REALIZACJE

Budowa budynku usługowo-biurowego VOX

  /    /  Budowa budynku usługowo-biurowego VOX

Budowa budynku usługowo-biurowego VOX

ZAKRES: 

Zabezpieczenie przepustów kablowych do klasy odporności ogniowej EI 120 w ścianach i stropach oddzielania przeciwpożarowego. Wydzielono również klatkę schodową, serwerownie oraz inne pomieszczenia techniczne do klasy odporności ogniowej EI60. Wykorzystano system HILTI CFS-F FX (piana ogniochronna) oraz powłokę ogniochronną HILTI CP-673. W przypadku CP-673 przepusty uszczelniono wełnę kamienną z firmy PAROC o gęstości nominalnej 160 kg/m³.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE: 

Budowa budynku usługowo-biurowego VOX

Poznań, ul. Bukowska 150

 

OKRES REALIZACJI: 

Okres realizacji: styczeń 2020

Project Info

Date: