grudzień 2020

  /  2020

Projektowanie instalacji przeciwpożarowych powinno odbywać się równocześnie z projektowaniem budynku. Powinien on uwzględniać dobór odpowiedniego urządzenia, które będzie sygnalizowało powstawanie pożaru względem wszystkich pomieszczeń. Wybór sygnalizatora przeciwpożarowego zależy od wielu czynników, między innymi od środowiska, w jakim będzie miał on