/  Ochrona przeciwpożarowa   /  Jak zaprojektować instalacje przeciwpożarowe w budynkach?
Jak zaprojektować instalacje przeciwpożarowe w budynkach?

Jak zaprojektować instalacje przeciwpożarowe w budynkach?

Projektowanie instalacji przeciwpożarowych powinno odbywać się równocześnie z projektowaniem budynku. Powinien on uwzględniać dobór odpowiedniego urządzenia, które będzie sygnalizowało powstawanie pożaru względem wszystkich pomieszczeń. Wybór sygnalizatora przeciwpożarowego zależy od wielu czynników, między innymi od środowiska, w jakim będzie miał on pracować. Instalacje przeciwpożarowe zaprojektowane powinny być tak, aby ułatwiać prowadzenie ewakuacji budynku i tym samym ratować życie osób zagrożonych.Jakie rodzaje sygnalizatorów stosuje się w instalacjach przeciwpożarowych?

Sygnalizatory w instalacjach przeciwpożarowych dzieli się na te stosowane wewnątrz budynku oraz na zewnątrz. Różnica między nimi polega głównie na zakresie temperatur, w jakich się uruchamiają oraz obudowy, która gwarantuje odporność na czynniki szkodliwe. Kolejnym podziałem jest sposób sygnalizowania zagrożenia w postaci pożaru. Wyróżnić można sygnalizatory głosowe, optyczne, akustyczne oraz ich kombinacje. Ponadto ze względu na sposób ich połączenia dzieli się je na konwencjonalne i adresowalne.

Przy projektowaniu sygnalizacji instalacji przeciwpożarowej nie można pominąć specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14, która określa optymalny zakres dźwięków oraz dodatkowe wymogi:

  • unikać sytuacji, które mogą powodować nadmierne natężenie dźwięku
  • zwrócić uwagę na pomieszczenia, które oddzielone są drzwiami, a w których znajdują się sygnalizatory dźwiękowe
  • w każdym miejscu tzw. strefie pożarowej musi znajdować się przynajmniej jeden sygnalizator przeciwpożarowy
  • zaleca się stosować co najmniej dwóch sygnalizatorów akustycznych w budynku, nawet w przypadku, gdy optymalny poziom natężenia dźwięku osiągnie jeden z nich

Sygnalizatory w instalacji przeciwpożarowej, aby były dopuszczone do użytkowania, muszą posiadać stosowne certyfikaty zgodności i świadectwa. Ostatni dokument określa, jakie ustawienia są dopuszczone do stosowania w instalacjach ppoż. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, które sygnalizatory będą odpowiednie w Twoim budynku, możesz skontaktować się z nami. Nasi specjaliści doradzą oraz zaoferują zaprojektowanie instalacji przeciwpożarowej w budynku, który jest użytkowany. Ponadto wybiorą rozwiązania, które będą optymalne pod względem funkcjonalności i kosztów.

Sygnalizatory optyczne

Sygnalizacja optyczna nie powinna być stosowana samodzielnie, a stanowić dopełnienie rozwiązania akustycznego. Obecnie nie ma żadnych przepisów oraz zaleceń, które mówią o tym, jak montować urządzenia optyczne. Modele te powinny znaleźć się wszędzie tam, gdzie sygnalizator akustyczny niekoniecznie będzie wystarczający. Jako przykład można tutaj podać przedsiębiorstwa przemysłowe, w których pracownicy są zobowiązani do noszenia ochronników słuchu. Instalacje przeciwpożarowe projektować można także na podstawie amerykańskiej normy NFPA 72® – National Fire Alarm and Signaling Code 2013 Edition, która zawiera dodatkowe wskazówki:

  • urządzenia należy montować zgodnie z zaleceniami producenta
  • wysokość montażu na ścianie powinna wynosić co najmniej 2,03m, ale nie mniej niż 1,5m od sufitu
  • w przypadku lokali o nieregularnej bryle należy je dzielić na kwadratowe pomieszczenia
  • jeśli w zasięgu wzroku pracownika znajdują się dwa sygnalizatory, powinno się je odpowiednio zsynchronizować

Sygnalizatory głosowe

Sygnalizatory tego typu stosuje się w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest znacznie większa skuteczność ostrzegania przed zagrożeniem. Mowa tutaj o miejscach, w których przebywają osoby nieprzeszkolone, a także, w których występują sygnały tonowe. Przy planowaniu instalacji przeciwpożarowej w budynkach użyteczności publicznej, należy koniecznie zwrócić uwagę na rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku, DzU z 2010 r. nr 109, poz. 719, które nakazuje stosować DSO w wybranych obiektach.

Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizacja akustyczna ma za zadanie zwrócić uwagę osób przebywających w miejscu zagrożenia na wystąpienie potencjalnego pożaru. Jest to podstawowy rodzaj sygnalizatora, który stosowany jest praktycznie wszędzie. W jego przypadku bardzo duże znaczenie odgrywa poziom natężenia dźwięku, który powinien być dostosowany do warunków panujących w obiekcie. Oferujemy wykonanie projektu instalacji przeciwpożarowej zawierającej sygnalizatory akustyczne, wraz z konsultacją Rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpożarowej, a także przeprowadzamy testowe działanie systemu i szkolimy pracowników. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.

Projekt instalacji przeciwpożarowych

Jakie są normy dla sygnalizatorów przeciwpożarowych?

Sygnalizatory w instalacjach przeciwpożarowych muszą być konstruowane według normy prawnej oraz rozporządzenia MSWiA. W przypadku modeli głosowych i akustycznych dokumentem, który określa ich działanie, jest norma PN-EN 54-3:2003 wraz z aktualizacją A2:2007. Sygnalizacje optyczne określone zostały w normie PN-EN 54-23:2010, która definiuje także parametry impulsu świetlnego.

Dopuszczalna jest częstotliwość błysków świetlnych od 0,5 do 2 Hz, a czas rozbłysku nie może być dłuższy niż 0,2 sekundy. Jeżeli sygnalizatory przeciwpożarowy ma zainstalowany człon akustyczny wraz z optycznym, musi koniecznie spełniać wymagania obu norm. Dodatkowo każda instalacja wraz z sygnalizacją powinna realizować zapisy i spełniać dodatkową normę PN-EN 54-13.

Jak wybrać odpowiedni sygnalizator do instalacji przeciwpożarowej?

Wybór sygnalizatorów do instalacji tryskaczowej przeciwpożarowej powinno się rozpatrywać w całościowym ujęciu. Należy wziąć pod uwagę nie tylko obiekt, w którym będzie instalacja zamontowana, ale także centralę alarmową, do której będzie podłączone urządzenie alarmujące. Musimy tutaj zaznaczyć, że niejednokrotnie zdarza się tak, że wybór centrali wyklucza zastosowanie danego rodzaju sygnalizatora. Najczęściej ma to miejsce w przypadku pętli adresowalnych. Wielu producentów centralek alarmowych ma w swojej ofercie także sygnalizację przeciwpożarową dostosowaną do całego zestawu.

Parametrem, który wpływa na wybór urządzenia, jest także obciążalność prądowa wyjść zaciskowych oraz napięcie na nich generowane. W sytuacji, gdy sprzęt pobiera zbyt dużo energii elektrycznej, zachodzi ryzyko wystąpienia awarii i uszkodzeń centrali alarmowej. Należy wtedy zastosować specjalne zasilacze oraz przekaźniki, które zniwelują ryzyko usterek. Warto również zaznaczyć, że ilość sygnalizatorów akustycznych i głosowych jest uzależniona od poziomu dźwięku, jaki generuje urządzenie.

Instalacja tryskaczowa przeciwpożarowa – budowa oraz rodzaje

Instalacje tryskaczowe przeciwpożarowe są nieodłącznym elementem instalacji ppoż. Sam sygnalizator z pewnością wydatnie wpłynie na przebieg ewakuacji, ale w razie wystąpienia pożaru niezbędne jest także jego ugaszenie, albo maksymalne zminimalizowanie rozprzestrzeniania się ognia. W tym celu stosuje się sieci rurociągów i tryskaczy, które mogą opierać się na systemach wodnych, powietrznych lub mieszanych. Najczęściej projektuje się te ostatnie, które dodatkowo wyposażone są w zawór kontrolno-alarmowy wodno-powietrzny. Warto tutaj dodać, że w okresie zimowym instalacja działa jako urządzenie powietrzne, natomiast w pozostałych porach roku, jako wodne.

Standardowa instalacja tryskaczowa ppoż. bazuje na rurociągach, które pracują pod ciśnieniem. Dla większej skuteczności rurociągi muszą pokrywać cały chroniony teren. Na rynku można znaleźć specjalne systemy orurowania, które składają się ze złączki, rur precyzyjnych i dedykowanych narzędzi. Należy także pamiętać, że wybierając rurociągi, szczególną uwagę zwraca się na izolację termiczną. Nie mogą być one podatne na wysokie temperatury, ponieważ w przypadku wystąpienia pożaru system nie będzie mógł optymalnie działać i spełniać swojej funkcji.

Nasi doradcy pomogą Ci wybrać najlepsze i najefektywniejsze rozwiązanie do przestrzeni, która będzie miała być chroniona przez instalację tryskaczową. Wieloletnie doświadczenie i mnóstwo zrealizowanych projektów systemów przeciwpożarowych i instalacji sprawiły, że nasi fachowcy pomogą Ci zadbać o bezpieczeństwo Twoje i Twoich pracowników na najwyższym poziomie.