N-PARK Poznań, ul. Promienista – natrysk ogniochronny Promaspray P300

  /    /    /  N-PARK Poznań, ul. Promienista – natrysk ogniochronny Promaspray P300

N-PARK Poznań, ul. Promienista – natrysk ogniochronny Promaspray P300

ZAKRES: 

Prace polegały na zabezpieczeniu przeciwpożarowym konstrukcji betonowych ścian oraz stropów w systemie Promaspray P300 do klasy odporności ogniowej REI120.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE: 

Centrum handlowo-usługowe przy ul. Promienistej 160

 

Project Info

Date: