REALIZACJE

Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.

  /    /  Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.

Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.

ZAKRES: 

Opracowanie Oceny Zagrożenia Wybuchem o której mowa w §37 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami) dla przedsiębiorstwa Poznańskich Zakładów Zielarskich Herbapol S.A.

Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol należą do jednych z najstarszych i najbardziej cenionych przedsiębiorstw zielarskich w Polsce. Od lat produkują najwyższej jakości produkty lecznicze, suplementy diety i kosmetyki. W oddziale w Swarzędzu odbywa się mielenie i proszkowanie ziół, które następnie wykorzystywane są do produkcji leków i suplementów.

Podczas wizji lokalnej w oparciu o prowadzone procesy technologiczne oraz ze względu na obecność substancji mogących potencjalnie tworzyć mieszaniny wybuchowe w powietrzu, wytypowano miejsca, dla których dokonać należy oceny zagrożenia wybuchem.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE: 

Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.

Lokalizacja – Swarzędz, ul. Rabowicka

 

OKRES REALIZACJI: 

marzec 2020

 

Project Info

Date: