REALIZACJE

Stoiska targowe w Niemczech

  /    /  Stoiska targowe w Niemczech

Stoiska targowe w Niemczech

ZAKRES: 

Przedmiotem zabezpieczenia były płyty laminowane (drewnopochodne) o grubości 18mm, które służyły jako elementy składowe stoiska targowego na terenie naszych zachodnich sąsiadów. Zabezpieczenie ogniochronne zostało wykonane do klasy B-s1,d0 wg PN-EN 13501-1:2009 rozumiane jako niezapalne wg Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na elementy drewnopochodne były nakładane trzy rodzaje farb:

  • farba pokładowa.
  • farba ogniochronna,
  • farba nawierzchniowa,

Firmie zlecającej zależało na utrzymaniu tego samego koloru płyt. Dobrano taką technologie zabezpieczenia, aby kolor pozostał bez zmian.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE: 

Stoiska targowe – Niemcy – materiały drewnopochodne

Miejsce zabezpieczenia – Poznań

 

OKRES REALIZACJI: 

styczeń 2020

Project Info

Date: