REALIZACJE

Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego

  /    /  Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego

Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego

ZAKRES: 

Prace polegały na zabezpieczeniu przeciwpożarowym dylatacji w ścianach murowanych do klasy odporności ogniowej EI120. Zabezpieczenie zostało wykonane z jednej strony wykorzystując system Promastop-E (coating). Przejścia kablowe przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego zostały zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI120 systemem mcr Polylack Elastic i mcr Polylack F. Natomiast przejścia kablowe przez ściany EI240 zostały zabezpieczone system Hilti CP-673, przygotowując wcześniej Indywidualną Dokumentację Techniczną zaopiniowaną przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Do wykonania ogniochronnych kanałów kablowych zostały wykorzystane płyty silikatowo-cementowe PROMATECT-L500, które są sklasyfikowane w klasie A1 reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010

 

INFORMACJE O PROJEKCIE: 

Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego

Poznań, ul. Radarowa 1

Prace wykonane na zlecenie: Hochtief Polska S.A., Elin Sp. z o.o., MG Electric Sp. z o.o. Sp.k.

 

OKRES REALIZACJI: 

lipiec 2019 – luty 2020

Project Info

Date: