomoc w doborze zabezpieczenia konstrukcji stalowych oraz drewnianych odpowiednimi materiałami, które zapewniają wysoką nośność konstrukcji i odporność w trakcie pożaru.

Co to jest strefa pożarowa?

Pełną definicję strefy pożarowej można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w § 226.

 1. Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w § 232 ust. 4, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków, określone w § 271 ust. 1-7.
 2. Częścią budynku, o której mowa w ust. 1, jest także jego kondygnacja, jeżeli klatki schodowe i szyby dźwigowe w tym budynku spełniają co najmniej wymagania określone w § 256 ust. 2 dla klatek schodowych.
 3. Powierzchnia strefy pożarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnętrzna budynku lub jego części, przy czym wlicza się do niej także powierzchnię antresoli.

Strefa pożarowa to więc część budynku, wydzielona przegrodami odpornymi na działanie ognia i wysokiej temperatury. Jej zadaniem jest odcięcie pomieszczeń od rozprzestrzeniającego się pożaru.

Odcięcia stref pożarowych

Ściany i stropy

Zabezpieczenie przegród budowlanych otaczające strefę pożarową powinny być odporne na wysoką temperaturę i promieniowanie cieplne wytwarzane podczas pożaru. Typ przegród jest określany z uwzględnieniem klasyfikacji ogniowej budynku oraz stref zagrożenia jego użytkowników. Zastosowane elementy są oznaczane czasem minimalnym (w minutach) utrzymania przegrody w trakcie pożaru, a także literami:

 • R – nośność ogniowa,
 • E – szczelność ogniowa,
 • I – izolacyjność ogniowa.

Uszczelnienia otworów w ścianach

W niektórych konstrukcjach ściany są wyposażone w duże okna lub przejścia bez drzwi – takie miejsca również muszą być uszczelnione. Najczęściej stosuje się wówczas specjalne kurtyny pożarowe o wytrzymałości dopasowanej do parametrów ściany. Aby jak najlepiej uszczelnić strefę pożarową, należy przy instalacji zadbać o odpowiednie połączenie kurtyny z brzegami otworu w ścianie.

Drzwi

Odpowiednim dodatkiem do ściany w strefie pożarowej są wytrzymałe drzwi o dopasowanej klasie odporności. Zaawansowane drzwi pożarowe posiadają często mechanizmy otwierające lub zamykające w razie powstania pożaru. Drzwi można także wyposażyć w specjalne uszczelki, które pęcznieją w wysokiej temperaturze i w ten sposób zapobiegają rozprzestrzenianiu ognia oraz dymu.

Zabezpieczenia instalacji wentylacyjnej

Podczas pożaru wentylacja może okazać się drogą ekspansji dymu i ognia, koniecznie trzeba więc zadbać o odpowiednie odcięcie systemu. Najczęściej w takiej sytuacji są stosowane specjalne klapy pożarowe o takiej samej odporności, co przegrody budowlane.

Profesjonalne zabezpieczenia stref pożarowych

FIREPROOF oferuje kompleksową pomoc w zabezpieczaniu budynków przed pożarem. Wykonujemy między innymi osłony na elementy stalowe i drewniane, trasy kablowe, szczeliny budowlane oraz obudowy na kanały wentylacyjne, które zapewnią bezpieczeństwo użytkownikom budynku. Zapraszamy do kontaktu, a dobierzemy odpowiednie rozwiązania według potrzeb klienta.FAQ:

Na czym polega czynna i bierna ochrona przeciwpożarowa budynku?

Ochrona czynna to urządzenia niezbędne w momencie wystąpienia pożaru, czyli między innymi system sygnalizacji zagrożenia, system oddymiania i wentylacja, a także instalacje gaśnicze. Bierna ochrona przeciwpożarowa budynku to z kolei odpowiednia jego konstrukcja: wydzielenie stref przeciwpożarowych, zabezpieczenia różnorodnych instalacji i materiałów łatwopalnych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu ognia.

Co to jest strefa pożarowa?

Strefa pożarowa to część budynku wydzielona specjalnymi przegrodami odpornymi na płomienie i wysoką temperaturę. Ma za zadanie odciąć rozprzestrzeniający się ogień. Wysoką skuteczność zapewnia konstrukcja stref z uwzględnieniem ryzyka wystąpienia pożaru w poszczególnych obszarach, na przykład w pomieszczeniu, gdzie są przeprowadzane procesy technologiczne z zastosowaniem ognia.

Jakie można wyróżnić odcięcia stref pożarowych?

Odcięcia stref pożarowych mają zapobiec rozprzestrzenianiu ognia i należą do nich przykładowo: wytrzymałe ściany i stropy, drzwi, uszczelniania wentylacji oraz otworów w ścianach.

Sprawdź nasze poprzednie artykuły: