REALIZACJE

HJ Heinz Polska Sp. z o.o.

  /    /  HJ Heinz Polska Sp. z o.o.

HJ Heinz Polska Sp. z o.o.

ZAKRES: 

Zabezpieczenie przepustów kablowych oraz rurowych do klasy odporności ogniowej EI 120 oraz EI240 w ścianach oddzielania przeciwpożarowego. Zabezpieczenie wykonano zgodnie z przygotowaną uprzednio Indywidualną Dokumentacją Techniczną ze względu na dostęp jednostronny oraz na klasę odporności ogniowej EI240. Wydzielona pożarowo została również jedna z klatek schodowych. Wykorzystano system Mercor Polylack F. Przepusty instalacyjne uszczelniono wełną kamienną z firmy PAROC o gęstości nominalnej 160 kg/m3.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE: 

HJ Heinz Polska Sp. z o.o.

Miejsce zabezpieczenia – Fabryczna 7, 63-840 Pudliszki

 

OKRES REALIZACJI: 

marzec 2020

Project Info

Date: