kwiecień 2024

  /  2024

Drewno to często stosowany materiał budowlany, lecz niestety łatwo zapalny. Brak odpowiedniego zabezpieczenia konstrukcji drewnianych przed ogniem może spowodować szybkie rozprzestrzenianie się ewentualnego pożaru, a tym samym narazić na niebezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i mienie. Koniecznie należy zatem odpowiednio zabezpieczyć

Oddając do użytku jakikolwiek budynek, należy upewnić się, że przebywające w nim osoby będą odpowiednio chronione przed ewentualnym pożarem, co zostało także określone w obowiązujących przepisach przeciwpożarowych. Jednym ze sposobów na zapewnienie obiektowi prawidłowej ochrony przed ogniem jest malowanie ogniochronne