Fabryka OZEN Sp. z o.o. Wałcz

  /    /  Fabryka OZEN Sp. z o.o. Wałcz

Fabryka OZEN Sp. z o.o. Wałcz

ZAKRES: 

Prace polegały na zaprojektowaniu oraz montażu systemu sygnalizacji pożaru POLON 6000. System został zaprogramowany i dostosowany do potrzeb fabryki. Personel obsługujący centralę został przeszkolony. Dodatkowo wszystkie przepusty kablowe przez ścianę oddzielenia przeciwpożarowego EI240 zostały zabezpieczone zgodnie z opracowaną Indywidualną Dokumentacją Techniczną.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE: 

Fabryka OZEN Sp. z o.o. Budynek produkcyjny

Miejsce zabezpieczenia – Budowlanych 9, 78-600 Wałcz

 

OKRES REALIZACJI: 

październik 2020

Project Info

Date: