lipiec 2020

  /    /  lipiec

Ochrona przeciwpożarowa magazynów musi spełniać wymagania określone w przepisach prawnych. To sposób na ograniczenie ewentualnego zagrożenia i ryzyka związanego z powstawaniem oraz rozprzestrzenianiem się ognia. Przedstawiamy zasady dotyczące ochrony przeciwpożarowej w budynkach produkcyjnych i magazynowych. Skontaktuj się z nami! Ochrona przeciwpożarowa magazynu Magazyny

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dotyczy właścicieli budynków mieszkalnych, firmowych oraz użyteczności publicznej, które spełniają wymagania określone w przepisach. Kto może sporządzić taki dokument, kiedy należy go wdrożyć oraz jaka jest cena instrukcji bezpieczeństwa pożarowego? Skontaktuj się z nami! Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego