/  Informacje techniczne   /  Konserwacje systemów oddymiania
Konserwacje systemów oddymiania

Konserwacje systemów oddymiania

Odpowiedni system oddymiania to bardzo istotna kwestia w każdym budynku. Chroni zarówno życie przebywających w środku ludzi, jak i cenne przedmioty, a ponadto ułatwia przepływ powietrza we wnętrzach. Dla bezawaryjnej pracy niezbędna jest regularna konserwacja systemu oddymiania. W tym artykule opowiadamy, jak przebiega ten proces.Działanie systemu oddymiania

Przed opisem procesu konserwacji systemu oddymiania, warto znać sposób jego działania. Na ogół instalacje można podzielić na dwa rodzaje. Grawitacyjny system oddymiania to uwalnianie ciepła i dymu z budynku przez okna czy specjalne klapy dymowe na dachu. W razie potrzeby na parterze montuje się urządzenia napowietrzające, które wymuszają cyrkulację powietrza, dopóki dym nie zostanie w pełni usunięty.

Natomiast oddymianie mechaniczne opiera się na systemie wentylatorów. W razie pożaru mają one za zadanie szybko pozbyć się szkodliwych dymów oraz gorącego powietrza i zastąpić je świeżym, napływającym z zewnątrz. Na co dzień takie urządzenia skutecznie wentylują cały budynek. Profesjonalny montaż, a także przegląd systemu oddymiania sprawia, że działają one efektywnie i gwarantują sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej.

Przegląd systemu oddymiania w prawie

Aby zapewnić użytkownikom danego budynku jak największy poziom bezpieczeństwa, trzeba regularnie sprawdzać działanie systemu. Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku „przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne (…), powinny być przeprowadzone w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”. Zarząd budynku powinien zatem co 12 miesięcy przeprowadzić konserwację systemu oddymiania, niezależnie czy jest podejrzenie usterki, czy też nie.

Przebieg konserwacji systemu oddymiania klatki schodowej

Wbrew pozorom przebieg całego procesu nie jest zbyt skomplikowany. Polega on na przetestowaniu działania wszystkich elementów systemu oddymiania klatki schodowej. Specjalista sprawdza pracę takich urządzeń jak chociażby:

  • akumulatory zasilania awaryjnego,
  • włączniki wentylatorów,
  • czujniki dymu,
  • okna lub klapy dymowe (w tym siłowniki oraz możliwość pełnego otwarcia).

Dodatkowo należy odnotować jakiekolwiek uszkodzenia wyżej wymienionych elementów, ponieważ rzutują one na pracę całego układu. Cała instalacja badana jest również pod kątem efektywności działania. Nie można przewidzieć, kiedy wystąpi pożar, dlatego system oddymiania powinien pozostawać w ciągłej gotowości.

Przegląd systemu sygnalizacji pożarowej

Odpowiednia wentylacja to w trakcie pożaru nie wszystko – trzeba także zadbać o powiadomienie użytkowników budynku o zagrażającym niebezpieczeństwie oraz konieczności ewakuacji. Wielu zarządców wraz z konserwacją systemu oddymiania klatki schodowej wykonuje także przegląd systemu sygnalizacji pożarowej. Działający prawidłowo SSP alarmuje o wystąpieniu pożaru, automatycznie otwiera drzwi i bramy przeciwpożarowe, steruje także windami oraz oświetleniem ewakuacyjnym. Jego przegląd trzeba zlecić wykwalifikowanej firmie takiej jak Fireproof.

Protokół z zadziałania systemu oddymiania

Przed rozpoczęciem konserwacji systemu oddymiania często sporządzana jest umowa z zarządcami budynku, aby wystawić odpowiedni rachunek i poświadczyć o terminowym sprawdzeniu instalacji. Jeśli cały system jest sprawny, pracownik wypełnia prosty protokół z zadziałania systemu oddymiania, czyli krótki dokument, opisujący zakres wykonanych prac. Formy mogą być rozbudowane, szczególnie w większych budynkach, ale podstawowe dokumenty są dosyć krótkie.

Oto, co powinien zawierać protokół z zadziałania systemu oddymiania:

  • u góry należy umieścić pełne nazwy wykonawcy i zleceniodawcy,
  • na środku tytuł dokumentu, czyli „Protokół przeglądu i konserwacji instalacji oddymiania”,
  • następnie wykaz wszystkich urządzeń podlegających przeglądowi (wraz z określeniem ich liczby), na przykład czujników dymu, wentylatorów czy okien,
  • później trzeba opisać zakres wykonywanych kolejno prac, czyli sprawdzanie działania czujników dymu, drożności wentylacji oraz możliwość otworzenia klap przeciwdymowych,
  • na koniec, pod deklaracją, że wymienione urządzenia znajdują się w pełnej sprawności technicznej zarówno wykonawca, jak i zleceniodawca muszą złożyć podpisy z datą przeprowadzenia przeglądu.

Zarządca budynku musi prowadzić taką dokumentację, ponieważ potwierdza ona sprawność działania instalacji przeciwpożarowej. Warto zadbać o sporządzenie dokładnego protokołu, ponieważ w razie wystąpienia pożaru zarządca bez potwierdzenia o przeprowadzonym przeglądzie systemu oddymiania może być odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania osobom pokrzywdzonym.

Naprawa i przegląd systemu oddymiania

W Fireproof zajmujemy się kompleksową konserwacją systemów oddymiania oraz rzetelną oceną ich stanu technicznego. Oprócz tego wykonujemy montaże i naprawy poszczególnych urządzeń, a także modernizacje systemów oddymiania w przypadku starych budynków niedostosowanych do obowiązujących przepisów. Dzięki pracy naszych fachowców zapewniliśmy bezpieczeństwo już wielu klientom. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z pozostałymi usługami.FAQ:

Jak często trzeba przeprowadzać konserwację systemu oddymiania klatki schodowej?

Według polskiego prawa należy robić to nie rzadziej niż co roku. Optymalna liczba przeglądów jest określona w instrukcjach producentów poszczególnych elementów systemu oddymiania.

Na czym polega przegląd systemu oddymiania?

Podczas przeglądu specjalista testuje pracę urządzeń instalacji, na przykład czujników dymu lub okien. Ponadto ocenia efektywność całego systemu i na tej podstawie wydaje protokół z przebiegu konserwacji.

Jak wygląda protokół z zadziałania systemu oddymiania?

To dość prosty dokument, na którym trzeba uwzględnić pełne dane zleceniodawcy oraz wykonawcy. Wymienia się w nim wszystkie elementy systemu oddymiania, takie jak wentylatory czy czujki, a także określa ich liczbę. Następnie specjalista opisuje proces sprawdzania pracy poszczególnych urządzeń. Na końcu znajduje się deklaracja pełnej sprawności systemu oraz podpis wykonawcy.

Sprawdź nasze poprzednie artykuły: