Image Alt
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Zabezpieczenia ppoż. czynne

  /    /  Zabezpieczenia ppoż. czynne
Czujnik dymowy - przeglądy systemów oddymiania
FIREPROOF

Systemy zabezpieczeń
przeciwpożarowych

Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe aktywują się od razu, gdy w budynku pojawi się zagrożenie, dzięki czemu spełniają szereg funkcji: alarmowanie o sytuacji kryzysowej, gaszenie pożaru, umożliwienie bezpiecznej ewakuacji, odprowadzanie dymu, zawiadomienie straży pożarnej - a to wszystko dzieje się automatycznie. W Fireproof projektujemy i wdrażamy zaawansowane techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych w każdym rodzaju obiektów prywatnych i użyteczności publicznej.

Czynne i bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Ochrona obiektów na wypadek powstania pożaru obejmuje dwa rodzaje systemów: czynne i bierne. Zabezpieczenia przeciwpożarowe z obu grup muszą ze sobą współpracować w każdym budynku:

Bierny system zabezpieczeń przeciwpożarowych dotyczy poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku - celem jest sprawienie, że obiekt sam będzie mógł w pewnym stopniu obronić się przed pożarem. Wyposażamy je w takie bariery dla ognia jak drzwi przeciwpożarowe czy ognioodporne ściany, sufity i podłogi - liczy się ich wysoka klasa odporności ogniowej. Kluczową rolę grają materiały zabezpieczające konstrukcję - np. zaprawy ogniochronne, impregnaty, pęczniejące wyroby cementowe;

Czynny uruchamia się, dopiero gdy wystąpi konkretny czynnik, np. osiągnięcie temperatury krytycznej albo pojawienie się ognia lub dymu. Automatyczne zaalarmowanie straży pożarnej i rozpoczęcie gaszenia pożaru przez wbudowane urządzenia to mniejsze ryzyko dla osób i mienia.

Przykładem współdziałania czynnych i biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych jest połączenie tras kablowych i systemów sygnalizacji pożarowej. Pierwsze izolują przewody, które zasilają czujniki wykrywania dymu, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, oświetlenie awaryjne i inne czynne urządzenia przeciwpożarowe.

Co ważne, takie zabezpieczenia jak systemy oddymiania czy systemy sygnalizacji pożarowej nie są zarezerwowane tylko dla obiektów użyteczności publicznej czy bloków i innych budynków mieszkalnych. Ochrona przeciwpożarowa w postaci czynnych zabezpieczeń to propozycja dla każdego właściciela domku jednorodzinnego, firmy, a także mieszkania. Instalacje przeciwpożarowe mogą uratować ludzkie życie i cenne mienie, dlatego są opłacalną i długofalową inwestycją.

Specjaliści z Fireproof wdrażają m.in. następujące systemy przeciwpożarowe:

Systemy sygnalizacji pożarowej

Zgodnie z prawem system sygnalizacji pożaru (SSP) jest wymagany w większości obiektów użyteczności publicznej, ale cenią go również właściciele domów i mieszkań. Zabezpieczenie przeciwpożarowe wpływa nie tylko na bezpieczeństwo lokatorów, ale także na składkę ubezpieczenia.

SSP ma kilka funkcji:

wykrywanie zagrożenia - detektory ognia, dymu lub promieniowania podczerwonego cały czas pracują nad analizowaniem otoczenia i lokalizują zagrożenie nawet w miejscach niedostępnych dla ludzi. Szczególnie wielkoobszarowe obiekty powinny mieć rozbudowany system sygnalizacji pożaru;

alarmowanie - żeby każda osoba na terenie płonącego budynku jak najszybciej dowiedziała się o zagrożeniu i mogła rozpocząć ewakuację, niezbędne są zróżnicowane typy alarmów, czyli optyczne i dźwiękowe systemy ostrzegawcze;

wezwanie straży pożarnej - jednostki są zawiadamiane automatycznie, nie trzeba robić tego telefonicznie, więc szybciej przyjadą na miejsce;

umożliwienie bezpiecznej ewakuacji - odprowadzanie dymu i toksycznych gazów, uruchomienie okien i klap dymowych, drzwi i przejść ewakuacyjnych, włączenie oświetlenia awaryjnego i wiele innych akcji umożliwia sprawną i bezpieczną ewakuację z objętego pożarem budynku.

Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe | FireProof24.pl

Systemy detekcji gazów

Toksyczne i wybuchowe gazy to jeden ze skutków ubocznych pożaru – bardzo niebezpiecznych dla ludzi. W Fireproof realizujemy całą inwestycję od A do Z, czyli najpierw wykonujemy projekt dostosowany do konkretnego obiektu, a potem montujemy detektory gazu i moduły alarmowe. Za usunięcie szkodliwych gazów z budynku odpowiadają z kolei zawory odcinające.

Systemy oddymiania

Rozkład termiczny generuje gazy – zagrożenie pożarowe, które utrudnia ewakuację. System oddymiania odprowadza je na zewnątrz, dzięki czemu umożliwia bezpieczną akcję ratunkową, poprawia widoczność na drogach i przejściach ewakuacyjnych, a także obniża temperaturę w obiekcie.

Instalacje oddymiające składają się z następujących elementów:

otwory napowietrzające,

klapy dymowe,

okna oddymiające,

kurtyny dymowe,

czujki dymu i ciepła,

centrala oddymiania,

przycisk oddymiania.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Strefy pożarowe, które mają większą kubaturę niż 1000 m2 oraz strefy zagrożone wybuchem muszą mieć PWP, czyli przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Urządzenie odcina dopływ prądu w całym budynku z wyjątkiem instalacji i sprzętów służących do zwalczania pożaru.

System wykonuje również wiele funkcji sterujących, takich jak:

zamknięcie drzwi oraz bram przeciwpożarowych,

otwarcie klap dymowych, drzwi i bram ewakuacyjnych (zwolnienie kontroli dostępu),

sprowadzenie wind na dół,

uruchomienie urządzeń gaszących.

Do wykonania takiej instalacji potrzebna jest wiedza i doświadczenie aby zachować zgodność techniczną i formalną z obowiązującymi przepisami.

Świadczymy usługi z zakresu:

systemów sygnalizacji pożaru (SSP),

dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO),

systemów oddymiania,

systemów detekcji gazów toksycznych i wybuchowych,

oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, rozpoczynając realizację usługi od analizy sytuacji w budynku i rozpoznaniu ewentualnych zagrożeń, poprzez projekt systemu wraz z montażem. Dokonujemy uruchomienia oraz prób odbiorczych, a także przeprowadzamy szkolenie umożliwiające sprawne poruszanie się w systemie. Możemy zaproponować Państwu regularną konserwację wszystkich instalacji czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także ich serwis poinstalacyjny.

Fireproof zapewni Państwu wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności.

ZABEZPIECZENIA PPOŻ. CZYNNE

CZYNNE

FIREPROOF

Projektujemy oraz wykonujemy instalacje systemów detekcji gazów. Usługa obejmuje m.in: wykonanie projektu...

FIREPROOF

Nasza firma zaplanuje całą inwestycję, zaczynając od projektu systemu sygnalizacji pożaru, kończąc na uruchomieniu systemu oraz przeszkoleniu pracowników.

FIREPROOF

Firma FIREPROOF działa kompleksowo w zakresie systemów oddymiania. Projektujemy, uzgadniamy z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, dostarczamy materiał, montujemy i uruchamiamy.

FIREPROOF

Funkcja PWP jest określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.