/  Ochrona przeciwpożarowa   /  Przegląd drzwi przeciwpożarowych – kiedy i jak?
Przegląd drzwi przeciwpożarowych

Przegląd drzwi przeciwpożarowych – kiedy i jak?

Zabezpieczeniem przeciwpożarowym, które oddziela pomieszczenia przed przedostaniem się dymu, ognia lub wysokiej temperatury, są drzwi ppoż. Ich niezawodność powinna być jednak regularnie kontrolowana. Jak wygląda przegląd drzwi ppoż., kiedy powinien się odbyć i kto go przeprowadza?Charakterystyka drzwi ppoż.

Drzwi przeciwpożarowe coraz częściej są standardem w obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach firmowych. To urządzenia ppoż., które charakteryzuje określona odporność ogniowa. Elementy te pełnią funkcję oddzielenia dwóch pomieszczeń i zabezpieczenia ich przez określony czas przed dostaniem się do wnętrza płomieni, wysokiej temperatury bądź dymu. Dzięki temu, że poniekąd opóźniają rozprzestrzenianie się ognia, dają więcej czasu na ewakuację i podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych przez odpowiednie służby.

W budynkach firmowych, publicznych lub mieszkalnych, drzwi przeciwpożarowe mają spełniać swoją najważniejszą funkcję – pomoc w ochronie życia i zdrowia ludzkiego. Nie ma znaczenia ich wygląd czy estetyka, choć i one często wpisują się w stylistykę otoczenia. Są to zazwyczaj solidne drzwi w stonowanej kolorystyce: białej, szarej lub czarnej.

Zadaniem drzwi ppoż. jest ochrona osób przebywających wewnątrz budynku, które w razie pożaru mogą zyskać więcej czasu na proces ewakuacji. Cechy, które powinny spełniać drzwi przeciwpożarowe, to:

 • wytrzymałość,
 • stabilność,
 • konkretna odporność ogniowa,
 • automatyczne zamykanie lub domykanie,
 • gwarancja, że drzwi będzie można otworzyć i zamknąć nawet przy wysokiej temperaturze.

Na tego typu drzwiach zaleca się umieścić tabliczkę informacyjną o tym, że są to drzwi przeciwpożarowe i konkretne wskazania dotyczące ich celu oraz użytkowania. Często pojawiają się czerwone znaki lub oznaczenia: „Drzwi przeciwpożarowe. Prosimy zamykać drzwi” lub „Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać!”.

Drzwi przeciwpożarowe - przeglądy
źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Pracownia_mamograficzna_03.08.2016.jpg

Drzwi przeciwpożarowe spełniające warunki wynikające z przepisów prawnych, służą do skutecznego zamykania otworów w przegrodach budowlanych, stanowiąc przy tym jednocześnie niezwykle ważną w każdym budynku przegrodę ogniową. Umożliwiają tym samym sprawną ewakuację osób przebywających w danym budynku. Takie konstrukcje mogą być wyposażone w napęd.

Klasy odporności ogniowej drzwi ppoż.

Zagadnienie klas odporności ogniowej drzwi przeciwpożarowych jest określone przepisami prawnymi. W podstawowym podziale używa się oznaczeń, które składają się z:

 • litery E – oznaczającej szczelność ogniową,
 • litery I – oznaczającej izolacyjność ogniową,
 • indeksów liczbowych: 15, 30, 45, 60, 90 i 120.

Najczęściej stosuje się drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30, 60 oraz 120. Im wyższy indeks liczbowy, tym wyższa odporność ogniowa.

Drzwi ppoż. według przepisów prawnych

O definicji oraz zastosowaniu drzwi przeciwpożarowych możemy przeczytać w przepisach prawnych, takich jak Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, która reguluje w ogólnym sprawozdaniu zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej w budynkach, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie widnieje informacja, że powierzchnie, które oddzielają pomieszczenia w ramach ochrony ppoż., powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a otwory, które się w nich znajdują – zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych. Konieczność stosowania tego typu elementów w różnych budynkach jest wymagana w świetle prawa, chociaż wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy.

W tym samym Rozporządzeniu, w paragrafie o zapewnieniu możliwości ewakuacji, ponownie czytamy o konieczności zastosowania drzwi przeciwpożarowych, tym razem także z określeniem klasy odporności ogniowej. W budynkach wysokich oraz wysokościowych (W oraz WW), w których dopuszczone jest wykonanie klatek schodowych będących drogą ewakuacyjną dla stref pożarowych ZL IV, należy oddzielić mieszkanie bądź inne pomieszczenie od poziomej drogi komunikacji ogólnej przy pomocy drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30. Podobna minimalna klasa odporności ogniowej musi być zastosowana w budynkach średniowysokich (SW) oraz w garażach podziemnych. Klatki schodowe należy z kolei zamykać drzwiami dymoszczelnymi.

Drzwi ppoż. powinny być zamykane w celu zapewnienia wymaganego poziomu ochrony pożarowej danego obiektu. Z kolei w trakcie ewakuacji na wyznaczonej do tego drodze drzwi powinny być otwarte, by zapewnić przebywającym we wnętrzu osobom sprawne i bezpieczne opuszczenie budynku, a straży pożarnej i innym służbom ratunkowym – odpowiednią akcję ratunkowo-gaśniczą. Do ewakuacji zabrania się stosowania drzwi obrotowych i podnoszonych.

Oprócz przepisów obowiązujących w naszym kraju, specjaliści od systemów przeciwpożarowych kierują się również treściami norm europejskich. Korzystając z usług świadczonych przez naszych pracowników od zabezpieczeń ppoż., ma się gwarancję, że zarówno projekty, jak i realizacje, wykonywane są przez doświadczonych ekspertów, nieustannie rozwijających się w tym obszarze.

Kiedy przeprowadzić przegląd drzwi przeciwpożarowych?

Jak każde urządzenie przeciwpożarowe, również drzwi o tej specyfikacji, powinny być poddawane regularnym przeglądom technicznym. W myśl przepisów prawnych należy przeprowadzać przegląd drzwi przeciwpożarowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją obsługi opracowaną przez producenta oraz informacjami zawartymi w Polskich Normach. Taka kontrola powinna odbywać się nie rzadziej niż raz w roku.

Co obejmuje kontrola drzwi przeciwpożarowych?

 • Oględziny zewnętrznej konstrukcji drzwi;
 • Sprawdzenie stanu powłoki lakierniczej;
 • Weryfikacja zawiasów i ich mocowania;
 • Kontrola szczeliny między posadzką a skrzydłem;
 • Sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej,
 • Kontrola osadzenia ościeżnicy;
 • Konserwacja zawiasów oraz pozostałych elementów ruchomych;
 • Kontrola mocowania mechanizmu samozamykania drzwi ppoż.;
 • Weryfikacja stanu ewentualnego przeszklenia oraz uszczelek przyszybowych w drzwiach.

Kto wykonuje przegląd drzwi przeciwpożarowych?

Przeglądów i serwisu drzwi przeciwpożarowych dokonują eksperci od zabezpieczeń ppoż. Specjaliści z naszego przedsiębiorstwa zajmują się również tą czynnością w ramach ochrony ppoż. budynków prywatnych, firmowych i publicznych. Po przeprowadzeniu przeglądu spisuje się protokół poświadczający wykonanie kontroli. Opisuje się w nim przebieg wszystkich dokonanych czynności oraz określa stan techniczny drzwi przeciwpożarowych. Technicy wskazują ewentualne usterki i zalecają działania, które przywrócą konstrukcję do pełnej sprawności.

 1. Czy warto robić przegląd drzwi przeciwpożarowych?

Tak. To nie tylko czynność wymagana przez przepisy prawne, ale przede wszystkim działanie przyczyniające się do ochrony zdrowia i życia osób przebywających w budynku, w razie ewentualnego pożaru.

 1. Co zawiera protokół przeglądu drzwi przeciwpożarowych?

W protokole po przeprowadzonym przeglądzie drzwi przeciwpożarowych należy potwierdzić dokonane czynności, wyznaczyć termin kolejnego przeglądu oraz określić stan techniczny drzwi ppoż. i zalecenia dotyczące ich konserwacji.

 1. Ile kosztuje kontrola drzwi ppoż?

W zależności od rodzaju drzwi ppoż. oraz warunków technicznych cena przeglądu może oscylować wokół 30-100 zł. Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z naszego przedsiębiorstwa, żeby skorzystać z indywidualnej wyceny usług ppoż.Materiały źródłowe: