Budowa budynku Wydziału Farmaceutycznego UMP pn. Collegium Pharmaceuticum

  /    /  Budowa budynku Wydziału Farmaceutycznego UMP pn. Collegium Pharmaceuticum

Budowa budynku Wydziału Farmaceutycznego UMP pn. Collegium Pharmaceuticum

ZAKRES: 

Zabezpieczenie przepustów rurowych oraz kablowych do klasy odporności ogniowej EI60/EI120. Wykonanie zabudowy klap przeciwpożarowych zamontowanych poza przegrodą systemem Promatect L500 oraz wykonanie kanału samonośnego o wymiarach 2700×700 z płyt Promatect L500. Ze względu na wymiar kanału należało przygotować Indywidualną Dokumentację Techniczną.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE: 

Budowa budynku Wydziału Farmaceutycznego UMP pn. Collegium Pharmaceuticum w zakresie części CP1 i CITF wraz z zagospodarowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej

 

 

Project Info

Date: