Próba z ciepłym dymem w budynku produkcyjnym GlaxoSmithKline

  /    /  Próba z ciepłym dymem w budynku produkcyjnym GlaxoSmithKline

Próba z ciepłym dymem w budynku produkcyjnym GlaxoSmithKline

ZAKRES: 

Próba została wykonana przy użyciu specjalistycznego generatora, z którego wydobywa ciepły dym (ze względu na wielkość pomieszczenia oraz bliskość materiałów palnych zrezygnowano z użycia otwartego ognia). Próba z ogniem lepiej oddaje warunki pożaru i jest konieczna w przypadku większych pomieszczeń lub przestrzeni, np. garaże podziemne. Należy nadmienić, że zastosowany dym na bazie oleju jest trwałym dymem – w nieruchomym powietrzu utrzymuje się od 3 do 4 godzin od momentu zadymienia, jest całkowicie nieszkodliwy oraz nie pozostawia żadnych zabrudzeń. W tym czasie cząstki dymu stopniowo łączą się w większe i opadają pod wpływem grawitacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa jest aplikacja dymu w dużych ilościach, niezbędnych na przetestowanie urządzeń oddymiających.

W celu przetestowania systemu wentylacji znajdującego się w badanym pomieszczeniu dokonano 3 prób dla porównania szybkości rozprzestrzeniania się dymu w pomieszczeniu. Po zakończonej próbie wygenerowano specjalny raport oraz udostępniono film z badania.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE: 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. , 

Miejsce prowadzenia prac – Poznań, ul. Grunwaldzka 189

 

 

Project Info

Date: